• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maria Polikarp Zaborek

  Przeczytaj także...
  Tytoń (Nicotiana L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych. Nazwa rodzaju pochodzi z tur. "tütün", w staropolszczyźnie i gwarowo "tytuń". Gatunkiem typowym jest Nicotiana tabacum L.. Do tego rodzaju należy 67 gatunków pochodzących z obydwu Ameryk oraz z Australii. Obecnie uprawiane są też w wielu innych rejonach świata. Rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny lub krzewy.Mińsk Mazowiecki – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu mińskiego i gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. Według danych z 2011 Mińsk zamieszkiwało 39 499 mieszkańców. Zaliczane do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego.
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.

  Józef Maria Polikarp Zaborek, właśc. Józef Zaborek (ur. 29 lipca 1924 w Stoczku, zm. 17 stycznia 2010 w Łęcznej) – duchowny mariawicki, ostatni kapłan służebny Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP.

  Pochodził z rodziny rolniczej wyznania mariawickiego. Syn Józefa Zaborka i Agnieszki z Kowalczyków. Ukończył Wyższą Szkołę Ogrodniczą w Kijanach. W czasie II wojny światowej służył w 2 Armii Wojska Polskiego.

  W 1948 wstąpił do mariawickiego seminarium duchownego w Płocku. W 1950 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Romana Marii Jakuba Próchniewskiego i został proboszczem parafii mariawickiej w Raszewie. W 1961 zawarł związek małżeński z byłą siostrą mariawicką, Józefą Wiktorią Marią Dilektą Muchą. W latach 1962–1968 był proboszczem parafii mariawickiej w Mińsku Mazowieckim.

  Bp Roman Maria Jakub Próchniewski (ur. 29 lutego 1872, zm. 13 lutego 1954 w Płocku) – biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w latach 1945–1953.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  W 1968 ze względu na pogarszający się stan zdrowia został bezterminowo urlopowany z funkcji duszpasterskich. W czasie rekonwalescencji podjął się pracy agronoma i instruktora uprawy tytoniu. W rodzinnej wsi, w której mieszkał, podjął się także odbudowy życia religijnego wśród mariawitów. Swoją działalnością misjonarską zdołał pozyskać liczną grupę wiernych i zaczął tym samym organizować nową parafię w Stoczku. Mimo powrotu do zdrowia na swoją pracę duszpasterską w rodzinnej miejscowości nie uzyskał aprobaty ze strony władz zwierzchnich Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Nie mogąc dojść do porozumienia ze swoimi przełożonymi złożył akces do Kościoła Katolickiego Mariawitów. W 1976 został inkardynowany przez arcybiskupa Józefa Marię Rafaela Wojciechowskiego do Kościoła Katolickiego Mariawitów i mianowany proboszczem parafii mariawickiej w Stoczku.

  Agronom (gr. agronomos wiejski rządca, włodarz) – rolnik, specjalista w dziedzinie agronomii, teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolnym.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  W 1979 był współzałożycielem odnowionej gałęzi Zgromadzenia Mariawitów. Pełnił stanowisko jej wikariusza generalnego. Prowadził ożywioną działalność misjonarską i ewangelizacyjną łącząc ją ze świecką pracą zawodową. Od 1993 łączył funkcję proboszcza w Stoczku z posługą administratora w parafii Kościoła Katolickiego Mariawitów w Goździe.

  Raszewo Dworskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą.Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim – mariawicka parafia diecezji lubelsko-podlaskiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

  Zmarł po długiej chorobie nowotworowej w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej. Po ekumenicznym nabożeństwie żałobnym w Stoczku pochowany został na cmentarzu w Kijanach.

  Bibliografia[]

 • Józef Maria Polikarp Zaborek. Wspomnienie. Praca nad sobą Nr 56, Kraków 2010, ISSN 1508-2393
 • Konrad Maria Paweł Rudnicki, O bracie kapłanie Marii Polikarpie Zaborku. Wspomnienie, Praca nad sobą Nr 57, Kraków 2010, ISSN 1508-2393
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Konrad Maria Paweł Rudnicki (ur. 2 lipca 1926 w Warszawie) – polski astronom, duchowny starokatolicki i teolog Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, profesor astronomii i teologii, antropozof.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół starokatolicki nurtu i tradycji mariawickiej, prawnie działający na terenie Polski. Siedzibą władz Kościoła jest miejscowość Felicjanów w powiecie płockim. Zwierzchnikiem Kościoła jest siostra biskupka Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz. Kościół liczy obecnie około 2 tysięcy wyznawców i 11 duchownych. Posiada 19 placówek, w tym 1 czynny kościół i 17 kaplic.
  Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Goździe – mariawicka parafia kustodii warszawskiej, Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP.
  Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Stoczku Lubelskim – mariawicka parafia kustodii warszawskiej, Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP.
  Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Parafia św. Anny w Raszewie Dworskim – mariawicka parafia diecezji warszawsko-płockiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
  Łęczna – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w centrum województwa lubelskiego, w powiecie łęczyńskim, siedziba powiatu łęczyńskiego i gminy miejsko-wiejskiej Łęczna. Położone na Wyżynie Lubelskiej w widłach dwóch rzek: Wieprza, która wyznacza jego zachodnią granicę i Świnki, będącą północną granicą miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.