• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maria Karol Babi

  Przeczytaj także...
  Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Płocku – mariawicka parafia centralna, siedziba diecezji warszawsko-płockiej oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Mirosław Andrzej Michalski (ur. 3 kwietnia 1972 we Włocławku) – polski teolog, filozof i etyk, duchowny Kościoła Polskokatolickiego, proboszcz parafii polskokatolickiej Narodzenia NMP w Toruniu, sędzia Sądu Biskupiego (2003–2008), kapitan Wojska Polskiego, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, nauczyciel i wychowawca, doktor hab., Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, działacz społeczny, duszpasterz rodzin wojskowych i służb mundurowych (2000), Kapelan Generalny i Wiceprezydent International Society of UN Mission Veterans and UN Volunteers (2011).
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.

  Marek Maria Karol Babi (ur. 10 maja 1975 w Skierniewicach) – polski duchowny mariawicki, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ordynariusz diecezji warszawsko-płockiej, proboszcz w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, działacz ekumeniczny i społeczny. Sekretarz warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Wydział Teologiczny ChAT – jeden z dwóch wydziałów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie będący podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.Dzieło Wielkiego Miłosierdzia – zbiór objawień siostry zakonnej Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, będących po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej.

  Życiorys[]

  Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Absolwent płockiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego.

  1 lipca 1995 w trzy lata po obłóczynach otrzymał święcenia subdiakonatu i diakonatu . 6 września 1998 po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, został w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku wyświęcony na kapłana. Po święceniach sprawował obowiązki proboszczowskie w Nowej Sobótce. W latach 2003–2008 piastował funkcję proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie oraz parafii Trójcy Przenajświętszej w Błoniu, a w latach 2008–2016 piastował funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie i parafii Trójcy Przenajświętszej w Lutkówce.

  Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie – mariawicka parafia diecezji warszawsko-płockiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.

  W 2013 ukończył studia na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie broniąc pracę magisterską pod tytułem Zgromadzenie Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania w latach 1906–2009 napisaną pod kierunkiem ks. dr. hab. prof. nadzw. Mirosława Michalskiego. W 2015 ukończył na Wydziale Pedagogicznym ChAT studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W latach 2007–2015 był sekretarzem Rady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

  Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  30 czerwca 2015 podczas I sesji Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów został wybrany na biskupa. Konsekracja biskupia odbyła się 29 sierpnia 2015 w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. 31 sierpnia 2015 podczas II sesji Kapituły Generalnej został wybrany na biskupa naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.Parafia Trójcy Przenajświętszej w Błoniu – mariawicka parafia diecezji warszawsko-płockiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

  Jest żonaty, ma trójkę dzieci: dwie córki i syna.

  Zobacz też[]

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Dzieło Wielkiego Miłosierdzia
 • Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 • Przypisy

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Wydział Pedagogiczny ChAT – jeden z dwóch wydziałów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie będący podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku – katedra mariawicka wybudowana z inicjatywy Marii Franciszki Kozłowskiej w latach 1911-1914. Poza kościołem w skład kompleksu budynków wchodzi także klasztor – siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Świątynię i klasztor wzniesiono w stylu neogotyku angielskiego na planie litery E i F (E jak Eucharystia i F jak Franciszka(imię założycielki) )
  Diecezja warszawsko-płocka – jedna z trzech diecezji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, ze stolicą w Płocku. Biskupem diecezji jest kapłan Michał Maria Ludwik Jabłoński, zwierzchnik Kościoła.
  Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene- zamieszkała ziemia) – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa, które nie mają na celu pochopnego zacierania różnic, lecz odkrycie jedności opartej na prawdzie i miłości Chrystusa.
  Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowej Sobótce – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
  Parafia Trójcy Przenajświętszej w Lutkówce – mariawicka parafia diecezji warszawsko-płockiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
  Proboszcz (z niem. Propst, a to od łac. praepositus, przełożony; łac. odpowiednik to parochus, z gr. πάροικος paroikos, sąsiad), pleban (łac. plebanus) – duchowny, na ogół w stopniu prezbitera, zarządzający gminą kościelną (parafią);
  Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – kapłani katoliccy posiadający święcenia biskupie i sprawujący posługę w Kościele Starokatolickim Mariawitów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.