• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Manipulacja eksperymentalna

  Przeczytaj także...
  Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.Grupa kontrolna - w metodologii nauki: grupa obiektów, którą w ramach wykonywanego eksperymentu nie poddaje się żadnym manipulacjom eksperymentalnym lecz pozostawia w stanie naturalnym.

  Manipulacja eksperymentalna - mówiąc najogólniej, jest to działanie badacza, jakiemu poddawana jest grupa eksperymentalna podczas eksperymentu. Po dokonaniu manipulacji i uzyskaniu pożądanych efektów, badacz porównuje wyniki grupy poddanej manipulacji i grupy kontrolnej.

  Użytego w nazwie słowa "manipulacja" nie należy mylić z nieuczciwością lub nadużyciem.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama