• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Piech  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU jest państwową osobą prawną działającą w formie agencji wykonawczej . Pełni funkcje związane z nasiennictwem oraz prawną ochroną odmian roślin uprawnych.Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Publikacje[]

  Opublikował ok. 320 prac, w tym ok. 180 oryginalnych prac naukowych z czego 30 ukazało się w językach angielskim i niemieckim w czasopismach zagranicznych i polskich oraz ok. 60 prac dla praktyków rolnictwa

 • Plonowanie ważniejszych gatunków roślin uprawnych w różnych warunkach siedliskowych Polski. STN-PWN Warszawa-Poznań 1976 (wsp. S. Borowiec, W. Mieczkowski, S. Lebiedź)
 • Wpływ gleby i nawożenia na plonowanie browarnych i pastewnych odmian jęczmienia jarego. STN-PWN Warszawa-Poznań 1977 (wsp. A. Słaboński, S. Lebiedź)
 • Probenahme und Auswertung von Ertragskomponenten in Feldversuchen. Feldversuchswesen 2(2) 1985 (wsp. S. Stankowski)
 • Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego regionu szczecińskiego. STN Szczecin 1987 (red.)
 • The effect of some agrotechnical factors on the yield of triticale varieties. Tag.-Ber. AdL Berlin, 266, 1988
 • Einfuss der Sorten und agrotechischen Massnahmen auf die Kornqualität von Wintertriticale. Wiss Hefte Univ. Rostock, Sonderheft 1, 1989
 • Korrekte und unkorrekte Anwendung statisticher Methoden bei Auswertung von Versuchsergebnissen. Feldversuchswesen 2(13), 1990 (wsp. S. Stankowski)
 • The influence of the degree of reproduction on the mycoflora of winter X-Triticosecale seeds. Bull. Pol. Acad. Sci. Biol. 41(4), 1993 (wsp. J. Błaszkowski)
 • Wskaźnikowa analiza wzrostu owsa nagoziarnistego i oplewionego. Rocz. Nauk. Rol. A114 (3/4), 1999 (wsp. A. Gregorczyk)
 • Evaluation of nutritional value of hullet and naked oats in feeding reproductive quails. Archiv für Geflügelkunde 65(5), 2001 (wsp. D. Szczerbińska, A. Dańczak, Z. Tarasewicz, M. Ligocki)
 • Reakcja owsa nieoplewionego i oplewionego na nawożenie azotem. Biul. IHAR 217, 2001 (wsp. Z. Nita, R. Maciorowski)
 • Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej. Rocz. Nauk. Zoot. 28(2), 2001 (wsp. K. Petkov, R. Lubowicki, Z. Łukaszewski, I. Jaskowska, W. Biel)
 • Comparison of seed-borne fungal communities of naked and husked oats and barley. Phytopathol. Pol. 24: 71-74, 2002 (wsp. J. Błaszkowski)
 • Assessment of diet enrichment with a new hulles-oat variety on blood glucose, lipid, liporoteine and fibrogenogen levels. Pol. J. Food Nutr. Sci. 11(52): 73-76, 2002 (wsp. M. Friedrich)
 • Nagrody i oznaczenia[]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1976)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1983)
 • Nagrody naukowe Ministra Edukacji Narodowej (1971, 1976, 1983)
 • odznaka Zasłużony dla rolnictwa (1997)
 • Odznaka Honorowa Gryf Zachodniopomorski (2009)
 • odznaki Zasłużony dla województwa szczecińskiego, koszalińskiego, słupskiego i gorzowskiego
 • Tadeusz Ruebenbauer (ur. 12 stycznia 1909 r., zm. 2 maja 1991 r.) - polski profesor, genetyk, hodowca roślin, członek PAN i PAU.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Nowy Borek – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Błażowa. Nowy Borek jest oddalony od Rzeszowa o 15 km.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego – regionalna odznaka ustanowiona przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla tego województwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.