• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Martynowski

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Marek Eryk Martynowski (ur. 2 sierpnia 1970 w Płocku) – polski polityk i samorządowiec, w 2007 pierwszy wicewojewoda mazowiecki, od 2011 senator VIII, IX i X kadencji. Przewodniczący grupy senatorów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 2002 ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Radomskiej. Pracę zawodową zaczynał w Banku Pekao, potem zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jako zastępca dyrektora.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.

  Został przewodniczącym Płockiego Klubu „Gazety Polskiej”. Objął stanowisko przewodniczącego płockich struktur Prawa i Sprawiedliwości, a także członka rady politycznej.

  W 2004 bez powodzenia kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. W 2006 wystartował z list PiS w wyborach samorządowych do sejmiku mazowieckiego. Zdobył mandat radnego, uzyskując ponad 12 tys. głosów. Zasiadał w komisjach infrastruktury, polityki społecznej i komisji rewizyjnej.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  19 kwietnia 2007 powołany na I wicewojewodę mazowieckiego, zrzekł się mandatu radnego. Jako wicewojewoda odpowiadał m.in. za sprawy wojewódzkiej infrastruktury, fundusze europejskie, ochronę środowiska. Odwołany 13 listopada 2007 przez premiera Jarosława Kaczyńskiego na własną prośbę. Wcześniej w tym samym roku kandydował bez powodzenia z list PiS w wyborach parlamentarnych do Senatu.

  Okręg wyborczy nr 38 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Płock oraz powiaty gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski (województwo mazowieckie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej. W obecnym kształcie został utworzony w 2011 na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112). Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane w nim 9 października 2011.Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

  W wyborach samorządowych w 2010 został ponownie wybrany do sejmiku z listy PiS, uzyskując ponad 18 tys. głosów. Został członkiem komisji infrastruktury, ochrony środowiska oraz budżetu i finansów. W wyborach w 2011 uzyskał mandat senatorski w okręgu nr 38. W wyborach samorządowych w 2014 kandydował na prezydenta Płocka, zajmując 2. miejsce (wybory w I turze wygrał ubiegający się o reelekcję Andrzej Nowakowski z PO).

  Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku.Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

  W 2015 został natomiast ponownie wybrany na senatora (dostał 80 133 głosów). W Senacie IX kadencji został przewodniczącym grupy senatorów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W 2019 z powodzeniem ubiegał się o senacką reelekcję, otrzymując 115 800 głosów. Utrzymał także funkcję przewodniczącego grupy senackiej KP PiS.

  Senat IX kadencji – skład Senatu IX kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.Andrzej Jacek Nowakowski (ur. 23 października 1971 w Sierpcu) – polski polityk, samorządowiec, nauczyciel, poseł na Sejm, od 2010 prezydent Płocka.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nowy wicewojewoda. pis.org.pl, 20 kwietnia 2007. [dostęp 2015-08-05].
  2. Informacje na stronie klubygp.pl. [dostęp 2015-08-05].
  3. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 2015-08-05].
  4. Szef płockiego PiS wicewojewodą mazowieckim. gazeta.pl, 19 kwietnia 2007. [dostęp 2015-08-05].
  5. Serwis PKW – Wybory 2007. [dostęp 2015-08-05].
  6. Serwis PKW – Wybory 2010. [dostęp 2015-08-05].
  7. Serwis PKW – Wybory 2011. [dostęp 2015-08-05].
  8. Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 2015-08-05].
  9. Serwis PKW – Wybory 2015. [dostęp 2015-10-26].
  10. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-10-15].
  Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.
  Warto wiedzieć że... beta

  Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 9 października 2011 i w wyborach uzupełniających. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji – 8 listopada 2011, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Senatorowie IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 25 października 2015. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji – 12 listopada 2015, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku - wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014. Będą to pierwsze wybory samorządowe przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Wojewodowie mazowieccy – wojewodowie Księstwa Mazowieckiego (1138-1526), województwa mazowieckiego I Rzeczypospolitej (1526-1796) oraz województwa mazowieckiego III Rzeczypospolitej (po reformie administracyjnej w 1999).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.841 sek.