• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marian Cezary Abramowicz

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.
  Śluby zakonne (profesja zakonna) – w Kościele katolickim – zobowiązanie członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).

  Marian Cezary Abramowicz (ur. 29 października 1934 w miejscowości Białobłoty k. Pleszewa, zm. 5 marca 1997) – polski poeta i prozaik.

  Był synem rolnika Franciszka Abramowicza i Stanisławy ze Skowrońskich. Ojciec zmarł w 1938, a matka w 1939. Po śmierci rodziców opiekowała się nim babka mieszkająca w tej samem wsi. Później zajęła się nim dalsza rodzina we wsi w okolicach Jarocina. Mieszkając u nich w 1948 roku ukończył szkołę podstawową. W latach 1950-1951 pracował w Koninie jako urzędnik i kontynuował naukę w liceum wieczorowym. Po przeniesieniu się do Warszawy, gdzie uzyskał stypendium Stowarzyszenia PAX naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym pw. św. Augustyna. Po roku przeniósł się do Płocka, gdzie podjął pracę jako urzędnik w magistracie i uczył się w liceum wieczorowym.

  29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.Związek Literatów Polskich (ZLP) – organizacja twórcza i zawodowa pisarzy, którymi w rozumieniu statutu są także „eseiści, krytycy, tłumacze literatury pięknej”.

  W 1952 roku wstąpił do zakonu salezjanów. W 1953 po złożeniu ślubów zakonnych rozpoczął studia w Instytucie Filozofii i Psychologii Towarzystwa Salezjańskiego (Woźniaków koło Kutna). W 1957 roku wyszedł z zakonu z powodu złego stanu zdrowia. Od 1959 do 1962 roku przebywał w sanatorium przeciwgruźliczym w Prabutach. W 1962 uzyskał rentę inwalidzką, którą pobierał do 1964, gdy podjął pracę w nadleśnictwie Biała Królikowska. W latach 1965-1966 ponownie trafił do sanatorium przeciwgruźliczego tym razem w Sokołowsku pod Wałbrzychem i powtórnie uzyskał rentę inwalidzką.

  Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  Debiutował w 1966 roku wierszem Wrzosowisko w 13 numerze „Tygodnika Kulturalnego”.

  W latach 1975-1979 pełnił funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gizałkach k. Kalisza. Od 1969 do 1983 należał do Związku Literatów Polskich. Od 1984 należał do nowego Związku Literatów Polskich. W 1986 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszkał w Leśnictwie Biała Królikowska we wsi Dziewiń Duży w gminie Gizałki w powiecie pleszewskim w województwie wielkopolskim.

  Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.Sokołowsko (niem. Görbersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów, w Górach Suchych w Sudetach Środkowych.

  Twórczość[]

 • Urzeczenie, zbiór wierszy, Wrocław, Ossolineum 1970, 47 s.
 • Kochanek białej gołębicy, powieść, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie 1973, 379 s.
 • Twarze na piasku, zbiór wierszy, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1977, 79 s.
 • Donosy z Białej Królikowskiej, cykl 12 felietonów, Południowa Wielkopolska 1981 numer 12, 1982 numery 1-8 i 1983 numery 1-4
 • Sennik niedzielny, zbiór wierszy, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1984, 107 s., ISBN 83-210-0473-3.
 • Dni darowane, zbiór wierszy, Poznań, Związek Literatów Polskich 1991, 35 s.
 • W kantyku ziemi, zbiór wierszy, Poznań, Związek Literatów Polskich 1991, 35 s.
 • Uroki i zadziwienia, zbiór wierszy, Poznań, Związek Literatów Polskich 1994, Biała Seria Biblioteki Poetyckiej nr 52, 38 s., ISBN 83-86113-15-4.
 • Confiteor, zbiór wierszy, Poznań, Związek Literatów Polskich 1994, 39 s., ISBN 83-86113-75-8.
 • Maria Magdalena, powieść, Poznań, Pallottinum 1995, 124 s., ISBN 83-7014-235-4.
 • Listy nie wysłane, zbiór wierszy, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Literackiej 1996, 40 s., ISBN 83-905506-1-X.
 • Dwa żywoty, dramat, Poznań Fundacja Literacka 1998, 78 s., ISBN 83-905506-6-0.
 • Listy spod klepsydry, Poznań, Pallotinum 2000, 113 s., ISBN 83-7014-390-3.
 • Czarna struga, opowiadania „Pani Marta”, „Książę Igor”, „Spotkanie w drodze”, „Szatan na
 • dworcu” i „Czarna struga”, Wydawnictwo Kontekst 2002, 106 s., ISBN 83-88572-60-1.

  Powiat pleszewski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pleszew.Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.

  Przypisy

  1. Informacja o dacie śmierci na stronach Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

  Bibliografia[]

 • Lesław Bartelski M.: Polscy pisarze współcześni, 1939-1991: Leksykon. Wyd. Nauk. PWN. ISBN 83-01-11593-9.
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury – słownik biobibliograficzny, tom pierwszy A-B, opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, Warszawa 1994, ISBN 83-02-05445-3, s. 27, hasło Abramowicz Marian Cezary
 • Pleszew – miasto w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Nerem, siedziba powiatu pleszewskiego i gminy Pleszew; muzeum (1983).Jarocin – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu jarocińskiego i gminy Jarocin. Położone w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tygodnik Kulturalny - pismo społeczno-literackie wydawane w latach 1961-1990, będące kontynuacją związanego ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym czasopisma Orka. Tygodnik Kulturalny zajmował się życiem społecznym i kulturą masową, a także regionalną zwłaszcza w regionach wiejskich. Redaktorami naczelnymi byli m.in.: Antoni Olcha, F. Starzec, S. Adamczyk, J. Kania, S. Marat.
  LIII Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia PAX pod wezwaniem św. Augustyna w Warszawie – liceum ogólnokształcące w Warszawie pierwsza w powojennej Polsce katolicka, niezakonna szkoła ponadpodstawowa. W roku 1992 przemianowana na Katolickie Liceum Ogólnokształcące pw. św. Augustyna. W 2004 roku zlikwidowana z powodu złego zarządzania majątkiem. Z uwagi na katolicki status szkoły, decyzja o jej zamknięciu musiała być zaaprobowana przez Radę Szkół Katolickich przy Konferencji Episkopatu Polski. Zgodę wydał Biskup diecezji ksiądz Marian Duś.
  Gmina Gizałki (do 1954 gmina Szymanowice) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.
  Wydawnictwo Lubelskie – polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Lublinie działające w latach 1957–1993, noszące do roku 1961 nazwę „Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza”.
  Stowarzyszenie PAX – świecka organizacja katolicka utworzona oficjalnie w 1947 przez Bolesława Piaseckiego i innych działaczy przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Początkowo zrzeszała katolików gotowych do współpracy z siłami komunistycznymi, po 1956 przybrała bardziej kompromisowe stanowisko (m.in. współpraca z byłymi żołnierzami AK), od 1979 część działaczy wspierała „Solidarność”. Obecnie działa pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Wydawnictwo Poznańskie – polskie wydawnictwo założone w 1956 w Poznaniu, zlikwidowane w 1992, w 1993 przejęte przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.