• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Szarmach

  Przeczytaj także...
  Stefan Srebrny (ur. 14 stycznia 1890 w Warszawie, zm. 12 października 1962 w Toruniu) – polski filolog klasyczny i tłumacz, znawca dramatu antycznego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Druga sofistyka – nurt intelektualny i literacki w kulturze i literaturze greckiej okresu cesarstwa rzymskiego zakładający odnowę dialektu attyckiego, którym posługiwali się ateńczycy przełomu V i IV wieku, powrót do zainteresowań filozoficzno-lingwistycznych pierwszych sofistów i naśladowanie uczoności poetów aleksandryjskich.
  Prof. Marian Szarmach

  Marian Eugeniusz Szarmach (ur. 28 grudnia 1939 w Łasinie) – polski filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie. W 1963 ukończył na UMK studia z filologii klasycznej, pisząc pracę magisterską u profesora Stefana Srebrnego. W latach 1963–1968 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Sztumie. Uczył tam języka polskiego i historii oraz kierował internatem. W 1965 rozpoczął współpracę z UMK, gdzie w 1967 został asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej. W tym samym roku zamieszkał na stałe w Sztumie. W 1971 obronił na UMK doktorat z tragedii greckiej pod kierunkiem profesor Zofii Abramowiczówny, a w 1978 uzyskał habilitację na podstawie monografii o Dionie z Prusy. Współpracował ze sztumskim biuletynem "Solidarności". 11 maja 1990 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Łasin (niem. Lessen) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łasin.

  Jego badania i publikacje dotyczą cesarskiej literatury grecko-rzymskiej, głównie autorów wczesnochrześcijańskich oraz drugiej sofistyki. Jest autorem monografii, wielu przekładów, a także około 130 artykułów (m.in. w języku francuskim i niemieckim) w czasopismach polskich i zagranicznych. W Katedrze Filologii Klasycznej UMK wykładał historię sztuki antycznej. W 2016 przeszedł na emeryturę.

  Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego "Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego" w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Został również przewodniczącym Komitetu Głównego olimpiady języka łacińskiego oraz Komisji Nagród w Polskim Towarzystwie Filologicznym, jak również członkiem kolegium redakcyjnego organu prasowego PTF – pisma "Eos".

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Polskie Towarzystwo Filologiczne (PTF), Societas Philologa Polonorum — stowarzyszenie założone w roku 1893 we Lwowie przez profesora Ludwika Ćwiklińskiego. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i krzewienie w Polsce wiedzy o antyku i kulturze klasycznej, a także promocja nauczania języka łacińskiego i starogreckiego. PTF liczy ponad pięciuset członków w całej Polsce, którymi są nauczyciele, badacze oraz miłośnicy kultury klasycznej. Od 2013 roku siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Wrocław. Prezesem honorowym PTF jest prof. dr hab. Marian Szarmach.

  Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

  15 stycznia 2010 został pierwszą osobą odznaczoną medalem "Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej".

  Niektóre publikacje[ | edytuj kod]

 • Flawiusz Filostratos, Żywot Apolloniosa z Tyany (przekład, wstęp i komentarze), Toruń 2000
 • Flawiusz Filostratos, Rozmowa o herosach (przekład, wstęp i komentarze), Toruń 2003
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pożegnania i nominacje na UMK, studentnews.pl, 2 września 2016.
  2. Informacje na stronie TNT

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna na stronie UMK
 • Janusz Ryszkowski: Sztumski nasz profesor, "Powiśle Sztum i Dzierzgoń", lokalny dodatek do "Dziennika Bałtyckiego" z 15 stycznia 2010
 • Prof. dr hab. Marian Szarmach, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-11-09].
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Liceum Ogólnokształcące w Sztumie – liceum ogólnokształcące w Sztumie, w województwie pomorskim, w Polsce. Część Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.
  Dziennik Bałtycki – (pełny tytuł Polska Dziennik Bałtycki) dziennik informacyjno-publicystyczny ukazujący się na Pomorzu od 19 maja 1945.
  Eos – czasopismo z zakresu filologii klasycznej ukazujące się od 1894 roku. Jest organem Polskiego Towarzystwa Filologicznego i ukazuje się od 1894 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był Ludwik Ćwikliński.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Kwidzyn (łac. Quedin/Insula Sanctae Mariae, niem. Marienwerder) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, położone nad rzeką Liwą, prawym dopływem Nogatu, 5 km od Wisły, siedziba władz powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.605 sek.