• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marcin Pliński

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).

  Marcin Józef Pliński (ur. 30 października 1943 w Łebczu) – polski naukowiec, biolog morza i fykolog, profesor nauk przyrodniczych, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1996–2002.

  Życiorys[]

  Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Pucku, następnie w 1966 studia biologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1970 obronił doktorat, w 1979 habilitował się. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk przyrodniczych. Specjalizuje się w zakresie ochrony środowiska i hydrobiologii, a także algologii i toksycznych zakwitów sinic.

  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie powstała w 2002 r. wyższa uczelnia zawodowa. Pierwsza tego typu placówka w Wejherowie. Prowadzi trzyletnie studia I stopnia na kierunkach: zarządzanie, socjologia, pielęgniarstwo, ochrona środowiska.

  Od 1970 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, był zatrudniony w Instytucie Oceanografii UG. W 1981 został dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG, funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W latach 1989–1993 był dyrektorem Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni. Od 1996 do 2002 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował również w Instytucie Morskim w Gdańsku. Powołany w skład Komitetu Badań Morza PAN, został ekspertem IOC-UNESCO, a także rektorem Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

  Instytut Morski w Gdańsku – jednostka naukowo-badawcza resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Placówka wykonuje prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe: m.in. zajmuje się modernizacją i eksploatacją portów, oceanografią operacyjną, czy problematyką zagospodarowania regionu nadmorskiego. Misją Instytutu jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej. Instytut opracowuje studia wykonalności i eksperyzy oraz udziela konsultacji w zakresie: hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, ochrony środowiska (badania chemiczne i biologiczne), transportu, logistyki, zagospodarowania przestrzennego regionu nadmorskiego, modernizacji i eksploatacji portów, żeglugi śródlądowej, turystyki, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, elektroniki morskiej, a także tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych. W ramach instytutu funkcjonują nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria (w tym Akredytowane Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiadające Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji). Jednostka posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy RV IMOR - typu katamaran, który stanowi pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do wykonywania kompleksowych usług badawczych w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Dyrektorem instytutu jest dr Kazimierz Szefler (od 2010).Fykologia lub fikologia (gr.), zwana też algologią (łac.) – dział botaniki, nauka o glonach (Algae), zajmujący się opisywaniem gatunków, ich biologią, ekologią i znaczeniem gospodarczym.

  W latach 2006, 2009 i 2012 wybierany na prezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Opublikował około dziewięćdziesięciu prac naukowych.

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 był liderem pomorskiej listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców. Działał w Partii Centrum, od 2006 związany z Platformą Obywatelską. W 2005 objął mandat radnego sejmiku pomorskiego II kadencji, rok później bezskutecznie ubiegał się o reelekcję.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1996) oraz Oficerskim (2014) Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 odznaczony medalem "Zasłużony dla powiatu wejherowskiego". W 2008 otrzymał medal im. Kazimierza Demela za osiągnięcia naukowe oraz Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

  Wybrane publikacje[]

 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 1, Sinice (1978, ISBN 8370172571)
 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 2, Eugleniny, złotowiciowce, różnowiciowce, kryptofity (1978, ISBN 8370172652)
 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 3, Bruzdnice (1979, ISBN 8370172733)
 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 4, Okrzemki (1979, ISBN 8370172814)
 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 5, Zielenice: klasa Euchlorophyceae (1980, ISBN 837017289X)
 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 6, Zielenice: klasa Ulothrichophyceae, Zygophyceae, Charophyceae (1980, ISBN 8370172970)
 • Glony Zatoki Gdańskiej: klucz do oznaczania gatunków. Cz. 7, Brunatnice, krasnorosty (1980, ISBN 8370173055)
 • Hydrobiologia ogólna (1992, ISBN 8370173624)
 • Biologia organizmów morskich (1994, ISBN 8370175058)
 • Zawiłości człowieczeństwa (2002, ISBN 8390486997)
 • Rodowody: lato 2004 (2004, wspomnienia, ISBN 8373803866)
 • Odpusty w Swarzewie (2007, powieść, ISBN 9788373804661)
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Marcin Pliński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2016-03-24].
 • Nota biograficzna na stronie prywatnej. [dostęp 2012-09-15].
 • Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy w dniu 13 czerwca 2004 roku. Wyniki głosowania potwierdziły spadek zaufania do rządzącej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Jak się spodziewano, wybory wygrała proeuropejska, opozycyjna w Sejmie, Platforma Obywatelska; drugie miejsce zajęła narodowa, eurosceptyczna Liga Polskich Rodzin. Prócz partii posiadających reprezentację parlamentarną, próg wyborczy przekroczyły również: nowa partia lewicowa, Socjaldemokracja Polska oraz Unia Wolności.
  Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne — stowarzyszenie naukowe grupujące hydrobiologów. Powołane w 1959 r. przez Komitet Hydrobiologiczny PAN. Jego celem jest rozwój hydrobiologii i nauk pokrewnych oraz upowszechnianie jej osiągnięć. Pierwszym prezesem był Marian Gieysztor, obecnym Marcin Pliński. Towarzystwo ma 12 oddziałów regionalnych oraz sekcje problemowe (sekcja bentosowa, zajmująca się badaniami zoobentosu, sekcja wrotkowa — badaniami wrotków, sekcja zooplanktonowa i sekcja makrofitowa). Jest członkiem zbiorowym International Society of Limnology. Historia towarzystwa nawiązuje do Zjazdów Limnologów Polskich. Ich kontynuacją są odbywające się co trzy lata Zjazdy Hydrobiologów Polskich.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.