• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mamry - właściwe

  Przeczytaj także...
  Obwód kaliningradzki (ros. Калининградская область, Kaliningradskaja obłast’) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim.Mamry (niem. Mauersee) – jezioro w północno-wschodniej Polsce, woj. warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
  Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.

  Mamryjezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo. Jezioro znajduje się w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich na wysokości 116,2 m n.p.m. Jezioro nie jest samodzielnym jeziorem tylko elementem kompleksu jezior także zwanego Mamry, co niekiedy wywołuje nieco zamieszania. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 2504,4 ha. Jezioro ma 7,6 km długości i 5,2 km szerokości. Największa głębia ma 43,8 m, ale średnia głębokość nie przekracza 10 metrów i jezioro jest na większości powierzchni stosunkowo płytkie.

  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Do pozostałych jezior kompleksu Mamr można dopłynąć przez jezioro Kirsajty (na jezioro Dargin) lub przez Kalską Bramkę (na jezioro Święcajty). Na północnym zachodzie znajduje się wyjątkowo głęboka zatoka (to tu znajduje się jedyna głębia Mamr Właściwych), która występuje w literaturze pod osobną nazwą jako Jezioro Przystań. Z jeziora wypływa rzeka Węgorapa i wychodzi niedokończony Kanał Mazurski. Węgorapą i potem kanałem Węgorzewskim można dopłynąć do portu w Węgorzewie.

  Święcajty – jezioro w Polsce, położone na południe od Węgorzewa (województwo warmińsko-mazurskie, powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo). Jezioro znajduje się w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich na wysokości 116,2 m n.p.m.Upałty (niem. Upalten) – wyspa na jeziorze Mamry. Powierzchnia wyspy wynosi 67 ha. Największa wyspa na Mamrach i w krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

  Na jeziorze znajdują się liczne wyspy, do których nie wolno przybijać, gdyż są rezerwatami. Wyróżnia się niewątpliwie większa od innych Upałty. Wyspy zgromadzone przy zachodnim brzegu jeziora oddzielają ten obszar częściowo od reszty jeziora co powoduje, że czasem obszar ten nazywane jest Mamry Małe lub Mamerki.

  Kanał Mazurski (niem. Masurischer Kanal, ros. Канал Мазурский) – nieukończona droga wodna łącząca Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę. Obecnie Kanał Mazurski przebiega przez terytorium dwóch państw: Polski i Federacji Rosyjskiej. Nie jest on udostępniony dla żeglugi.Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przez jezioro prowadzi szlak statków Białej Floty pływających z Giżycka do Węgorzewa

  Turystyka[]

  Jezioro jest atrakcyjne turystycznie. Zalesione, mało zagospodarowane brzegi, tworzą przyjemne krajobrazy. Woda w jeziorze jest czysta (należy do pierwszej klasy czystości) i zachęca do kąpieli (szczególnie w okolicy ujścia jeziora do Węgorapy, gdzie woda jest wyjątkowo przejrzysta, choć też wyjątkowo zimna). Z północno-zachodniego brzegu jeziora wychodzi niedokończony Kanał Mazurski, który miał w zamyśle połączyć Mazury z Bałtykiem przez rzekę Pregołę. Powojenne zmiany granic (podzielenie Prus Wschodnich na polskie Mazury i rosyjski obwód kaliningradzki) uczyniło kontynuowanie projektu bezzasadnym. Do tego jednak czasu wybudowano większość kanału i kilka dużych śluz, które można podziwiać do dziś. Na południowym brzegu kanału znajduje się również duży kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej – pozostałości kwatery OKH.

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Jezioro Mamry w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kanał Węgorzewski – kanał mazurski o długości 920 m. Kanał ten umożliwia dopłynięcie statków Żeglugi Mazurskiej do portu w Węgorzewie. Statki z jeziora Mamry wpływają w koryto Węgorapy, a później płyną kanałem. Meandrujące koryto Węgorapy znajduje się na zachód od kanału.
  Pregoła (ros. Преголя, Priegola, niem. Pregel, lit. Prieglius, łac. Vatrulia) – rzeka w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim. Długość Pregoły wynosi 123 km, licząc wraz z rzeką Węgorapa - 292 km, powierzchnia zlewni - 15 500 km².
  Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.
  Węgorapa (ros. Анграпа, niem. Angerapp) – rzeka, przepływająca przez terytorium Polski i Rosji (obwód kaliningradzki).
  Jezioro Przystań – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, a właściwe zatoka w północno-zachodniej części jeziora Mamry. Jezioro, mimo że nie jest wyraźnie oddzielone od głównej tafli Mamr, to różni się znacznie głębokością. O ile w większości Mamry mają głębokość nie przekraczającą 10 metrów, a najgłębsze miejsce ma 21,2 metra , to głębokości w stosunkowo małym jeziorze Przystań sięgają ponad 40 metrów.
  Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.

  Reklama