• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maria Teresa Kiszczak

  Przeczytaj także...
  Czesław Kiszczak (ur. 19 października 1925 w Roczynach) – generał broni Wojska Polskiego, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1973–1979) i szef Wojskowej Służby Wewnętrznej (1979–1981), działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych (1981–1990), Prezes Rady Ministrów PRL (od 2 do 17 sierpnia 1989), poseł IX kadencji, wicepremier pierwszego niekomunistycznego rządu PRL (1989–1990).Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Tajny współpracownik (TW) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa.

  Maria Teresa Korzonkiewicz-Kiszczak (ur. 20 sierpnia 1934 w Kozach) – polska ekonomistka i nauczyciel akademicki, autorka bajek, przypowieści, powieści beletrystycznych i wierszy, żona Czesława Kiszczaka.

  Życiorys[edytuj kod]

  Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Po studiach pracowała jako nauczyciel oraz nauczyciel-metodyk przedmiotów ekonomicznych w średnich szkołach zawodowych. W 1985 uzyskała stopień doktorski na podstawie pracy pod tytułem Instytucjonalne uwarunkowania samokształcenia nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. W latach 80. XX wieku adiunkt w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Po przełomie ustrojowym i powstaniu prywatnych uczelni wykładała do 2006 marketing w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej.

  Ilustrowany Kurier Polski – niewydawany już dziennik ogólnopolski, organ Stronnictwa Pracy (1945-1950), później Stronnictwa Demokratycznego (1950-1991), w latach 90. ukazujący się tylko w regionie kujawsko-pomorskim.Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.

  Jest autorką publikacji naukowych i pomocy dydaktycznych, a także powieści beletrystycznych, wierszy ("Tańczące Anioły", "Oszałamiająco pachnie dziki bez"), przypowieści i bajek ("Hocki klocki", "Nasza babcia Ufoludka"). Wydała dwie książki autobiograficzne ("Żona generała Kiszczaka mówi" i "Niebezpieczna gra"), w których opisuje życie prywatne oraz kreśli subiektywny obraz Polski lat 70. i 80.

  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - niepubliczna szkoła wyższa utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1995 r. i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 66. W 2011 zmieniono nazwę szkoły z Wyższa Szkoły Bankowości i Finansów na Wyższa Szkoła Finansów i Prawa.Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.

  W latach 90. organizatorka aukcji charytatywnych.

  W 2015 roku ukazał się wywiad rzeka "Kiszczakowa. Tajemnice generałowej" - rozmowa z Kamilem Szewczykiem.

  16 lutego 2016 spotkała się z prezesem IPN Łukaszem Kamińskim, próbując sprzedać za 90 tys. złotych dokumenty będące w jej posiadaniu, dotyczące m.in. współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. W wyniku tego spotkania odbyło się przeszukanie w domu jej i nieżyjącego już męża. Odnaleziono m.in. teczkę personalną i teczkę pracy tajnego współpracownika "Bolka", w tym zobowiązanie do współpracy z SB opatrzone podpisem „Lech Wałęsa »Bolek«”.

  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995.

  Wybrane publikacje[edytuj kod]

 • Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990
 • Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2002
 • Przypisy

  1. Plan zajęć "Marketing i analiza rynku w handlu zagranicznym" prowadzonych przez dr Marię Teresę Kiszczak w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów
  2. Ostatni tomik składa się z dwóch części: "Marzenia" i "O miłości"
  3. Suknie Jaruzelskiej nie miały wzięcia, "Ilustrowany Kurier Polski", nr 237 (14125), 9 grudnia 1991, s. 2
  4. IPN: W aktach jest zobowiązanie Wałęsy do współpracy z SB, www.rp.pl [dostęp 2016-02-18].

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Biogram na stronie prywatnej
 • Maria Teresa Kiszczak w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2016-02-21].
 • "Żona Kiszczaka wydaje swoje wiersze i bajki", Interia.pl z 11 września 2008
 • Maria Teresa Kiszczak: Żona generała Kiszczaka mówi…. Warszawa: Amicus, 1994. ISBN 83-903145-0-9.
 • Maria Teresa Kiszczak: Niebezpieczna gra. Poznań: Ławica, 1996. ISBN 83-86080-62-0.; Niebezpieczna gra. Warszawa: MTKK, 2009. ISBN 978-83-926834-1-4.
 • Maria Teresa Korzonkiewicz-Kiszczak: Magia mojego życia. Warszawa: MTKK, 2010. ISBN 978-83-926834-5-2.
 • Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Maria Teresa Kiszczak – strona prywatna (m.in. fragmenty bajek i wierszy oraz recenzje)
 • Maria Teresa Kiszczak – blog prywatny
 • Korzonkiewicz-Kiszczak, Maria Teresa (1934- ). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-02-22].
 • Kozy (wil.: Zajwyśdiüf, niem. Kozy, 1941-45 Kosy) – duża wieś w woj. śląskim w powiecie bielskim, stanowiąca gminę o tej samej nazwie o powierzchni 26,9 km².Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łukasz Andrzej Kamiński (ur. 3 czerwca 1973 we Wrocławiu) – polski historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski, od 2009 do 2011 dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, następnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama