• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marcin Gawrycki

  Przeczytaj także...
  Rewolucja boliwariańska – określenie masowego ruchu społeczno-politycznego w Wenezueli zapoczątkowanego przez wybór Hugona Cháveza na prezydenta tego kraju w 1998. Ruch ten opiera się na ideologii stanowiącej zestawienie programu politycznego Simóna Bolívara i socjalizmu. Deklarowanym celem rewolucji boliwariańskiej jest gruntowna transformacja gospodarcza i polityczna oraz zastąpienie kapitalizmu systemem określanym jako "socjalizm XXI wieku".Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Marcin Florian Gawrycki (ur. 7 sierpnia 1975 w Giżycku) – polski politolog i latynoamerykanista, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, badacz stosunków międzynarodowych, specjalista w zakresie polityki i historii państw Ameryki Łacińskiej.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Kariera naukowa[ | edytuj kod]

  Ukończył studia magisterskie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (1999) oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW (ISM UW) (2000), a także Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy ISM UW i BBN. Następnie podjął studia doktoranckie w ISM UW, zakończone obronionym w 2004 doktoratem na temat Między wojną i pokojem - narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii (promotor - Wiesław Dobrzycki). W tym samym roku został stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2008 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej. W 2015 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

  Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

  Obecnie jest kierownikiem Zakładu Studiów Pozaeuropejskich ISM UW, gdzie pracuje jako profesor zwyczajny. Był również pracownikiem Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003 (wspólnie z Agnieszką Bógdał-Brzezińską)
 • Między wojną a pokojem - narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004
 • Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby: trudne partnerstwo dwóch regionów, Warszawa 2004
 • Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004
 • Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, (redakcja naukowa), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2006
 • Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006 (redakcja naukowa)
 • Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Warszawa 2006 (redakcja naukowa wspólnie z Wiesławem Lizakiem)
 • Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007 (redakcja naukowa)
 • Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007
 • Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007 (redakcja naukowa)
 • Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2008
 • Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009 (redakcja naukowa)
 • W pogoni za wyobrażeniami. Próba interpretacji polskiej literatury podróżniczej poświęconej Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010
 • Liga Narodów Wybranych, (wspólnie z Agnieszką Bógdał-Brzezińską) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010
 • Uwikłane obrazy. Hollywoodzki film a stosunki międzynarodowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011
 • Podporządkowanie - niedorozwój - wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe (współautor: Andrzej Szeptycki), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Opis książki Dzieje kultury latynoamerykańskiej w portalu psz.pl [dostęp 2011-04-02]
  2. Prof. Marcin Gawrycki, „Instytut Stosunków Międzynarodowych”, 6 lutego 2013 [dostęp 2018-08-15] (pol.).
  3. Prof. Marcin Florian Gawrycki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-04-02].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-04-02].
 • Biogram na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kolumbia (hiszp. Colombia, Republika Kolumbii – República de Colombia) – państwo w północno-zachodniej części Ameryki Południowej leżące nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym.
  Ameryka Łacińska, Iberoameryka – termin obejmujący 20 krajów i 9 autonomii Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej, w których mówi się językami romańskimi, tj. po hiszpańsku, portugalsku lub francusku.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (WNPiSM UW) w latach 1975–2016 działający jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący dydaktykę i badania naukowe w obszarze nauk politycznych, polityki społecznej, stosunków międzynarodowych i europeistyki. Jest również organizatorem olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym oraz Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. We wrześniu 2017 r. Wydział przeniósł się do nowego Gmachu Audytoryjnego na kampusie centralnym UW.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.