• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapa górnicza

  Przeczytaj także...
  Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów.Informacja geologiczna - dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych (art. 6 ust. 1 pkt 2 PGG). "Pochodzą one zarówno z badań geologicznych (metody, wyniki, sporządzone mapy, dane tabelaryczne, wyniki analiz i syntez), jak i z etapu projektowania badań oraz ich dalszego przetworzenia i interpretacji (czyli dalszych badań, analiz, syntez itd.)".

  Mapa górnicza - obraz przedstawiony na płaszczyźnie metodą rzutów geometrycznych w sytuacji położenia wyrobisk górniczych i informacji geologicznych. Mapy górnicze dzielimy na:

 • mapy powierzchni
 • mapy wyrobisk górniczych
 • mapy geologiczne
 • Każda z wymienionych map dzieli się na :

 • mapy podstawowe
 • mapy przeglądowe
 • mapy specjalne
 • Bibliografia[]

  1. Górnictwo B.Prusa  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama