• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marcel Mauss

  Przeczytaj także...
  Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

  Marcel Mauss (ur. 10 maja 1872, zm. 1 lutego 1950) – francuski socjolog i antropolog.

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Claude Lévi-Strauss (ur. 28 listopada 1908 w Brukseli, zm. 30 października 2009 w Paryżu) – francuski antropolog. Twórca strukturalizmu w antropologii kulturowej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był krewnym i uczniem Durkheima i współpracował z nim przy redagowaniu L'Année Sociologique. Od 1903 r. profesor w École des Hautes Études w Paryżu, W 1925 założył na uniwersytecie paryskim Instytut Etnologii. Od 1931 wykładał w Collège de France. Współpracował z francuskim socjologiem i filozofem Emilem Durkheimem, był wydawcą jego dzieł. Jest znany przede wszystkim ze swojej koncepcji daru i studiów nad religijnymi, prawnymi i mitologicznymi aspektami dawania i wymiany. Często uważany za ojca antropologii francuskiej.

  Marcin Feliks Król (ur. 19 maja 1944 w Warszawie) – polski filozof i historyk idei, wykładowca akademicki, publicysta.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Najważniejsze dzieła[ | edytuj kod]

 • Esquisse d'une théorie générale de la magie, 1902
 • Essai sur le don, 1924
 • Sociologie et anthropologie (1950, zbiór tekstów, zawiera Essai sur le don)
 • Tłumaczenia prac na j. polski[ | edytuj kod]

 • Socjologia i antropologia, przeł. Marcin Król, Krzysztof Pomian i Jerzy Szacki; wstęp Claude Lévi-Strauss; cz. 8: O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji – oprac. przy współudz. Emila Durkheima; wyd I: Warszawa 1973, PWN, seria Biblioteka Socjologiczna; wyd II: Warszawa 2001, Wydawnictwo KR, ​ISBN 83-86989-97-1​, zawiera tekst Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych (Sociologie et anthropologie 1950)
 • (z Henri Hubert) Esej o naturze i funkcji ofiary, tł. Lech Trzcionkowski, Kraków 2005, Zakład Wydawniczy Nomos, ​ISBN 83-88508-86-5​ (Essai sur la nature et la fonction du sacrifice)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kultura darów
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Podobizna Marcela Maussa na okładce książki
 • Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Collège de France (Kolegium Francuskie) – wyższa szkoła mieszcząca się w Paryżu, założona w 1530 roku przez francuskiego króla Franciszka I (do 1795 roku nosiła nazwę Collegium Regium Galliarum). Jej założeniem było zdobywanie wiedzy, a nie stopni naukowych. Collège de France jest zorganizowany wokół katedr, ale nie są one ustalone raz na zawsze. Kolegium profesorskie może dowolnie tworzyć nowe i zamykać katedry wakujące.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Bibilioteca Nacional do Brasil (pol. Brazylijska Biblioteka Narodowa) jest instytucją chroniącą dziedzictwo dokumentalne i bibliograficzne Brazylii, znajduje się w Rio de Janeiro, przy placu Cinelândia.
  Jerzy Ryszard Szacki (ur. 6 lutego 1929 w Warszawie) – polski socjolog i historyk myśli socjologicznej. Od 1973 jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zaliczany do warszawskiej szkoły historii idei. Mąż Barbary Szackiej.
  Antropologia fizyczna – dział antropologii zajmujący się zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.81 sek.