• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Car

  Przeczytaj także...
  Bodzanów – wieś w Polsce położona we zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie płockim, w gminie Bodzanów. Był miastem duchownym.Komputer. Popularny miesięcznik informatyczny - miesięcznik wydawany przez Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa-Książka-Ruch w latach 1986-1990 (dokładniej: od numeru 01/1986 do 7/1990).
  Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informatyki w codziennym życiu, zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i każdego człowieka.

  Marek Car (ur. 8 lipca 1953, zm. 22 marca 1997) – polski dziennikarz, popularyzator Internetu. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym niedaleko Bodzanowa koło Płocka wraz z córką Anną.

  Redaktor miesięcznika "Komputer", współzałożyciel tygodników "ComputerWorld Polska" oraz "BOSS-Komputer". Jeden z twórców komputerowej sieci Fidonet, założyciel i prezes stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu, członek Rady Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Pomysłodawca Forum Teleinformatyki i Przewodniczący Rady Programowej kilku pierwszych edycji Forum. Współtwórca Internet dla Szkół (IdS) i Internet dla Niepełnosprawnych (IdN), współtwórca polskiego portalu internetowego Polska OnLine. Autor rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

  Fundacja Aktywizacja (przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) - organizacja pozarządowa zajmującą się aktywizacją i edukacją osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno-informatycznych. Powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Rząd Waldemara Pawlaka – Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Waldemara Pawlaka, powołana przez prezydenta Lecha Wałęsę 26 października 1993 po dymisji rządu Hanny Suchockiej. Ukształtowany w wyniku wygranych wyborów parlamentarnych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i drugim miejscu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zawarły koalicję. Rząd Waldemara Pawlaka podał się do dymisji 1 marca 1995 w wyniku sporów między koalicjantami, kryzysów personalnych oraz działań politycznych prezydenta Lecha Wałęsy w celu zmiany istniejącego układu władzy. Prezydent przyjął dymisję rządu i powołał rząd Józefa Oleksego.

  Działalność publiczna[]

  Pełnomocnik Premiera ds. Informatyki w rządzie premiera Waldemara Pawlaka. Wraz z dymisją gabinetu, 10 lutego 1995 złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, tłumacząc jej powody tym, że "był pełnomocnikiem premiera, co łatwo można przetłumaczyć jako – pełnomocnikiem tego premiera". Po swojej rezygnacji został powołany na stanowisko dyrektora Biura Informatyki URM. W tym czasie pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki, złożonej z przedstawicieli administracji rządowej.

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Polska Społeczność Internetu – nieistniejące obecnie stowarzyszenie, które miało w założeniach reprezentować interesy polskich internautów oraz dbać o rozwój internetu w Polsce.

  Od roku 2002 w czasie trwania Forum Teleinformatyki przyznawana jest Nagroda im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia w działalności na polu teleinformatyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem efektów społecznych nagradzanej działalności.

  Linki zewnętrzne[]

 • Wypowiedź Marka Cara w czasie warsztatów internetowych dla artystów, listopad - grudzień 1996
 • strona Oddziału Warszawskiego SDP
 • wybitny wkład Marka Cara w rozwój czasopiśmiennictwa – Komputer, Компьютер, Computerworld • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.