• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Spychalski  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Golęcin – część Poznania w obrębie osiedla Sołacz przyłączona do miasta 1 kwietnia 1933 roku rozporządzeniem Rady Ministrów (DzU 1933 nr 10 poz. 65).Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992.
  Awanse[ | edytuj kod]
 • major – 1943
 • podpułkownik – 1 stycznia 1944
 • pułkownik – 11 listopada 1944
 • generał brygady – 6 lutego 1945
 • generał dywizji – 3 maja 1945
 • generał broni – 22 lipca 1957
 • marszałek Polski – 7 października 1963
 • Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Order Budowniczych Polski Ludowej (1961)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari (11 maja 1945)
 • Order Krzyża Grunwaldu II klasy
 • Order Krzyża Grunwaldu III klasy (1944)
 • Order Sztandaru Pracy I klasy
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1946)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Partyzancki (12 czerwca 1946)
 • Medal za Warszawę 1939–1945 (1946)
 • Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
 • Medal 10-lecia Polski Ludowej
 • Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Medal „Za udział w walkach o Berlin”
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • Odznaka honorowa „Zasłużonemu Działaczowi ORMO””
 • Krzyż Wielki Orderu Korony (Belgia)
 • Wielki Krzyż Orderu Białej Róży (Finlandia)
 • Order Jugosłowiańskiego Sztandaru (Jugosławia)
 • Order Lenina (1968, Związek Radziecki)
 • Medal „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” (Związek Radziecki)
 • Medal jubileuszowy „20 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” (1965, Związek Radziecki)
 • Odznaka „25 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” (1970, Związek Radziecki)
 • Medal jubileuszowy „30 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” (1975, Związek Radziecki)
 • Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR” (1968, Związek Radziecki)
 • Medal jubileuszowy „W upamiętnieniu 100-lecia urodzin Władimira Iljicza Lenina” (1969, Związek Radziecki)
 • Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Konstanty Ksawerowicz Rokossowski, ros. Константин Ксаверьевич [Константинович] Рокоссовский (ur. 21 grudnia 1896 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1968 w Moskwie) – żołnierz, polski i radziecki dowódca, Marszałek Polski oraz Marszałek Związku Radzieckiego, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego, Poseł na Sejm PRL I kadencji (1952-1956), Wiceprezes Rady Ministrów PRL (1952-1956), Minister Obrony Narodowej RP i PRL (1949-1956), Wiceminister Obrony ZSRR (1958-1962), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR II, V, VI i VII kadencji.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.
  Przewodniczący Rady Państwa – przewodniczący kolegialnego organu naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989, której podstawowym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kierownictwa państwowego, w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.
  Rondo Kaponiera – rondo znajdujące się na zachód od ścisłego centrum Poznania, stanowiące centralny punkt w sieci komunikacji miejskiej dziennej (głównie tramwajowej) i nocnej. Rondo stanowi element I ramy komunikacyjnej miasta.
  Medal jubileuszowy „Dwadzieścia lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” (ros. Юбилейная медаль „Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”) – radziecki jubileuszowy medal wojskowy.
  Rada Narodowa m. st. Warszawy (obiegowo również: Stołeczna Rada Narodowa) – terenowy organ władzy państwowej i podstawowy organ tzw. samorządu społecznego istniejący w Warszawie i w województwie stołecznym warszawskim odpowiednio w latach 1944–1990 i 1975–1990.
  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.121 sek.