• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maksymilianowo - województwo kujawsko-pomorskie

  Przeczytaj także...
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wał Pomorski (właśc. niem. Pommernstellung) – część systemu umocnień wschodniej granicy III Rzeszy, powiązana na południu z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i z linia odrzańską, rozbudowaną na rubieży: Szczecinek, Wałcz, Tuczno, Gorzów Wielkopolski.

  Maksymilianowowieś sołecka w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko.

  Podział administracyjny[]

  W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

  Maksymilianowo – stacja kolejowa w Maksymilianowie, w gminie Osielsko, w powiecie bydgoskim, w województwie kujawsko-pomorskim.Gmina Osielsko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

  Krótki opis[]

  W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, punkt apteczny, 3 sklepy, kościół i cmentarz, obok którego znajduje się drugi, nieczynny cmentarz ewangelicki.

  II wojna światowa[]

  W Maksymilianowie w dniach 27-30 stycznia 1945, w czasie przygotowań do przełamania Wału Pomorskiego, mieściło się stanowisko dowodzenia dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego, gen. dyw. Stanisława Popławskiego.

  Szlaki turystyczne[]

  W Maksymilianowie znajduje się węzeł pieszych szlaków turystycznych:

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Stanisław Popławski, ros. Станислав Гилярович Поплавский (ur. 22 kwietnia 1902 w Wendyczanach koło Mohylowa Podolskiego w guberni podolskiej, zm. 10 sierpnia 1973 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy, generał armii Armii Radzieckiej i generał armii Ludowego Wojska Polskiego, dowódca Wojsk Lądowych LWP (1947–1950), wiceminister obrony narodowej PRL (1949–1956), członek Komitetu Centralnego PZPR (1949–1956), poseł na Sejm Ustawodawczy i na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej Ludowe Wojsko Polskie od maja 1949, Bohater Związku Radzieckiego (1945).
 • szlak turystyczny czerwony Szlak czerwony Klubu Turystów Pieszych „Talk”: Bydgoszcz FordonOsielskoBydgoszcz OpławiecGościeradz (32 km)
 • szlak turystyczny czarnySzlak czarny „Białego węgla”: Maksymilianowo – Samociążek – Koronowo (Tuszyny) – Koronowo (Pieczyska) – Koronowo (30 km)
 • Transport i komunikacja[]

  W miejscowości znajduje się stacja kolejowa Maksymilianowo. Przez wieś przejeżdża wariant linii 94, obsługiwanej przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy, jako jedna z 4 linii międzygminnych.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Sołectwo Maksymilianowo[]

  Sołectwo Maksymilianowo jest jedną z 7 jednostek pomocniczych gminy Osielsko. W skład sołectwa poza Maksymilianowem wchodzi także Jagodowo. Jednostka obecnie (XII 2015 r.) liczy łącznie 1653 osób i jest trzecim pod względem liczby ludności sołectwem w gminie.

  Gościeradz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo, na północ od zachodnich dzielnic Bydgoszczy, na trasie drogi krajowej nr 25.Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.


      Ludność w latach 2002-2015 (stan na 31 XII)
      Źródło: Liczba mieszkańców Gminy Osielsko z podziałem na sołectwa

  Zobacz też[]

 • Maksymilianowo
 • Maksymilianów
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dzielnica Wschodnia, Fordon – dzielnica Bydgoszczy leżąca w Dolinie Fordońskiej nad Wisłą, licząca około 70 000 mieszkańców (koniec 2010), do 1973 roku samodzielne miasto. Nazwa "Fordon" pochodzi od pobieranego kiedyś cła rzecznego - fordonu.
  Opławiec − jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, położona w jego północno-zachodniej części nad Brdą.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Samociążek (niem. Sanddorf) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo, nad jeziorami: Czarnym i Białym, które połączyły się w wyniku spiętrzenia rzeki Brdy tworząc końcowy odcinek Zalewu Koronowskiego, z którego sztuczny kanał odprowadza wodę do elektrowni wodnej Koronowo/Samociążek o mocy 26 MW. W miejscowości znajdują się liczne atrakcje turystyczne (kąpieliska, wypożyczalnie żaglówek i sprzętu pływającego).
  Koronowo – miasto w północnej Polsce, w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koronowo.
  Powiat bydgoski – powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz. Położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem samego miasta Bydgoszczy, które na prawach powiatu znajduje się poza jego granicami.
  Jagodowo – osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Maksymilianowo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.