• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Adamczewski - projektant  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Pesa Mazovia (typ 13WE oznaczony serią EN95) – normalnotorowy czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny produkcji polskiej wyprodukowany przez zakłady Pesa w Bydgoszczy w 2004 roku dla Warszawskej Kolei Dojazdowej w jednej sztuce.Pesa 610M – szerokotorowy inspekcyjny wagon spalinowy wyprodukowany przez Pesa Bydgoszcz dla kolei ukraińskich. Jest wersją rozwojową jednoczłonowego spalinowego pojazdu szynowego Partner (typ 214M). Powstał tylko jeden egzemplarz.

  Marek Stanisław Adamczewski (ur. 13 listopada 1949 w Łodzi) – polski projektant wzornictwa przemysłowego, profesor sztuk plastycznych, absolwent i były dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni, założyciel pracowni Marad Design.

  Design (dizajn) – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Wykształcenie[ | edytuj kod]

  Zdał maturę w liceum pedagogicznym. W 1973 ukończył studia na Wydziale Architektury i Wzornictwa Przemysłowego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, pisząc dyplom w pracowni prof. Adama Haupta. W 1983 na tym samym wydziale obronił rozprawę doktorską z zakresu sztuk użytkowych, a w 2008 na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i rozprawy pt. „Projektowanie produktu – pulpit sterowniczy pojazdu szynowego”. W 2011 uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Ukończył również podyplomowe studia Design Management prowadzone w Warszawie przez Szkołę Główną Handlową i Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

  Sztuka użytkowa, inaczej sztuka stosowana, sztuka zdobnicza - zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę.Instytut Wzornictwa Przemysłowego – jedna z najstarszych instytucji zajmujących się wzornictwem przemysłowym w Europie, założona w październiku 1950 roku w Warszawie przez profesor Wandę Telakowską. Instytut jest jednostką naukowo-badawczą i mieści się przy ulicy Świętojerskiej 3/5. Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą w obszarze wzornictwa. Doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy– poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

  Kariera zawodowa[ | edytuj kod]

  W trakcie studiów uzyskał stypendium fundowane przez Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Zaos” w Wilkasach niedaleko Giżycka, gdzie po uzyskaniu tytułu magistra sztuki rozpoczął pracę jako samodzielny projektant wzornictwa. W 1974 wygrał konkurs na asystenta na wydziale, który ukończył i od tamtej pory jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym gdańskiej ASP. W latach 1996–2002 był prorektorem do spraw studenckich, a od 2002 do 2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa. W latach 2008–2012 natomiast był prorektorem do spraw kształcenia i rozwoju. Wraz z Bogumiłą Jóźwicką prowadzi Pracownię Projektowania Produktu.

  Pojazd szynowy – urządzenie transportu lądowego, poruszające po torze kolejowym lub innych systemach szynowych. Ustawa transporcie kolejowym definiuje pojęcie pojazdu kolejowego - jako pojazdu dostosowanego do poruszania się na własnych kołach po torach trakcyjnych, a tym samym na wstępie zawęża definicję pojazdu szynowego do pojazdów kolejowych oraz pomija (nie występujące w zasadzie w Polsce) pojazdy szynowe na poduszce magnetycznej. Tak więc pojazdami szynowymi są zarówno pojazdy kolejowe (w tym wąskotorowe), a także tramwaje, metro, kolej przemysłowa (np. kopalniana) oraz część pojazdów liniowych (np. kolejka na Górę Parkową w Krynicy czy na Gubałówkę w Zakopanem).Profesor sztuki – tytuł w zakresie danej dziedziny sztuki, odpowiadający tytułowi naukowemu profesora określonej dziedziny nauki.

  W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

  Był promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych. Ponadto jest wykładowcą studiów podyplomowych Total Design Management organizowanych w Warszawie przez IWP i Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Bywa kuratorem i projektantem wystaw oraz członkiem jury konkursów wzorniczych. W latach 2014–2015 był konsultantem merytorycznym i współautorem programu Wzornictwo Biznes Zysk zorganizowanego przez IWP.

  Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.Rada Doskonałości Naukowej – polski organ państwowy powołany na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej. Jego kadencja rozpoczęła się 1 czerwca 2019.

  Prócz działalności dydaktycznej zajmuje się projektowaniem w zakresie szeroko rozumianego pojęcia design. Opracowuje m.in. obudowy i konstrukcje sprzętu elektronicznego i opakowania oraz tworzy kompleksowe opracowania wzornicze produktu. Zazwyczaj pracuje w interdyscyplinarnych zespołach. W 1993 wraz z Bogumiłą Jóźwicką, Markiem Średniawą i Jarosławem Szymańskim założył nieformalną grupę projektową D7, zaś w 2003 własną pracownię projektową Marad Design. Do produkcji wdrożonych zostało około 300 jego projektów, w tym ponad 20 pojazdów szynowych. Brał udział w realizacji koncepcji m.in. elektrycznych zespołów trakcyjnych Pesa Mazovia, Pesa Acatus, Pesa Bydgostia i Alstom EMU250, wagonów spalinowych typu 214M i 610M oraz spalinowego zespołu trakcyjnego typu 218M.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Spalinowy zespół trakcyjny (szt) – pociąg złożony zawyczaj z dwu lub więcej wagonów (członów), z których przynajmniej jeden wyposażony jest we własny napęd spalinowy i które nie są rozłączane podczas eksploatacji. Przystosowany jest do przewozu pasażerów. Zespół trakcyjny zazwyczaj zdolny jest do zmiany kierunku jazdy bez zmiany czoła dzięki wyposażeniu w kabiny sterownicze na obu końcach.
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – została założona w 1945 w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, w póżniejszym okresie przemianowana na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (PWSSP). W 1954 siedzibę PWSSP przeniesiono z Sopotu do Gdańska, do odbudowanej Wielkiej Zbrojowni. W 1968 uczelnia zyskała nowe, modernistyczne skrzydło według projektu profesora uczelni Ryszarda Semki. Od 1996 posiada status Akademii Sztuk Pięknych.
  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.
  Wilkasy – duża wieś w Polsce położona na Mazurach, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko przy drodze krajowej nr 59, stanowiąc południowe przedmieście stolicy powiatu.
  Pesa Bydgostia (typ 16WEk oznaczony serią ED74, typ członów 310Bak, 411Bak, 411Bbk i 310Bbk) – czteroczłonowy normalnotorowy elektryczny zespół trakcyjny produkcji polskiej wyprodukowany w Pesie Bydgoszcz na zamówienie PKP Przewozy Regionalne w liczbie 14 sztuk. W grudniu 2008 przekazane PKP Intercity. Zespół jest wersją rozwojową pociągu Pesa Acatus.
  Sztuki plastyczne – jeden z podstawowych obok literatury i muzyki działów sztuk pięknych, obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.