• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maria Ludwik Jabłoński

  Przeczytaj także...
  Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Płocku – mariawicka parafia centralna, siedziba diecezji warszawsko-płockiej oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Pabianicach – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Ks. bp Maria Ludwik Jabłoński podczas wygłaszania homilii w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku

  Michał Remigiusz Maria Ludwik Jabłoński (ur. 19 grudnia 1950 w Niesułkowie) – polski biskup starokatolicki, ordynariusz diecezji lubelsko-podlaskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Cyrusowej oraz parafii Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu, członek prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest też członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  W latach 1964–1968 bp Jabłoński był uczniem Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. W 1973 ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie napisał pracę magisterską pt. "Społeczne aspekty Mariawityzmu jako ruchu religijnego".

  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.

  Święcenia kapłańskie przyjął 2 stycznia 1972 w Strykowie, następnie był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Dobrej, parafii św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, parafii Przenajświętszego Sakramentu w Pabianicach, parafii Trójcy Przenajświętszej w Piątku, parafii Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie oraz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zgierzu.

  Diecezja lubelsko-podlaska – jedna z trzech diecezji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, ze stolicą w Wiśniewie. Ordynariuszem diecezji jest bp Michał Maria Ludwik Jabłoński, rezydujący w Płocku.Parafia św. Jana Chrzciciela w Dobrej – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

  Po przyjęciu sakry biskupiej w 1995 objął władzę w diecezji lubelsko-podlaskiej, w latach 1997–2007 pełnił funkcję ordynariusza diecezji śląsko-łódzkiej. 20 lipca 2007 Kapituła Zgromadzenia Mariawitów wybrała bp Michała Jabłońskiego zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, zastąpił on tym samym dotychczasowego bp naczelnego Zdzisława Jaworskiego. Decyzją II sesji Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z 22 sierpnia 2011 pełni dodatkowo funkcję biskupa diecezji lubelsko–podlaskiej. 31 sierpnia 2015, zgodnie z uchwałą II sesji Kapituły Generalnej, zastąpiony na stanowisku biskupa naczelnego (zwierzchnika Kościoła) przez biskupa Marka Marię Karola Babiego, nadal natomiast pozostał ordynariuszem diecezji lubelsko-podlaskiej.

  Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Po wprowadzeniu systemu bolońskiego w szkolnictwie wyższym w Polsce, powrócono na szerszą skalę do tytułów licencjatu i inżyniera.Stryków – miasto w woj. łódzkim, w powiecie zgierskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stryków. Był miastem szlacheckim.

  Zgodnie z decyzją Rady Kościoła z dnia 14 września 2015 bp M. Ludwik Jabłoński rezydował w Płocku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości, pełniąc jednocześnie funkcję biskupa diecezji lubelsko-podlaskiej. Została mu powierzona opieka nad klerykami oraz sprawy bieżące parafii płockiej i klasztoru. Formalnie jednak proboszczem parafii w Płocku był biskup naczelny Karol Babi.

  Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Marek Maria Karol Babi (ur. 10 maja 1975 w Skierniewicach) – polski duchowny mariawicki, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ordynariusz diecezji warszawsko-płockiej, proboszcz w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie i parafii Trójcy Przenajświętszej w Lutkówce, działacz ekumeniczny i społeczny. Sekretarz warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Od 11 lipca 2016 roku biskup Jabłoński jest proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Cyrusowej oraz parafii Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu. Mimo tego, że parafie znajdują się na terenie diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła, zachował on tytuł biskupa diecezji lubelsko-podlaskiej.

  Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi – mariawicka parafia, siedziba diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski (ur. 2 stycznia 1937 w Łęce) – polski biskup starokatolicki, ordynariusz diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP (od 2007) i proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi. Poprzednio, w latach 1997–2007, zwierzchnik i biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Od 2006 wiceprzewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Bibliografia[edytuj kod]

 • P. Jaworska, Konsekracja na biskupa M. Ludwika Jabłońskiego "Mariawita" 1-3/1996, s. 6-9.
 • Uchwała Rady Kościoła nr 1/RK/2015 z dnia 14 września 2015 r., "Mariawita" 4-9/2015, s. 23.
 • Informacja na stronie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (dostęp w dn. 28.11.2011)
 • Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Bp M. Ludwik Jabłoński nowym biskupem naczelnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (dostęp w dn. 28.11.2011)
 • Aby cześć dla Chrystusa rozszerzyła się na cały świat – wywiad z bp. Ludwikiem M. Jabłońskim, EAI (dostęp w dn. 28.11.2011)
 • Bp Jabłoński i prof. Matusiak o ekumenizmie, EAI (dostęp w dn. 28.11.2011)
 • Oficjalna strona Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (pl, en, de, fr) (dostęp w dn. 28.11.2011)
 • Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zgierzu – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Diecezja śląsko-łodzka – jedna z 3 diecezji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, ze stolicą w Łodzi. Ordynariuszem diecezji jest biskup Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski. Diecezja śląsko-łódzka powstała w 1910 jako kustodia, po konsekracji biskupiej kapłana Leona Marii Andrzeja Gołębiowskiego i jest pierwszym w historii biskupstwem w Łodzi. O oprawę muzyczną podczas uroczystości kościelnych dba chór diecezjalny.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej - działająca na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stała forma współdziałania między państwem a Polską Radą Ekumeniczną (PRE) jako krajową organizacją międzykościelną. Komisja powstała w 1991 r. na mocy dokonanego w 1990 r. uzgodnienia między premierem Tadeuszem Mazowieckim a przedstawicielami PRE. Jest wzorowana na Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2000 nastąpiła 10-letnia przerwa w jej działalności, a prace wznowiono w roku 2010.Odtąd jej posiedzenia odbywają się jeden raz do roku. Ostatnie miało miejsce 4 lipca 2013 r..
  Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów (właściwie Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania, popularna nazwa mariawici) - wspólnota kapłanów założona na początku XX wieku przez św. Feliksę Marię Franciszkę Kozłowską. Przełożonym Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów jest ks. bp Michał Maria Ludwik Jabłoński.
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.
  Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Obecnie jest to jedna z mniejszych parafii mariawickich, ale posiadająca bogate tradycje historyczne i kulturalne.
  Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – jedna z najstarszych szkół w Polsce. Jej korzenie sięgają 1180 roku, kiedy w Płocku powstała szkoła przy kolegiacie św. Michała. Obecnie działa pod nazwą "Liceum ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego", jej popularna nazwa to Małachowianka.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Parafia Narodzenia Naświętszej Maryi Panny w Woli Cyrusowej – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.