• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Szarmach

  Przeczytaj także...
  Stefan Srebrny (ur. 14 stycznia 1890 w Warszawie, zm. 12 października 1962 w Toruniu) – polski filolog klasyczny i tłumacz, znawca dramatu antycznego.Druga sofistyka – nurt intelektualny i literacki w kulturze i literaturze greckiej okresu cesarstwa rzymskiego zakładający odnowę dialektu attyckiego, którym posługiwali się ateńczycy przełomu V i IV wieku, powrót do zainteresowań filozoficzno-lingwistycznych pierwszych sofistów i naśladowanie uczoności poetów aleksandryjskich.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Prof. Marian Szarmach

  Marian Eugeniusz Szarmach (ur. 28 grudnia 1939 w Łasinie) – polski filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Życiorys[]

  Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie. W 1963 ukończył na UMK studia z filologii klasycznej, pisząc pracę magisterską u profesora Stefana Srebrnego. W latach 1963–1968 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Sztumie. Uczył tam języka polskiego i historii oraz kierował internatem. W 1965 rozpoczął współpracę z UMK, gdzie w 1967 został asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej. W tym samym roku zamieszkał na stałe w Sztumie. W 1971 obronił na UMK doktorat z tragedii greckiej pod kierunkiem profesor Zofii Abramowiczówny, a w 1978 uzyskał habilitację na podstawie monografii o Dionie z Prusy. Współpracował ze sztumskim biuletynem "Solidarności". 11 maja 1990 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  Łasin (niem. Lessen) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łasin.Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

  Jego badania i publikacje dotyczą cesarskiej literatury grecko-rzymskiej, głównie autorów wczesnochrześcijańskich oraz drugiej sofistyki. Jest autorem monografii, wielu przekładów, a także około 130 artykułów (m.in. w języku francuskim i niemieckim) w czasopismach polskich i zagranicznych. W Katedrze Filologii Klasycznej UMK wykłada historię sztuki antycznej. Jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego "Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego" w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Jest również przewodniczącym Komitetu Głównego olimpiady języka łacińskiego oraz Komisji Nagród w Polskim Towarzystwie Filologicznym. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego organu prasowego PTF – pisma Eos.

  Liceum Ogólnokształcące w Sztumie – liceum ogólnokształcące w Sztumie, w województwie pomorskim, w Polsce. Część Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.Dziennik Bałtycki – (pełny tytuł Polska Dziennik Bałtycki) dziennik informacyjno-publicystyczny ukazujący się na Pomorzu od 19 maja 1945.

  Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

  15 stycznia 2010 został pierwszą osobą odznaczoną medalem "Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej".

  Niektóre publikacje[]

 • Flawiusz Filostratos, Żywot Apolloniosa z Tyany (przekład, wstęp i komentarze), Toruń 2000
 • Flawiusz Filostratos, Rozmowa o herosach (przekład, wstęp i komentarze), Toruń 2003
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie UMK
 • Sztumski nasz profesor, "Powiśle Sztum i Dzierzgoń", lokalny dodatek do "Dziennika Bałtyckiego" z 15 stycznia 2010
 • Marian Szarmach w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Eos – czasopismo z zakresu filologii klasycznej ukazujące się od 1894 roku. Jest organem Polskiego Towarzystwa Filologicznego i ukazuje się od 1894 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był Ludwik Ćwikliński.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.
  Kwidzyn (łac. Quedin/Insula Sanctae Mariae, niem. Marienwerder) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, położone nad rzeką Liwą, prawym dopływem Nogatu, 5 km od Wisły, siedziba władz powiatu.
  Sztum (niem. Stuhm) – miasto w północnej Polsce, w woj. pomorskim, w powiecie sztumskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sztum. Położone nad jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim (dawniej tworzyły jedno Jezioro Białe), przy drodze krajowej nr 55 (Kwidzyn–Malbork).
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Zofia Abramowiczówna (ur. 14 czerwca 1906 w Wilnie, zm. 29 maja 1988 w Warszawie) – polska filolog klasyczna, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.