• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Waldenberg

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Marek Waldenberg

  Marek Waldenberg (ur. 8 stycznia 1926 w Równem na Wołyniu, zm. 25 lutego 2018 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1951 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1975 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Wydział Prawa i Administracji UJ – najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii, aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo, wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.

  Został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Był autorem publikacji naukowych z zakresu problematyki mniejszości narodowych i nacjonalizmów.

  W latach 1946–1948 był członkiem PPS, od 1948 roku należał do PZPR. W latach 1956–1957 był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie.

  Należał do stowarzyszenia działającego przy klubie Muzyczna Owczarnia w Jaworkach.

  Polska Partia Socjalistyczna (określenia: koncesjonowana, lubelska, powojenna) – partia polityczna utworzona we wrześniu 1944 na terenach będących pod kontrolą PKWN przez część działaczy Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, m.in. Edwarda Osóbkę-Morawskiego, Bolesława Drobnera i Stefana Matuszewskiego. Do niej przyłączyła się część działaczy PPS-WRN (Józef Cyrankiewicz, Stanisław Szwalbe), a także inni, powracający do Polski po wojnie z zagranicy (np. Oskar Lange krypt. Friend).Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Publikacje książkowe (m.in.)[ | edytuj kod]

 • Kautsky, 1976, seria Myśli i Ludzie
 • Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: dzieje, idee, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992.
 • Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: dzieje konfliktów i idei, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
 • Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1–2, Wydanie Wyd. 2, rozsz., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.
 • Nagrody i odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2003)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Doktorat honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zmarł prof. dr hab. Marek Waldenberg. uj.edu.pl. [dostęp 2018-02-26].
  2. Prof. Marek Waldenberg, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2008-02-17].
  3. Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984, s. 1037–1038. ISBN 83-223-2073-6.
  4. http://www.muzycznaowczarnia.pl/stowarzyszenie.htm
  5. M.P. z 2003 r. nr 55, poz. 855.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Myśl polityczna : od historii do współczesności : księga dedykowana profesorowi Markowi Waldenbergowi, red. Barbara Stoczewska, Kraków 2000.
 • Prof. zw. dr hab. Marek Waldenberg, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2008-02-17].
 • Informacja o nadaniu 14 X 2005 tytułu doktorat honoris causa prof. Markowi Waldenbergowi. [zarchiwizowane z tego adresu].
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Myśli i Ludzie – seria wydawnicza istniejąca od 1960 roku wydawana przez wydawnictwo Wiedza Powszechna. Poświęcona jest omówieniu działalności i poglądów filozofów, socjologów i pedagogów. Każdy tomik z serii zawiera krótką monografię jednej postaci lub omawianego kierunku i wybór najbardziej reprezentatywnych dla danego myśliciela lub szkoły pism.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.