Marian Kazimierz Klamut

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marian Kazimierz Klamut (ur. 6 marca 1930 w miejscowości Wielkie, zm. 25 lipca 2018) – polski lekarz, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990–1996, specjalista w dziedzinie radiologii i rentgenodiagnostyki.

Wielkie – wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Abramów. Stanowi sołectwo – zobacz jednostki pomocnicze gminy Abramów. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1954 ukończył studia medyczne w pierwszym roczniku absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie, następnie podjął pracę na macierzystej uczelni. W 1957 uzyskał I, a w 1962 II stopień specjalizacji z rentgenodiagnostyki. W 1963 obronił pracę doktorską, w 1968 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Był organizatorem powstałego w 1969 pierwszego w Europie Wydziału Pielęgniarskiego i jego dziekanem w latach 1969–1976. Od 1972 do 1984 kierował (pierwszą w kraju) Samodzielną Pracownią Rentgenodiagnostyki Serca i Naczyń, od 1984 Zakładem Radiologii Sercowo-Naczyniowej i Zabiegowej, następnie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W 1978 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1990 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W latach 1990–1996 pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizował się w zakresie w dziedzinie radiologii i rentgenodiagnostyki.

Zmarł 25 lipca 2018. Został pochowany 2 sierpnia 2018 na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

Reklama