• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Żukow-Karczewski

  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.

  Marek Żukow-Karczewski (ur. 6 maja 1961 r.) – polski historyk, publicysta i działacz społeczny, specjalizujący się w dziejach Krakowa, historii architektury i zagadnieniach ochrony środowiska.

  Biografia[]

  Wywodzi się z rodziny szlacheckiej, sięgającej tradycjami X wieku na Rusi Kijowskiej (ros. Жуков, pol. Żukow) i XIV wieku w Polsce (Karczewski). Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim działając jednocześnie od 1980 na rzecz odnowy zabytków w Krakowie. Jest autorem kilkuset publikacji i artykułów zamieszczanych w wydawnictwach książkowych i periodykach. Publikował m.in. w "Kalendarzu Serca Jezusowego", kwartalniku "Kraków (magazyn kulturalny)", miesięczniku "Aura", miesięczniku "Posłaniec Serca Jezusowego", tygodniku "Życie Literackie", tygodniku "Przekrój", w "Gazecie Krakowskiej", "Echu Krakowa", "Czasie Krakowskim" oraz na portalach internetowych (Ekologia.pl, Wolne Media, My21). Współpracował też z TVP i PR w Krakowie. Był współorganizatorem Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, w którym w l. 1981-1994 sprawował funkcję sekretarza naukowego, organizując doroczne kwesty na cmentarzu Rakowickim i innych zabytkowych krakowskich cmentarzach. Należy m.in (od 1991) do International Federation of Journalists (ang.). (Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz (od 1990) do Polskiego Klubu Ekologicznego.

  Kwesta - jest to zbieranie datków pieniężnych - rzadziej w naturze - przez kwestarzy. Jej celem jest zdobycie środków na cele charytatywne lub publiczne ofiarowanych przez darczyńców.Kraków – magazyn kulturalny wydawany w latach 1984–1991. Redaktorem naczelnym przez cały okres wydawania pisma był Zbigniew Regucki, natomiast zmieniał się wydawca magazynu – Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Książka-Ruch" do likwidacji, a następnie Fundacja "Odnowa Zabytków Krakowa". Stałymi współpracownikami pisma byli między innymi: Jan Adamczewski, Andrzej Bogunia-Paczyński, Edward Chudziński, Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kantor, Krzysztof W. Kasprzyk (pierwszy sekretarz redakcji w latach 1984-1987 i współtwórca koncepcji czasopisma), Adam Komorowski, Tadeusz Kwiatkowski, Zbigniew Łagocki, Wojciech Markowski, Jan Pieszczachowicz, Konrad Pollesch, Leszek Polony, Jan Poprawa, Michał Rożek, Ewa Skorupa, Ewa Smęder, Wojciech Smolak, Teresa Stanisławska, Tadeusz Śliwiak, Zbigniew Święch, Ignacy Trybowski, Krystyna Zbijewska, Marek Żukow-Karczewski. Przez wszystkie lata ukazywania się czasopisma, autorem jego szaty graficzno-artystycznej był znany krakowski artysta-grafik i malarz Mściwój Olewicz.

  Wybrane publikacje[]

 • Sprawa raperswilska, 1987
 • Stanisław August w Petersburgu, 1987
 • Pojedynki w dawnej Polsce, 1987
 • Klejnoty i insygnia koronacyjne w dawnej Polsce. Prawdy i legendy, 1987
 • Wielkie pogrzeby w dawnej Polsce, 1988
 • Syberyjskie losy Piotra Wysockiego, 1988
 • Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej, 1989
 • Walka o światło. Krótka historia sztucznego oświetlenia, 2012
 • Największe pożary w Polsce i na świecie, 2012
 • Największe powodzie minionego wieku w Polsce i na świecie, 2012
 • Gra w kości - pierwsze spotkania z człowiekiem kopalnym, 2013
 • Eksperymenty i doświadczenia medyczne na zwierzętach, 2013
 • Łuk - oręż bogów i ludzi, 2014
 • Robinson na Syberii, 2016
 • Bibliografia[]

 • Marek Żukow-Karczewski w Polskiej Bibliografii Naukowej
 • Marek Żukow-Karczewski w RESEARCHERID
 • Marek Żukow-Karczewski w zasobach ORCID
 • Marek Żukow-Karczewski w Google Scholar
 • Marek Żukow-Karczewski INFONA
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Marek Żukow-Karczewski na portalu Ekologia.pl
 • Marek Żukow-Karczewski BAZA AGRO
 • Polski Klub Ekologiczny – stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje od 1980 r. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako "dobra niczyjego". Zarząd Główny Polski Klubu Ekologicznego znajduje się w Krakowie. Zarząd Główny ma osobowość prawną, posiadają ją także wszystkie Okręgi, wchodzące w skład tej organizacji pozarządowej. Polski Klub Ekologiczny posiada status organizacji pożytku publicznego.AURA - ogólnokrajowy miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Wydawany jest przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został założony w 1973. Prowadzi dodatki "Dodatek ekologiczny dla szkół" i "Zioła a zdrowie"; posiada streszczenia artykułów w j. angielskim (niegdyś również w rosyjskim). Redakcja "Aury" ma siedzibę w Krakowie przy ul. Sławkowskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.