Marcowy docent

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marcowy docent – potoczne, negatywne określenie doktorów piastujących stanowiska adiunkta na uczelniach, którzy po wydarzeniach Marca 1968 zostali mianowani docentami, mimo że nie posiadali stopnia doktora habilitowanego.

Wojciech Pokora (ur. 2 października 1934 w Warszawie) – polski aktor teatralny i filmowy, występujący głównie w repertuarze komediowym.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

Było to możliwe dzięki uchwalonej zmianie w ustawie o szkolnictwie wyższym i stopniach naukowych. Kadra naukowa złożona z takich ludzi często nie miała odpowiedniego wykształcenia i przygotowania, pochodziła z nadania partyjnego (m.in. poprzez wysuwanie kandydatur na te stanowiska przez komitety uczelniane PZPR). Znane są również przypadki nadawania stopnia docenta osobom, które miały tylko tytuł magistra, w dokumentach uczelnianych byli oni zapisywani „doc. mgr”. Dla wyraźnego odróżnienia „marcowych” docentów od pozostałych, zaczęto praktykować dopisywanie do skrótu „doc.” przed nazwiskiem naukowca jego stopni naukowych – „doc. dr” lub „doc. dr hab.” (nie było to jednak rozwiązanie idealne, gdyż mieszało docentów „marcowych” z naukowcami, którzy nie mogli uzyskać habilitacji z powodu jej likwidacji w latach 1952–1958). Instytucja „docentów marcowych” wywołała negatywne konotacje wobec stanowiska docenta jako takiego, w związku z czym zostało ono całkowicie zlikwidowane po 1989. Przywrócono je w roku 2005 jako najwyższe, opcjonalne stanowisko dydaktyczne (w innej ścieżce kariery niż stanowiska naukowe), ponownie usunięto nowelizacją z 18 marca 2011 (pozostawiono możliwość kontynuacji pracy bez zmian już istniejącym docentom do osiągnięcia wieku emerytalnego).

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).

Ponieważ możliwość powołania osób nieposiadających stopnia doktora habilitowanego wywodziła się z dokonanej w tym celu zmiany artykułu 87 ustęp 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (zmiany dokonano ustawą z 20 grudnia 1968 r.), docentów marcowych nazywano jeszcze bardziej złośliwie „docentami z ustępu”.

Alternatywy 4 – polski serial telewizyjny z 1983 w reż. Stanisława Barei, na skutek działań cenzury emitowany po raz pierwszy w 1986.Forum Akademickie - ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny (wcześniej pod nazwa "Przegląd Akademicki"), wydawany od 1993 roku przez Akademicką Oficynę Wydawniczą w Lublinie w cenie 15 zł. Czasopismo zajmuje się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego.

W serialu Alternatywy 4 marcowym docentem jest Zenobiusz Furman (postać grana przez Wojciecha Pokorę).

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Slavia occidentalis. T. 48-51. Poznań: Czytelnik, 1992.
 2. Instytut Pamięci Narodowej, Słowniczek, portal „Marzec '68”, 2017 [dostęp 2018-03-07] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-08].
 3. Przykład klasycznego „docenta marcowego” został idealnie ukazany i wyśmiany w serialu Stanisława Barei Alternatywy 4. Postać docenta Zenobiusza Furmana (zagranego brawurowo przez Wojciecha Pokorę) zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla tej grupy, włącznie z jej antysemityzmem. Serial zawiera liczne aluzje do marca 1968 r. zawarte m.in. w samych wypowiedziach bohatera (np. w czasie rozmowy z prezesem spółdzielni: „Wie pan, w 68 zostałem docentem i już, już, właściwie miałem dostać mieszkanie, po jednym syjoniście który... który właściwie wylądował w Harvardzie [...]”). Należy jednak stwierdzić, że w czasach gdy ów serial powstawał, większość widzów, zwłaszcza tych młodszych, w ogóle nie była już w stanie zrozumieć tych aluzji. Być może właśnie dlatego cenzura pozwoliła na sceny, które jeszcze kilka lat wcześniej z pewnością zostałyby usunięte.
 4. Dz.U. z 1968 r. nr 46, poz. 334, art. 46.
 5. Biogramy Absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej II. Edward Kostowski (red.). Gliwice: Bratniak Gliwicki, 2013, s. 22,26. ISBN 978-83-933071-5-9. [dostęp 2018-07-26].
 6. POLITECHNIKA ŚLĄSKA IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO W GLIWICACH 1975—1976. Barbara Kasprzycka, Bożena Styrylska (red.). Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1976, s. 11,142. [dostęp 2018-07-26].
 7. Przemysław Urbańczyk. Powrót „marcowych” docentów. „Forum Akademickie”. 10, 2015. ISSN 1233-0930. 
 8. Dz.U. z 1990 r. nr 65, poz. 385, art. 75.
 9. Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, art. 110. ust. 4.
 10. Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455, art. 22.
 11. Zieliński: prezesura – najnudniejsza praca dla sędziego, www.rp.pl [dostęp 2018-12-30] (pol.).
 12. Dialog Podziękowania dla prezesa na stronie alternatywy4.net.
International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Marzec 1968 (8–23 marca 1968) – kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego.
Reklama