• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Spychalski  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Golęcin – część Poznania w obrębie osiedla Sołacz przyłączona do miasta 1 kwietnia 1933 roku rozporządzeniem Rady Ministrów (DzU 1933 nr 10 poz. 65).Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk, Stefan Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego, Warszawa 2009, s. 42
  2. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 21, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  3. Janusz Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, t. III: M-S, Toruń 2010, s. 495
  4. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 48, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  5. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 22, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  6. Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003, s. 99
  7. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 22, 33, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  8. Władysław Rogala, Poznańskie lata Mariana Spychalskiego, w: Kronika Miasta Poznania, nr 4/1986, s.53-62, ISSN 0137-3552
  9. Marian Spychalski: Warszawa architekta. Wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2015, s. 33. ISBN 978-83-11-13416-4.
  10. Marian Spychalski: Warszawa architekta. Wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2015, s. 46–47. ISBN 978-83-11-13416-4.
  11. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 24, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  12. Kazimierz Sobkowicz, Architekci wielkopolscy – biogramy – dzieła – stowarzyszenia, cz. I, lata 1886–1939, wyd. Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Poznań, 1988, s. 134, 141 i 150–151, ​ISBN 83-00-02480-8​.
  13. Dariusz Matelski, Siedemdziesiąt lat służby Polsce 1936–2006. Dzieje Szkoły Powszechnej i Podstawowej nr 46 w Poznaniu. Książka dedykowana pamięci patronów szkoły: Józefa Piłsudskiego i Marii Dąbrowskiej (Poznań 2007), ​ISBN 978-83-87350-48-2​.
  14. Marek Katolik, Marian Spychalski działacz polityczny oraz społeczny, praca doktorska z 1988
  15. Spychalski 2015 ↓, s. 82.
  16. Klaudia Ziółkowska, Czapla z powstańczą skrytką i 7,5 miliona innych historii, portal TVN Warszawa, 8 czerwca 2016
  17. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 125, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  18. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 165–167, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  19. Marian Spychalski: Warszawa architekta. Wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2015, s. 128. ISBN 978-83-11-13416-4.
  20. Marian Spychalski: Warszawa architekta. Wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2015, s. 136. ISBN 978-83-11-13416-4.
  21. Maria Turlejska, Prawdy i fikcje, Książka i Wiedza 1968, s. 627
  22. Władysław Gomułka, Pamiętniki, Andrzej Werblan (red.), t. II, Warszawa: BGW, 1994, s. 231, ISBN 83-7066-552-7, OCLC 749646794.
  23. Marian Nowiński, Tajemnica śmierci Nowotki, „Prawo i Życie”, 1/1988
  24. Robert Spałek, Komuniści przeciwko komunistom., 2004, s. 458–459, ​ISBN 978-83-7629-733-0
  25. Władysław Bułhak, Donos wywiadu Gwardii Ludowej do Gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 roku) w: „Pamięć i Sprawiedliwość” 1(12), 2008 Warszawa, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, s. 411–424
  26. Robert Spałek. Wywiad z Andrzejem Paczkowskim i Robertem Spałkiem dotyczący książki „Komuniści przeciwko komunistom”. „Biuletyn IPN I–II 2005”, s. 23, styczeń 2005. Warszawa. ISSN 1641-9561. 
  27. Robert Spałek, Komuniści przeciwko komunistom., 2014, s. 469
  28. Zbigniew Błażyński: Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955. ISBN 978-83-7565-229-1.
  29. Andrzej Werblan, Władysław Gomułka. Sekretarz Generalny PPR, Książka i Wiedza 1988, s. 192–213, ​ISBN 83-05-11972-6
  30. Anna Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa: IPN, 2009, s. 127, ISBN 978-83-7629-090-4, OCLC 836862492.
  31. Anna Grażyna Kister, Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzna, Warszawa: IPN, 2010, s. 111, ISBN 978-83-7629-127-7, OCLC 750549662.
  32. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 139, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  33. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 180, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  34. Trasa WZ, Czytelnik, Warszawa 1949, s. 33
  35. Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2016, ​ISBN 978-83-65369-24-6​, s. 156
  36. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 168, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  37. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 227, 228, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  38. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 247, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  39. Cenzura PRL: wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r.. posł. Zbigniew Żmigrodzki. Nortom: Wrocław, 2002, s. 39. ISBN 83-85829-88-1.
  40. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 320, 322, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  41. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 346, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  42. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 374, 383, 386, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  43. Spałek Robert. Wywiad z profesorem Andrzejem Paczkowskim i doktorem Robertem Spałkiem. „Biuletyn IPN”, s. 23, styczeń 2005. Warszawa. ISSN 1641-9561. 
  44. Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa: IPN, 2014, s. 399, ISBN 978-83-7629-621-0, OCLC 890410659.
  45. Marian Spychalski, wspomnienia Warszawa Społeczna
  46. Urania”, nr 3, marzec 1969, s. 84
  47. Jan Dziedzic. Tragedia na lotnisku w Karaczi. „Trybuna Robotnicza”, s. 2, Nr 269 z 12 listopada 1970. 
  48. VI Kongres ZBoWiD Warszawa 7–8 maja 1979, Wydawnictwo ZG ZBoWiD, Warszawa 1979.
  49. Jarosław Tarań, Obracanie Pałacu Lubomirskich, Ośrodek KARTA, 1970
  50. Nasze spotkania z architektem Marianem Spychalskim. „Kronika Warszawy”. Nr 1, s. 202, 1981. Warszawa. Sprawdź autora:1.
  51. Józef Stępiński. Nasze spotkania z architektem Marianem Spychalskim. „Kronika Warszawy”. Nr 1, s. 200, 1981. Warszawa. 
  52. Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński. Nasze spotkania z architektem Marianem Spychalskim. „Kronika Warszawy”. Nr 1, s. 202, 1980. Warszawa. 
  53. Juliusz Jerzy Malczewski (red.): Cmentarz Komunalny Powązki dawny Wojskowy w. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1989, s. 58. ISBN 83-217-2641-0.
  54. Marek Minakowski, Barbara Skrzypczyk, Sejm-Wielki.pl.
  55. Marian Spychalski, Warszawa architekta, Warszawa: Bellona, 2015, s. 157, ISBN 978-83-11-13416-4, OCLC 909965181.
  56. Jerzy Giedroyć, Listy, 1946–1969, Jerzy Stempowski (red.), Czytelnik, 1998, s. 342, ISBN 978-83-07-02590-2 [dostęp 2016-11-24].
  57. Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 11 maja 1945 za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą (Odznaczenia Generałów Wojska Polskiego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. „Polska Zbrojna”, s. 1, 12 maja 1945. . Por. Kazimierz Konieczny, Henryk Wiewióra: Karol Świerczewski Walter. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 1971, s. 263.)
  58. Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 kwietnia 1944 r. w sprawie odznaczenia członków delegacji KRN, którzy w marcu 1944 r. przeszli linię frontu (M.P. z 1946 r. nr 65, poz. 125)
  59. M.P. z 1947 r. nr 11, poz. 27.
  60. M.P. z 1946 r. nr 116, poz. 216
  61. M.P. z 1946 r. nr 26, poz. 43

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Królikowski: Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990 t. III: M–S, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 495–501 ​ISBN 978-83-7611-712-6
 • Marian Spychalski: Warszawa architekta: wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy. Warszawa: Bellona, 2015. ISBN 978-83-11-13416-4. OCLC 914277560.
 • Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Konstanty Ksawerowicz Rokossowski, ros. Константин Ксаверьевич [Константинович] Рокоссовский (ur. 21 grudnia 1896 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1968 w Moskwie) – żołnierz, polski i radziecki dowódca, Marszałek Polski oraz Marszałek Związku Radzieckiego, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego, Poseł na Sejm PRL I kadencji (1952-1956), Wiceprezes Rady Ministrów PRL (1952-1956), Minister Obrony Narodowej RP i PRL (1949-1956), Wiceminister Obrony ZSRR (1958-1962), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR II, V, VI i VII kadencji.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.
  Przewodniczący Rady Państwa – przewodniczący kolegialnego organu naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989, której podstawowym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kierownictwa państwowego, w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.
  Rondo Kaponiera – rondo znajdujące się na zachód od ścisłego centrum Poznania, stanowiące centralny punkt w sieci komunikacji miejskiej dziennej (głównie tramwajowej) i nocnej. Rondo stanowi element I ramy komunikacyjnej miasta.
  Medal jubileuszowy „Dwadzieścia lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” (ros. Юбилейная медаль „Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”) – radziecki jubileuszowy medal wojskowy.
  Rada Narodowa m. st. Warszawy (obiegowo również: Stołeczna Rada Narodowa) – terenowy organ władzy państwowej i podstawowy organ tzw. samorządu społecznego istniejący w Warszawie i w województwie stołecznym warszawskim odpowiednio w latach 1944–1990 i 1975–1990.
  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.129 sek.