• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Rocki  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.Centralny Urząd Planowania, CUP – organ planowania gospodarczego w Polsce powołany 10 listopada 1945 roku i kierowany początkowo przez Czesława Bobrowskiego.
  Z prezydentem Bułgarii Rosenem Plewneliewem w Senacie (2014)
  Podczas uroczystości podpisania przez marszałka Senatu Bogdana Borusewicza ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego (2008)

  Marek Dariusz Rocki (ur. 14 maja 1953 w Warszawie) – polski ekonometryk, profesor nauk społecznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rektor tej uczelni w kadencjach 1999–2002, 2002–2005 oraz 2016–2020, senator VI, VII, VIII i IX kadencji, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej III i IV kadencji, prezes Akademickiego Związku Sportowego w latach 2003–2016.

  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – wielośrodowiskowa organizacja kombatancka, zrzeszająca obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość kraju w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie (1972), a następnie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Wydziału Finansów i Statystyki). Na tej samej uczelni uzyskiwał następnie kolejne stopnie w zakresie nauk ekonomicznych – w 1981 doktora, a w 1988 doktora habilitowanego. W 2020 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ekonometrii, zarządzania szkołami wyższymi oraz jakości kształcenia.

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.

  Od 1981 pracownik naukowy uczelni SGPiS (później pod nazwą Szkoła Główna Handlowa), doszedł do stanowiska profesora SGH. W latach 1990–1996 przez dwie kadencje był prorektorem SGH, w okresie 1996–1999 pełnił funkcję dziekana Studium Dyplomowego SGH. Od 1999 do 2005 przez dwie kadencje zajmował stanowisko rektora tej uczelni. W 2005 i 2008 roku był wybierany na dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2016 ponownie wybrany na rektora Szkoły Głównej Handlowej na czteroletnią kadencję.

  Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.Rada Służby Publicznej – od 10 lipca 2007 działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy oceniający przebieg postępowań kwalifikacyjnych, konkursowych i egzaminacyjnych w służbie publicznej, tj. służbie cywilnej oraz państwowym zasobie kadrowym. Działa na podstawie uchylonej w dniu 24 marca 2009 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 – rozdział V).

  W latach 80. i 90. pracował w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a także w warszawskim Collegium Civitas. Od 2005 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2008–2015 jej przewodniczący (w okresie III i IV kadencji), następnie (do końca sierpnia 2016) przewodniczący zespołu odwoławczego w PKA. Do 2016 pełnił również funkcję prezesa zarządu Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  W latach 1977–1989 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1977–1978 był głównym specjalistą w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego. Pracował także w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Centralnym Urzędzie Planowania (1989–1996) jako specjalista w dziedzinie badań makroekonomicznych analiz zmian strukturalnych i badań nad bezrobociem. Od lipca 2005 do kwietnia 2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.

  Jest członkiem międzynarodowej grupy twórców rankingów szkół wyższych przy UNESCO, autorem rankingów liceów i szkół wyższych publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Przez wiele lat był zawodnikiem CWKS Legia Warszawa i AZS SGPiS w pływaniu i piłce wodnej. W 2003 w wyniku wyborów objął funkcję prezesa zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego, którą pełnił do 2016. W latach 2005–2013 był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

  W 2005 z ramienia Platformy Obywatelskiej został wybrany senatorem VI kadencji w okręgu warszawskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 439 128 głosów. Od listopada 2007 do lipca 2008 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W pierwszych przeprowadzanych w okręgach jednomandatowych wyborach do Senatu w 2011 po raz trzeci został senatorem, otrzymując 122 648 głosów. W VII i VIII kadencji Senatu był przewodniczącym Grupy Senatorów PO w ramach klubu parlamentarnego tej partii i wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W 2015 ponownie wybrano go do Senatu (dostał 108 638 głosów). W IX kadencji Senatu wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. W 2019 nie ubiegał się o reelekcję.

  Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 9 października 2011 i w wyborach uzupełniających. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji – 8 listopada 2011, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa (CWKS „Legia” Warszawa) – wielosekcyjny polski klub sportowy z siedzibą w Warszawie, założony w marcu 1916 w Kościuchnówce (niedaleko Maniewicz na Wołyniu) jako "Drużyna Sportowa Legia". Reaktywowany po zakończeniu I wojny światowej w Warszawie 14 marca 1920.
  Senatorowie IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 25 października 2015. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji – 12 listopada 2015, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.
  Jakość kształcenia – ciągły proces wartościowania (oceny, kontroli, zagwarantowania, prowadzenia i ulepszania) systemu kształcenia.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Senatorowie VI kadencji zostali wybrani 25 września 2005 oraz w wyniku wyborów ponowionych 22 stycznia 2006 i wyborów uzupełniających 28 stycznia 2007. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu VI kadencji wyznaczonym na 20 października 2005, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 4 listopada 2007.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.