• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marina Topacz

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.
  Droga wodna – rzeka, kanał, jezioro lub inny odcinek wodny, który dzięki cechom naturalnym lub wynikającym z działalności człowieka nadaje się do żeglugi.

  Marina Topacz (Przystań Między Mostami, Marina Śródmiejska) – przystańmarina – położona we Wrocławiu na rzece Odrze. Została ona zlokalizowana w ścisłym centrum Wrocławia, przy wyspie Kępa Mieszczańska. Powstała w miejscu, gdzie funkcjonowała dawniej restauracja "Między Mostami", wyburzona w maju 2006 r.. Obiekt zlokalizowany jest przy Ulicy Księcia Witolda. Na wschodzie znajdują się Mosty Uniwersyteckie, a na zachodzie Mosty Pomorskie. Przy przystani znajduje się nieduży parking, deptak spacerowy, niewielki apartamentowiec, z kilkoma lokalami usługowymi i restauracją.

  Wrocławskie krasnale – nazwą tą określa się figurki krasnali, w liczbie ciągle rosnącej, umieszczanych na ulicach Wrocławia sukcesywnie od roku 2001. Stały się niewątpliwą atrakcją miasta – organizowane są specjalne wycieczki szlakiem krasnali i wydawane broszurki dla turystów chcących połączyć odnajdywanie kolejnych figurek ze zwiedzaniem Wrocławia. Liczba krasnali zmienia się – wciąż pojawiają się nowe, a niektóre są kradzione lub padają ofiarą wandalizmu mimo instalowanych zabezpieczeń.Mosty Pomorskie - zespół trzech wrocławskich mostów (Północny, Środkowy i Południowy) łączących północny i południowy brzeg Odry ze znajdującą się pomiędzy nimi Kępą Mieszczańską.

  Oprócz samej przystani położonej w północnej odnodze rzeki, w odnodze południowej znajduje się niewielki pomost, przy którym cumują statki białej floty.

  Zobacz też[]

 • Wrocławski Węzeł Wodny
 • Odrzańska Droga Wodna
 • Drogi wodne we Wrocławiu
 • Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu
 • Uwagi

  1. dokładniej: przystań zlokalizowana została w początkowym odcinku Odry Północnej – odnogi rzeki, opływającej wyspę Kępa Mieszczańska od północy i wschodu
  2. przed Mostem Pomorskim Północnym znajduje się jaz i elektrownia wodna północna, uniemożliwiające dalszą żeglugę tym szlakiem, przepłynięcie w dół rzeki umożliwia niewielka Śluza Mieszczańska położona na kanale Odry Południowej, opływającej wyspę Kępa Mieszczańska od południa i zachodu,

  Przypisy

  1. Grupa Operacyjna Dolnośląskie WOPR we Wrocławiu (dostęp 2009-11-12)
  2. www.wrocek.pl (dostęp 2009-11-12)
  3. wroclaw.biznespolska.pl (dostęp 2009-11-12)

  Linki zewnętrzne[]

 • Marina śródmiejska stronie Wratislaviae Amici (dostęp 2009-11-12)
 • Marina Topacz w Wikimapii (dostęp 2009-11-12)
 • www.skyscrapercity.com (dostęp 2009-11-12)
 • Odrzańska Droga Wodna – śródlądowy szlak żeglugowy na Odrze mający swój początek w Gliwicach i kończący się w Szczecinie. Długość całkowita szlaku: 687 km, w tym Kanał Gliwicki – 41 km, Odra skanalizowana – 187 km, Odra uregulowana, o biegu swobodnym, odcinek od Brzegu Dolnego do Szczecina – 459 km.Północ (symbol N, ang. north; polski skrót płn.) – jedna z czterech stron świata, odnosi się do kierunku, w którym znajduje się północny biegun geograficzny Ziemi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.
  Biała flota – pojęcie określające małe statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej lub śródlądowej realizujące następujące zadania:
  Przystań – miejsce odpowiednio przystosowane do przybijania, cumowania i postoju jachtów i innych niewielkich jednostek pływających. Wyznacza się je w osłoniętych miejscach: brzegi rzek, jeziora czy wyspy.
  Marina, port jachtowy – mały lub średni port (też wydzielona część portu tj. basen jachtowy) przystosowany do przybijania, cumowania i postoju jachtów i innych niewielkich jednostek pływających. Obszar portu osłonięty jest zazwyczaj od strony otwartego akwenu falochronem w sposób naturalny lub sztuczny.
  Keja – słowo wywodzące się z istniejącego w XVII wieku słowa kaai (jęz. holenderski) lub quai (jęz. francuski), lub quay (jęz. angielski) oznaczające umocniony kamieniem fragment brzegu rzecznego lub linii brzegowej w porcie morskim, do którego mogły przybijać statki (okręty) oraz dokonywać przeładunku towarów i zaopatrzenia.
  Śluza Mieszczańska – śluza wodna, komorowa, zlokalizowana na rzece Odrze, położona w przekopie wykonanym przy jej odnodze nazywanej Odrą Południową. Śluza położona jest we Wrocławiu, pomiędzy Starym Miastem i Nadodrzem. Śluza została wybudowana w latach 1792–1794 jako śluza drewniana, następnie została przebudowana, w latach 1874 - 1879, w nieco innymi miejscu jako murowana. Stanowi ona jeden z elementów stopnia wodnego, w odniesieniu do którego stosuje się nazwę: Mieszczańskim Stopniem Wodnym, położonego w obrębie Śródmiejskiego Węzła Wodnego – Dolnego. W okresie powojennym zaprzestano użytkowania tego szlaku wodnego, a tym samym nie przeprowadzano niezbędnych napraw eksploatacyjnych i remontów. Dopiero w 2000 roku przeprowadzono gruntowny remont śluzy, umożliwiający oddanie jej do eksploatacji. Ze względu na niewielkie wymiary tej śluzy i poprzedniej na szlaku (Śluzy Piaskowej), ta droga wodna nie ma większego znaczenia transportowego, towarowego. Obecnie jednak następuje aktywizacja turystyki i rekreacji wodnej także w obszarze otwartego dla żeglugi Śródmiejskiego Węzła Wodnego, szczególnie po oddaniu do użytkowania przystani śródmiejskich – Mariny Topacz, kilku przystani pasażerskich białej floty, Zatoki Gondoli.
  Odnoga rzeki, ramię ujściowe – część koryta rzeki, powstała po jego rozwidleniu. Odnogi rzeki najczęściej spotyka się w deltach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.