• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek L. Kowalski  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Rafał Tomasz Pawliczak (ur. 9 kwietnia 1968 w Łodzi), polski lekarz-naukowiec, profesor Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Działalność naukowa[ | edytuj kod]

  Był konsultantem krajowym ds. alergologii (2001) i prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2003–2006. W latach 2000–2009 członek zarządu i skarbnik European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), a od 2008 do 2012 roku członek Board of Directors, World Allergy Organization (WAO), przewodniczący WAO Communication Council i World Allergy Week Steering Committee. Członek międzynarodowych rad ekspertów (m.in. ARIA, EPOS, GA2LEN). W 2009 roku był organizatorem i prezydentem XXVIII Kongresu EAACI w Warszawie, który zgromadził ponad 6200 lekarzy ze 101 krajów świata.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Katarzyna Pisarska – polska politolog i działaczka społeczna. Założycielka i Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych.Doktor habilitowana nauk społecznych i profesor w Szkole Głównej Handlowej. W 2014 nominowana do grona Young Global Leaders przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courier” za jedną z 99 najbardziej wpływowych światowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33. roku życia.

  W latach 2002–2010 był Associate Editor europejskiego czasopisma „Allergy”, a obecnie jest redaktorem sekcji w „Current Allergy and Asthma Reports” (USA), założycielem i redaktorem czasopisma „Alergia, Astma, Immunologia” (Łódź) oraz członkiem rad naukowych kilkunastu czasopism polskich i międzynarodowych.

  Jest partnerem w czterech projektach badawczych 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Predicta, Medall, Fast, iFAAM), koordynatorem projektu „Healthy Ageing Research Center” (2013–2016) oraz ambasadorem ECARF w Polsce.

  I LO im. J.Dąbrowskiego – najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w Tomaszowie Mazowieckim. Jedna z dwóch w mieście od lat odnotowywanych w rankingu liceów ogólnokształcących miesięcznika „Perspektywy”. International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Wśród wypromowanych przez niego doktorów znaleźli się: Rafał Pawliczak (1999), Maciej Borowiec (2002), Joanna Makowska (2005), Anna Lewandowska-Polak (2006), Maciej Chałubiński (2008).

  Nagrody i wyróżnienia[ | edytuj kod]

  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010), Medalem Gloria Medicinae (2005), Medalem Purkinjego (Czechy). Jest członkiem honorowym towarzystw naukowych alergologów i immunologów: niemieckiego, czeskiego, litewskiego i amerykańskiego (AAAAI – International Distinguished Fellow). Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

  Interna (z łac. "internus" – wewnętrzny) – potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa – choroby wewnętrzne lub medycyna wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce, krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach anglosaskich).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Narodowe Instytuty Zdrowia, NIH (od ang. National Institutes of Health) – amerykańska instytucja rządowa zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem, część Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services).
  Alergologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń alergicznych, czyli takich, u podstaw których stoi zjawisko nadwrażliwości, zwłaszcza inicjowane przez mechanizmy immunologiczne. W Polsce konsultantem krajowym alergologii od 19 lutego 2020 jest prof. dr hab. Karina Jahnz-Różyk.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.724 sek.