• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mariusz Parlicki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski – polskie odznaczenie samorządowe nadawane w formie odznaki honorowej.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Mariusz Parlicki (ur. 31 stycznia 1974 w Radomiu) – polski poeta, prozaik, satyryk, krytyk literacki oraz eseista. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, w latach 2007–2014 adiunkt, kierownik Zakładu Zdrowia Rodziny na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Związek Literatów Polskich (ZLP) – organizacja twórcza i zawodowa pisarzy, którymi w rozumieniu statutu są także „eseiści, krytycy, tłumacze literatury pięknej”.Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.

  Spis treści

 • 1 Życiorys
 • 1.1 Kariera literacka
 • 1.2 Działalność społeczna
 • 1.3 Odznaczenia
 • 2 Publikacje literackie
 • 2.1 Książki poetyckie drukowane
 • 2.2 Książki elektroniczne – e-booki
 • 2.3 Utwory prozatorskie
 • 2.4 Publikacje wierszy w almanachach i antologiach
 • 2.5 Krytyka literacka, eseistyka
 • 2.6 Utwory publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także w periodykach literackich
 • 2.7 Twórczość literacka M. Parlickiego w książkach i czasopismach naukowych, pracach z zakresu nauki o historii i teorii literatury i języka, przewodnikach biobibliograficznych
 • 3 Publikacje naukowe
 • 3.1 Rozdziały w monografiach
 • 3.2 Artykuły w ogólnopolskich czasopismach naukowych
 • 3.3 Raporty z badań
 • 4 Reality Shopka Szoł
 • 5 Wywiady
 • 6 Recenzje twórczości literackiej Mariusza Parlickiego
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Życiorys[ | edytuj kod]

  Dyplom dokumentujący przyznane przez Prezydenta Krakowa Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie literatury Mariuszowi Parlickiemu – Kraków 1996

  W latach 1991–1993 był redaktorem naczelnym radomskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Na luzie”, a w latach 1992–1993 współpracownikiem „Dziennika Radomskiego”. W 1996 roku otrzymał roczne Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie literatury. W latach 1994–2005 był członkiem Związku Literatów Polskich.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  W latach 1989–1993 Mariusz Parlicki uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Po zdaniu z wyróżnieniem matury, rozpoczął w 1993 roku studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem Filologii Polskiej – Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1999 roku. W 2005 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, broniąc na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę doktorską Analiza i ocena warsztatów terapii zajęciowej w aspekcie rozwiązań strukturalnych i sposobów finansowania (na przykładzie Małopolski).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Wykładał w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie i na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach.

  Kariera literacka[ | edytuj kod]

  Jego debiut literacki miał miejsce w „Gazecie Radomskiej” w 1990 roku. Kolejne utwory poetyckie publikowane były m.in. w „Krzywym Kole Literatury”, „Magdalence Literackiej”, „Prowincjach Literackich”, „Społeczeństwie Otwartym”, „Nowym Wieku”, „Poezji”, „Newsweek Polska”, „Dedalu”, „Parnasiku”, „Zeszytach Poetyckich”, "e-Tygodniku Literacko-Artystycznym Pisarze.pl".

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KA, rzadziej AFM) – krakowska wyższa szkoła akademicka, będąca największą uczelnia niepubliczna w Małopolsce oraz drugą pod względem liczby studentów w Polsce. W zależności od kierunku zapewnia naukę na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Na 19 oferowanych przez uczelnię kierunkach kształci obecnie ponad 18 tysięcy studentów. Uczelnia posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.Zeszyty Poetyckie - pismo literackie poświęcone w całości najnowszej poezji, skupione na prezentacji najciekawszych twórców, poszukujące nowych poetyk, wyczulone na językową ewolucję, prowadzące stały dział krytyki. Skupiające wokół siebie artystów oraz pracowników naukowych z kraju i z zagranicy.

  Mariusz Parlicki jest autorem książek: Kasyno życia (1993), Hamlet współczesny (1996), Kij w mrowisko (1997), Podszepty chwili : Haiku (1997), Rozkosze giętkiego języka : Limeryki, lepieje, altruitki i odwódki (2015), Osądy ostateczne i niecierpiące zwłoki : Satyry, bajki, moskaliki, fraszki, epitafia (2016), Wesołe epitafia i inne śmiertelnie niepoważne wiersze (2017), Absztyfikant Gryzeldy z Brunszwiku : Limeryki (2017), Muza beztroska : Satyry, humoreski, fraszki i onamudaje (2018), Kizi-mizi w Pizie : 366 limeryków (2018). Jego publikacje ukazały się w szeregu almanachów i antologii: Rekolekcje Wielkopostne, Wiatr w szuwarach, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII Krakowska Noc Poetów, Poeci Krakowa – Skawinie, Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994–2002, Proza, proza, proza, Peron literacki antologia, Antologia Poetów Polskich 2017.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  W 2004 roku Mariusz Parlicki nawiązał współpracę z Radiem Kraków Małopolska, dla którego przygotowywał wiersze satyryczne w ramach cyklu Satyra tygodnia Mariusza Parlickiego.

  Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński.

  W 2007 r. Mariusz Parlicki wraz z Bronisławem Majem, Grzegorzem Turnauem i Michałem Rusinkiem był jurorem konkursu na limeryk o Krakowie z okazji 750 rocznicy lokacji Miasta Krakowa, współautorem wyboru limeryków do książki „Smocze jajo”, jednym z autorów limeryków zamieszczonych w pozakonkursowej części tej publikacji „Jajo z górnej półki”.

  Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.Andrzej Witold Wajda (ur. 6 marca 1926 w Suwałkach) – polski reżyser filmowy i teatralny, w latach 1989–1991 senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Mariusz Parlicki jest współautorem tekstów do rewii z udziałem znanych polityków i dziennikarzy „Reality Shopka Szoł” w Teatrze Groteska w Krakowie (2003–2015).

  W latach 2016–2017 Mariusz Parlicki podjął współpracę z Wydawnictwem Pisarze.pl, redagując antologie, popularyzujące różne formy współczesnej twórczości poetyckiej o charakterze humorystycznym i satyrycznym. Z inicjatywy i pod redakcją M. Parlickiego powstały trzy obszerne antologie z ilustracjami znanego rysownika i karykaturzysty Szczepana Sadurskiego: Seks w pewnym mieście : Antologia limeryków kosmatych (2016), Od ucha do ucha : Antologia współczesnej satyry i humoreski (2017) i Jowialna twórczość funeralna : Antologia wesołych epitafiów i nagrobków (2017).

  Szczepan Sadurski (ur. 9 czerwca 1965 w Lublinie) – polski satyryk, rysownik satyryczny, karykaturzysta, dziennikarz. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  W twórczości poetyckiej Mariusza Parlickiego znaleźć można zarówno wiersze klasyczne, jak i wiersze wolne, białe, a wśród gatunków poetyckich uprawianych przez poetę: erotyki, humoreski, haiku, satyry, bajki, fraszki, epitafia, limeryki, moskaliki, altruitki, lepieje, czy odwódki.

  Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak wręcza Mariuszowi Parlickiemu odznaczenie przyznane przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Warszawa, Sejm RP, 15 maja 2015 roku.

  Działalność społeczna[ | edytuj kod]

  W 2007 roku Mariusz Parlicki wraz z m.in. Wojciechem Modelskim, Zdobysławem Milewskim, Piotrem Popikiem był członkiem założycielem Stowarzyszenia Centrum Teorii i Praktyki Demokracji.

  Newsweek Polska – tygodnik społeczno-polityczny, polskie wydanie amerykańskiego tygodnika "Newsweek". Wydawany od 3 września 2001 roku przez Axel Springer Polska na licencji Newsweek Inc.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  W marcu 2008 roku Mariusz Parlicki, Wojciech Modelski i Piotr Popik (reprezentujący Centrum Teorii i Praktyki Demokracji) oraz Jan Rokita, Zdzisław Jurkowski i Adam Kalita (reprezentujący Stowarzyszenie NZS 1980) był sygnatariuszem odezwy o ustanowienie dnia inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – 8 sierpnia 2008 roku Dniem Solidarności z Tybetem. W odezwie stwierdzono: „(...) Apelujemy do władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych by 8 sierpnia – dzień otwarcia Olimpiady w Pekinie stał się Dniem Solidarności z Tybetem. Niech w tym dniu na budynkach państwowych, samorządowych, siedzibach firm, budynkach prywatnych zawisną tybetańskie flagi, niech w miastach, miasteczkach, wsiach odbywają się tysiące różnorakich imprez z Tybetem w roli głównej. Niech dzień ten stanie się dniem wstydu dla chińskich oprawców”. Skutkiem wystosowanej odezwy było zawieszenie tybetańskiej flagi 8 sierpnia 2008 roku na 156 budynkach należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i podległych mu instytucji w ramach Małopolskiego Dnia Solidarności z Tybetem.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  W 2011 roku Mariusz Parlicki był jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Instytut Wiedzy Obywatelskiej.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

  W 2015 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska uhonorowała Mariusza Parlickiego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  12 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 575/15 nadał Mariuszowi Parlickiemu Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Uroczystość wręczenie odznaczenia miała miejsce ponad rok później 11 czerwca 2016 roku podczas Święta Małopolski 2016, zorganizowanego na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. Uroczystość ta miała szczególny charakter ze względu na fakt, uhonorowania podczas niej Złotym Medalem za Zasługi dla Małopolski wybitnego reżysera i zdobywcy statuetki Oscara Andrzeja Wajdy.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.923 sek.