• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mandat wolny

  Przeczytaj także...
  Suwerenność ludu lub suwerenność narodu – doktryna, zgodnie z którą lud, rozumiany jako polityczna wspólnota obywateli, jest suwerenem w państwie i od niego wywodzi się władza i polityczna legitymizacja. Zasada suwerenności ludu jest jedną z podstawowych zasad demokratycznych konstytucji.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

  Mandat wolny – ukształtował się jako pochodna koncepcji zwierzchnictwa narodu. Opiera się na założeniu, że poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, nie jest więc związany instrukcjami wyborców. Wręcz przeciwnie – status posła jest ukształtowany na zasadzie niezależności prawnej, choć w wymiarze faktycznym musi liczyć się z głosami wyborców jak i partii, która wysunęła jego kandydaturę.

  Taki status posła został przyjęty w Konstytucji z 1997 w art. 104 → z tego można wyprowadzić trzy zasady:

  1. uniwersalność – poseł reprezentuje cały Naród, a nie poszczególne grupy;
  2. niezależność
  3. nieodwołalność

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mirosław Granat: Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: LexisNexis, 2012, s. 227. ISBN 978-83-7806-159-5.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.613 sek.