Mannar (zatoka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mannar (hindi मन्नार की खाड़ी, Mannar ki Khari; syng. මන්නාරමි ‌බොක්ක, Mannaram Bokka; tamil. மன்னார் வளைகுடா, Mannar Wirikuda; ang. Gulf of Mannar) – otwarta zatoka na Oceanie Indyjskim, pomiędzy Półwyspem Indyjskim a wyspą Cejlon. Jej maksymalna głębokość wynosi 1335 m.

Żabiściekowate (Hydrocharitaceae Juss.) – rodzina roślin wodnych należąca do grupy jednoliściennych. Obejmuje trwałe i jednoroczne rośliny wodne (zarówno morskie, jak i słodkowodne). Przedstawiciele tej rodziny spotykani są w wodach na wszystkich kontynentach oraz wzdłuż brzegów morskich w strefie międyzwrotnikowej.Język hindi – język z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się jako pierwszym językiem 180 milionów osób, natomiast przy zaklasyfikowaniu jako dialekty hindi języków radźastani, bihari oraz pahari (bez nepalskiego) aż 422 mln osób, czyli 41% mieszkańców Indii. Używany jest także w Nepalu (500 tys.), na Fidżi (300 tys.), na Mauritiusie i w Surinamie (po 100 tys.). Posługują się nim również hinduscy imigranci w Europie Zachodniej. Język hindi jest językiem urzędowym, od 1950 roku ogólnopaństwowym (angielski jest językiem pomocniczym) Republiki Indii, oraz jednym z 23 języków konstytucyjnych. W kilku indyjskich stanach i terytoriach: Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Harianie, Madhya Pradesh, Biharze, Radżastanie oraz na terytorium stołecznym Delhi hindi (w wersji standardowej) jest oficjalnym językiem administracji stanowej oraz podstawowym językiem wykładowym w szkołach.

W obszarze zatoki leży 21 wysepek, utworzonych głównie przez koralowce, położonych mniej więcej równolegle do wybrzeża, o wielkości od kilku hektarów do 4 km². Leżą 0,2-8 km od brzegu. Główne z nich to Manali Island i Hare Island. Długość linii lądowej zatoki wynosi 141 km.

Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.Trawa morska – określenie niektórych roślin lub surowca roślinnego o wyglądzie trawiastym, w istocie bez związku z trawami sensu stricto. Występuje w następującym znaczeniach:

Zatoka od 2001 roku chroniona jest rezerwatem biosfery, także o nazwie Gulf of Mannar. Włączona jest także w Park Narodowy Gulf of Mannar. U wybrzeży zatoki, jako rezerwatu biosfery, leży koło 125 wiosek. W wodach zatoki odnotowano 147 gatunków wodorostów, występują również liczne trawy morskie, głównie z rodzin żabiściekowate (Hydrocharitaceae) i rdestnicowate (Potamogetonaceae). Namorzyny wokół zatoki zawierają wszystkie indyjskie namorzynowe gatunki drzew oraz roślinę Pemphis acidula (krwawnicowate). W wodach zatoki występują diugonie przybrzeżne (Dugong dugong), zaś jej obszar został uznany za ostoję ptaków IBA ze względu na pelikana indyjskiego (Pelecanus philippensis).

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Język syngaleski (sinhala, සිංහල, ISO 15919: siṃhala, IPA: [ˈsiŋhələ]) – używany na Sri Lance przez ok. 16 milionów ludzi z grupy etnicznej Syngalezów. Należy do indoaryjskiej grupy języków indoirańskich rodziny indoeuropejskiej. Posługuje się odrębnym alfabetem pochodzenia indyjskiego, tzw. pismem syngaleskim.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Манарский залив. slovari.yandex.ru. [dostęp 30 marca 2014]. [zarchiwizowane z tego adresu (16 maja 2011)].
  2. IN264 Gulf of Mannar Marine National Park. BirdLife Data Zone. [dostęp 30 marca 2014].
  3. Biosphere Reserve Information. India. GULF OF MANNAR. UNESCO. [dostęp 30 marca 2014].
  4. Gulf of Mannar Marine National Park. Tamil Nadu Forest Department, 23 sierpnia 2007. [dostęp 30 marca 2014]. [zarchiwizowane z tego adresu (27 października 2007)].
Namorzyny, lasy namorzynowe, mangrowe, mangrowia – wiecznie zielona, pionierska formacja roślinna wybrzeży morskich w niemal całej strefie międzyzwrotnikowej. Jej zasięg w tej strefie ograniczają zimne prądy morskie omywające zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej i Afryki. Namorzyny stanowią formację ziemno-wodną powstającą na przybrzeżnych płyciznach morskich, w miejscach osłoniętych (rafami koralowymi, w zatokach, lagunach i ujściach rzek). Niektóre płaskie wyspy pokrywają w całości. Szerokość pasa namorzynów sięgać może kilku kilometrów. Na ogół występują w obszarze pływów morskich i dlatego bywają też określane jako lasy pływowe. Określenie to nie jest jednak ścisłe, bowiem nie zawsze w miejscach występowania namorzynów pływy są wyraźne. Namorzyny zajmują ok. 150 tysięcy km (stan w roku 2010), przy czym między 1980 i 2010 rokiem ubyło ich 35 tysięcy km. Państwa, na których wybrzeżach znajdują się największe zasoby tej formacji to Indonezja (21%), Brazylia (9%) i Australia (7%).Rdestnicowate (Potamogetonaceae Dumort.) – rodzina roślin wodnych, należąca do rzędu żabieńcowców, obejmująca 6 rodzajów.
Warto wiedzieć że... beta

Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
Krwawnicowate (Lythraceae J. St.-Hill.) – rodzina roślin z rzędu mirtowców licząca około 600 gatunków skupionych w około 32 rodzajów. Najwięcej przedstawicieli występuje w strefie równikowej, ale zasięg rodziny obejmuje też strefę umiarkowaną z wyjątkiem północnej części Eurazji i Ameryki Północnej oraz południowej części Ameryki Południowej i Australii. We florze Polski jedynym przedstawicielem jest rodzaj krwawnica Lythrum z 2 gatunkami rodzimymi. Najpospolitszym z nich jest krwawnica pospolita Lythrum salicaria.
Cejlon (syng. Śrī Lankā, tamil. Ilankai, ang. Ceylon) – druga co do wielkości wyspa leżąca na Oceanie Indyjskim, na południowy wschód od wybrzeży Indii, od których oddzielona jest cieśniną Palk. Wyspa ma powierzchnię 65,6 tys. km² i stanowi jednocześnie państwo Sri Lankę.
Pelikan indyjski, pelikan siwy, pelikan ciemnoskrzydły (Pelecanus philippensis) – gatunek ptaka wodnego z rodziny pelikanów (Pelecanidae). Do tego gatunku należą najmniejsze osobniki.
Półwysep Indyjski – trójkątny półwysep w Azji Południowej, wcinający się w Ocean Indyjski - od zachodu oblewa go Morze Arabskie, a od wschodu - Zatoka Bengalska. Od północy ograniczony jest nizinami Indusu i Gangesu, na południu łączy się, częściowo podwodnym, Mostem Adama z Cejlonem. Zajmuje powierzchnię blisko 2,1 mln km, czyli około 2/3 terytorium Indii.
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Ocean Indyjski (Indyk) – trzeci pod względem wielkości zbiornik wodny na świecie, zajmujący około 20% powierzchni Wszechoceanu. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Indyjski.

Reklama