• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Manfred Uglorz  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Łaziska Średnie (niem. Mittel Lazisk) - dzielnica Łazisk Górnych (miasta w województwie śląskim), do 1973 samodzielna gmina.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Manfred Uglorz (ur. 12 listopada 1940 w Łaziskach Średnich, obecnie dzielnicy Łazisk Górnych) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, profesor nauk teologicznych, biblista. Zajmuje się teologią systematyczną, etyką i antropologią filozoficzną.

  Spis treści

 • 1 Młodość, wykształcenie i służba kościelna
 • 2 Działalność naukowo-dydaktyczna
 • 3 Życie prywatne
 • 4 Wybrane publikacje
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Jasienica (niem. Heinzendorf, cz. Jasenice) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, siedziba gminy Jasienica, na Śląsku Cieszyńskim. Według danych z 31 grudnia 2012 roku Jasienica miała 5119 mieszkańców, zamieszkałych na obszarze 1171,8 ha (11,7 km²), co daje gęstość zaludnienia równą 436,8 os./km².Stare Bielsko (niem. Alt Bielitz, czes. Staré Bílsko) – dzielnica Bielska-Białej położona w północno-zachodniej części tego miasta, w dolinie Potoku Starobielskiego, u stóp wzgórz Malowany Dworek (390 m n.p.m.) i Trzy Lipki (386 m n.p.m.).

  Młodość, wykształcenie i służba kościelna[]

  Manfred Uglorz i Zachariasz Łyko (2005)

  Urodził się jako syn Jana Uglo­rza i Elfrydy z domu Twardzik. W 1958 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym w Sekcji Ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył w 1962 i na podstawie pracy pt. Geneza i życie prazboru w Jerozolimie oraz zdanego egzaminu magisterskiego otrzymał stopień magistra teologii ewangelickiej.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.

  30 września 1962 został przez ks. bpa prof. Andrzeja Wantułę ordynowany w kościele św. Jana w Mikołowie na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pracę w Kościele rozpoczął jako wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu. 4 lutego 1968 został wybrany przez Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku na proboszcza tej parafii. W 1992 zrezygnował ze stanowiska proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Starym Bielsku. 1 września 1992 objął stanowisko redaktora Wydawnictw Książkowych, a od 1 października 1993 także dyrektora do spraw Wydawnictwa w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” w Bielsku-Białej. 30 września 1997 zrezygnował z wszystkich funkcji w Wydawnictwie „Augustana” i skupił się na pracy naukowo-dydaktycznej.

  Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk – powołana w 2003 jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk. W jego zakres działania wchodzi – zgodnie z własną autoprezentacją – "Ocena i inicjowanie badań naukowych dotyczących zarówno wiary religijnej jako ważnego zjawiska w ludzkim świecie, jak i badań dotyczących istotnych treści ludzkich przekonań religijnych oraz ich uzasadnień, zaliczanych w tradycji europejskiej do dyscypliny zwanej teologią."Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.

  W latach 1992-1995 był prezesem IX Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz przez wiele lat członkiem Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Antropologia filozoficzna (filozofia człowieka) – dział filozofii zajmujący się kwestiami natury człowieka, jego bytem osobowym, działalnością, wyjaśnieniem jego miejsca we wszechświecie, przyrodzie i społeczeństwie.
  Marek Jerzy Uglorz (ur. 12 listopada 1964 w Cieszynie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, biblista, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), prorektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach położona przy ul. Henryka Jordana w Katowicach i sąsiadująca przez ul. Wita Stwosza z Archikatedrą Chrystusa Króla. Wydział powstał w listopadzie 2000 r. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego”. Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002 roku. Ważną datą w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003 r., kiedy abp Damian Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem i licznie zgromadzonymi gośćmi, wmurował kamień węgielny. Od 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział otrzymał również prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.
  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  Łaziska Górne (śl. Gůrne Łaźiska, niem. Ober Lazisk, łac. Lazyska Superiori, czes. hist. Horní Lazyska) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w południowej części Wyżyny Katowickiej oraz na południowym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.