• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mariawita

  Przeczytaj także...
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.

  Mariawitastarokatolickie pismo wydawane przez Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, w którym prezentowane są artykuły, reportaże i wiadomości z życia tegoż Kościoła. Kwartalnik można nabyć w cenie 5 zł we wszystkich parafiach Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, a także pocztą. Pismo ukazuje się od 1907.

  Rodzina - starokatolickie pismo wydawane przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, w którym prezentowane są artykuły, reportaże i wiadomości z życia Kościoła Polskokatolickiego w RP. Miesięcznik można nabyć w cenie 2 zł we wszystkich parafiach Kościoła Polskokatolickiego w RP i siedzibach STPK w kraju.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

  Historia[]

  Po ukonstytuowaniu się wspólnoty mariawickiej jej pierwszym organem prasowym był tygodnik pod nazwą Maryawita i podtytułem Czciciel Przenajświętszego Sakramentu. Jego pierwszy numer ukazał się 3 stycznia 1907. Oprócz spraw dotyczących życia religijnego z naciskiem podkreślano ważność zagadnień życia społecznego, oświatowego i kulturalnego parafii i jednostki.

  Posłannictwo - starokatolickie pismo (organ) wydawane przez Polski Narodowy Kościół Katolicki, który od 1951 roku nosi nazwę: Kościół Polskokatolicki, w którym prezentowane były artykuły, reportaże i wiadomości z życia tegoż Kościoła.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Po I wojnie światowej organ kościelny zmienił nazwę na Maryawicka Myśl Narodowa. Od 1930 ukazywał się równocześnie dodatek polemiczny Głos Prawdy. Z dniem 14 kwietnia 1935 Kościół Starokatolicki Mariawitów rozpoczął wydawanie tygodnika Głos Prawdy. Od 1938 pismo to zmieniło tytuł na Głos Staro-Katolicki.

  Tomasz Dariusz Maria Daniel Mames (ur. 1980) – prezbiter Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, doktor pedagogiki, kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku; asystent w Zakładzie Pedagogiki i Wychowania Zdrowotnego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; doktorant w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami nad sakramentologią mariawitów oraz praktyką i ideologią oświatową tego wyznania. Autor kilkunastu artykułów i przyczynków naukowych z zakresu pedagogiki, teologii i religioznawstwa w periodykach konfesyjnych i akademickich oraz w pracach zbiorowych. W Krakowie w 2009 ukazała się jego książka „Misteria Mysticorum. Szkice z historii i duchowości mariawitów. 7 sierpnia 2011, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, diakon M. Daniel Mames został wyświęcony na kapłana. Od września 2011 proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowej Sobótce.Praca nad sobą – aperiodyk mariawicki (ISSN 1508-2393) ukazujący się w Krakowie. Założycielem i pierwszym redaktorem pisma był ks. prof. Konrad Rudnicki, duchowny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Ukazuje się nieregularnie w miarę napływu materiałów. Dla Zgromadzenia Mariawitów wydaje F.H.U. ELWIT w Krakowie. Pismo zamieszcza artykuły z życia ruchu mariawickiego.

  Wybuch II wojny światowej znów przerwał na długie lata działalność wydawniczą Kościoła. Po wieloletniej przerwie, w kwietniu 1958 Kościół Starokatolicki Mariawitów zaczął wydawać dwumiesięcznik W Imię Boże, od stycznia 1959 przejmujący tradycyjny, pierwszy tytuł Mariawita.

  Redakcja[]

  Od marca 2008 kolegium redakcyjne Mariawity tworzą:

 • br. kapł. Tomasz Maria Daniel Mames (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego),
 • Waldemar Gruszka,
 • Bartosz Łuczak,
 • Michał Rybak,
 • Tadeusz Zych,
 • Ewa Kociszewska.
 • Adres redakcji[]

 • Mariawita
 • ul. Kazimierza Wielkiego 27A
 • 09-400 Płock
 • Zobacz też[]

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów
 • Pisma starokatolickie:
 • Praca nad sobą (mariawickie)
 • Posłannictwo (polskokatolickie)
 • Rodzina (polskokatolickie) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.