• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Subocz

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Marian Subocz (ur. 28 sierpnia 1947 w Wałczu) – polski ksiądz katolicki, kanonik, prałat i kapelan honorowy papieża, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, doktor teologii. Od 21 czerwca 2007 do 6 czerwca 2017 dyrektor Caritas Polska.

  Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.28 sierpnia jest 240. (w latach przestępnych 241.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 125 dni.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Święcenia kapłańskie otrzymał w Lęborku 17 czerwca 1973 z rąk biskupa Ignacego Jeża. Objął obowiązki wikariusza w parafii Mariackiej w Kołobrzegu (do 1974), następnie kapelan biskupa Ignacego Jeża.

  W latach 1974–1982 studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie filologię klasyczną oraz starochrześcijańską. W latach 1982–1993 pracował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie, gdzie służył jako prefekt i rektor. W 1991 jako gospodarz seminarium witał w tym budynku Jana Pawła II, który odbywał IV Pielgrzymkę do Ojczyzny.

  Papieska Rada Cor Unum (łac. Pontificium Consilium "Cor Unum") – jedna z dykasterii kurii rzymskiej działających przy Stolicy Apostolskiej.Bośnia (bośn. Bosna) – historyczny i geograficzny region Europy, należący obecnie do Bośni i Hercegowiny. Przeważająca część Bośni leży na terenie Alp Dynarskich. Na północy, gdzie płynie rzeka Sawa, sięga do obszarów kotliny Panońskiej, zaś jej wschodnią, naturalną granicę stanowi rzeka Drina. Od południa graniczy z innym historyczno-geograficznym regionem wchodzącym w skład państwa, Hercegowiną.

  Biskup koszalińsko-kołobrzeski Czesław Domin, który był przewodniczącym Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w 1993 zwrócił się do ks. Mariana Subocza o utworzenie w Warszawie struktur Caritas Polska. Do 1994 był pierwszym powojennym dyrektorem Caritas.

  Jest twórcą akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, to dzięki jego inicjatywie na polskich stołach w Boże Narodzenie pali się świeca Caritas. Zainicjował także kwartalnik „Caritas”, który ukazuje się do dziś. Przy współpracy z Caritas we Freiburgu stworzył także fakultet Caritas przy ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - dzisiejszym UKSW. Studiują tam przyszli pracownicy największej charytatywnej organizacji kościelnej.

  Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

  Jego dziełem są także stacje opieki Caritas, gdzie pomoc znajdują osoby chore. Zorganizował też pierwsze szkolenia dla księży-dyrektorów diecezjalnych Caritas w Wiedniu, Brukseli i Niemczech. Był także w Bośni, gdy wybuchła tam wojna, zorganizował pomoc dla ofiar konfliktu – m.in. 40 wagonów węgla dla ludności cywilnej. Był inicjatorem programu pomocy rodzinom w Syrii, Rodzina Rodzinie.

  Diecezja koszalińsko-kołobrzeska (łac. Dioecesis Coslinensis-Colubreganus, niem. Bistum Köslin-Kolberg) – jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej ustanowiona 28 czerwca 1972, położona na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest następczynią biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000–1007.Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.

  W 1994 otrzymał nominację na zastępcę sekretarza generalnego KEP. Był nim wtedy bp Tadeusz Pieronek. Współorganizował również VI pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1997. W 1998 został skierowany do Biura Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej w Brukseli. Śledził tam sprawy dotyczące rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej (Polska była wtedy krajem kandydującym). Do 1999 pełnił funkcję delegata KEP przy COMECE ds. kontaktów z Komisją.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  W 2001 powrócił do kraju z własnej inicjatywy. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Marian Gołębiewski powierzył mu największą parafię w diecezji pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku w dzielnicy Zatorze.

  Biskupi, którzy obradowali na 340. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kamieniu Śląskim wybrali go na dyrektora Caritas Polska. Oficjalnie urząd dyrektora objął 21 czerwca 2007. Jako dyrektor Caritas do 31 lipca 2007 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Czesław Domin (ur. 6 lipca 1929 w Michałkowicach, zm. 15 marca 1996 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy katowicki w latach 1970–1992, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 1992–1996.

  Papież Benedykt XVI 25 lipca 2008 mianował go członkiem Papieskiej Rady „Cor Unum”.

  6 czerwca 2017 w trakcie 376. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem, następcą ks. Subocza na stanowisku dyrektora Caritas Polska został wybrany ks. Marcin Iżycki.

  1 sierpnia 2017 roku ks. Marian Subocz został mianowany przez bpa Edwarda Dajczaka proboszczem parafii św. Marcina w Kołobrzegu.

  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nowy dyrektor Caritas Polska (pol.). info.wiara.pl. [dostęp 2017-06-07].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tygodnik Niedziela
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.
  Ignacy Ludwik Jeż (ur. 31 lipca 1914 w Radomyślu Wielkim, zm. 16 października 2007 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gorzowski w latach 1960–1972, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 1972–1992, przewidziany do kreacji kardynalskiej na konsystorzu w 2007.
  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie powstało na mocy dekretu biskupa Ignacego Jeża 25 marca 1981. Patronem WSD Koszalin jest św. Jan Kanty.
  IV Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski w 1991 pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście odbywała się w dwóch etapach:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Rodzina papieska, Familiares – grupa tytułów honorowych w Kościele katolickim nadawanych przez papieża jego najbliższym współpracownikom:
  Lębork (pierwotnie Łebno; kaszb. Lãbórg lub też Lãbórch, niem. Lauenburg) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.751 sek.