• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maria Wawrykowa

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).
  Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich (łac. Societas Jablonoviana, niem. Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft d. Wissenschaften) – założone w Lipsku w roku 1768 przez księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Gremium oficjalnie zostało erygowane aktem fundacyjnym z 9 listopada 1774 roku, a zatwierdzone edyktem z 17 listopada 1774 przez elektora saskiego Fryderyka Augusta; miało ono na celu pracę nad rozwojem wiedzy ogólnej, w szczególności nad dziejami Polski i Słowiańszczyzny płn. Do celu tego służyć miały corocznie ogłaszane konkursy i przyznawanie autorom nagród za najlepsze opracowanie, pisane wyłącznie w języku łacińskim lub francuskim. Towarzystwo, składające się z dziesięciu uczonych, miało przyznawać nagrody (medale) za prace z trzech dziedzin: matematyki, ekonomii i historii. Kolejność z matematyki określił Jabłonowski ściśle: w pierwszym roku miały być nagradzane rozprawy matematyczne, w drugim fizyczne, w trzecim z zakresu hydrauliki, w czwartym z ekonomii. W tej ostatniej dziedzinie miała być zachowana następująca kolejność: handel, fabryki (budowle), sadownictwo i ogrodnictwo. Zdecydowanie największą wagę Jabłonowski przywiązywał jednak do prac historycznych. Wyróżnione rozprawy były publikowane w "Acta Societatis Jablonovianae".

  Maria Wawrykowa (ur. 4 grudnia 1925, zm. 4 września 2006) – polska historyczka.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Studia na Uniwersytecie Lwowskim i na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie II wojny światowej więziona w więzieniach w Tarnopolu, we Lwowie i w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück (1943–1945). Magisterium w Instytucie Historycznym UW w 1951, doktorat tamże w 1960 pod kierunkiem Rafała Gerbera, habilitacja w 1968, profesor nadzwyczajny w 1975, profesor zwyczajny w 1982. Zatrudniona w Instytucie Historycznym UW, kolejno jako starszy asystent (1957), adiunkt (1961), docent (1969), profesor nadzwyczajny UW (1975), profesor zwyczajny (1982). Wicedyrektor Instytutu Historycznego UW (1980–1981). Emerytura w 1987. Pracowniczka Centralnego Komitetu SD (1945–1948) i Zarządu Głównego Ligi Kobiet (1948–1953). Pracowniczka Zakładu Badań Historycznych Instytutu Polsko-Radzieckiego (1951–1956).

  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 – polskie państwowe odznaczenie wojskowe ustanowione dekretem, Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 października 1945 roku „ ... w celu upamiętnienia zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Sprzymierzeńców nad barbarzyństwem hitlerowskim i triumfu idei wolności demokratycznej oraz dla odznaczenia osób, które swoim działaniem lub cierpieniem w kraju lub zagranicą w czasie do 9 maja 1945 roku przyczyniły się do tego zwycięstwa i triumfu...”.

  Członek Polsko-Zachodnioniemieckiej Komisji UNESCO do spraw podręczników szkolnych w zakresie historii i geografii (od 1972, od 1984 członkini Prezydium).

  Autorka ponad 100 pracz zakresu historii nowożytnej Polski, Rosji i Niemiec.

  Uczniowie[ | edytuj kod]

  Do jej uczniów zaliczają się: Tadeusz Cegielski, Włodzimierz Muś, Grażyna Szelągowska, Krystyna Szelągowska, Aleksander Woroniecki-Mirski.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Rewolucyjne narodnictwo w latach siedemdziesiątych XIX wieku, 1963
 • Ruch studencki w Niemczech 1815-1825, 1969
 • Dzieje Niemiec 1648-1789, 1975
 • Historia powszechna 1789–1849 (​ISBN 83-02-04556-X​), 1992
 • Historia powszechna 1850–1914 (​ISBN 83-02-06821-7​), 1998
 • Dzieje Niemiec 1789–1871, (​ISBN 83-01-01049-5​), 1980
 • Nagrody i odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Nagrody resortowe 1969, 1973, 1977, 1980, 1982, `986
 • Nagroda Instytutu Zachodniego w Poznaniu (1985)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Medal Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich (Lipsk)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • G. Szelągowska, K. Szelągowska, T. Cegielski, A. Woroniecka-Mirska, Bibliografia publikacji prof. dr Marii Wawrykowej (1954–1985), „Przegląd Humanistyczny”, 29, 1985, nr 11–12, s. 1–7.
 • T. Cegielski, G. Szelągowska, K. Szelągowska, Maria Wawrykowa (4 XII 1925–4 IX 2006), "Kwartalnik Historyczny" 116, 2009, nr 1, s. 213–216
 • Kto jest kim w Polsce 1989, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, str. 1410
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prace Marii Wawrykowej w katalogu Biblioteki Narodowej [1].
 • Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego z siedzibą w Poznaniu (ang. Institute for Western Affairs , niem. West-Institut, fr. Institute Occidentale) – państwowa jednostka organizacyjna, utworzona ustawą z dnia 17 grudnia 2015, następca prawny istniejącego od 1945 Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego. Nadzór nad instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Rafał Gerber (ur. 1909, zm. 1981) – polski historyk dziejów najnowszych, archiwista. W latach 1927-1930 członek KZMP. Studiował historię (1927-1933) i socjologię (1933-1937) na UW. Od listopada 1939 zastępca dyrektora Archiwum Obwodowego w Równem. Od sierpnia 1941 pracował w Archiwum Państwowym w Taszkiencie i w Instytucie Historii Uzbeckiej Akademii Nauk. Od stycznia 1945 kierownik Referatu Historycznego Zarządu Głównego ZPP, następnie pracownik Ambasady RP w Moskwie. Od kwietnia 1947 w Polsce, sekretarz generalny Żydowskiego Instytut Historycznego. Od 1949 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W 1950 doktorat na UW pod kierunkiem Janusza Wolińskiego. Od 1952 samodzielny pracownik nauki na UW. W latach 1953-1954 prodziekan Wydziału Historycznego UW. Prorektor UW w 1954. Profesor nadzwyczajny – 1954, profesor zwyczajny – 1972. W latach 1962-1966 kierownik Zakładu Historii ZSRR i Europy Środkowej w Instytucie Historii PAN. Od 1945 członek PPR/PZPR
  Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.