• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maksymilian Thullie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Czesław Thullie (ur. 12 stycznia 1888 we Lwowie, zm. 20 czerwca 1976 w Katowicach) – polski architekt i historyk architektury.
  Wybrane publikacje naukowe[ | edytuj kod]
 • O krzywych influencyjnych (1878)
 • Teorya mostów (1885)
 • Podręcznik statyki budowli (1886)
 • Przyczółki i filary kamienne... (1891)
 • Mosty blaszane (1893)
 • Mosty drewniane (1895–1898)
 • Mosty sklepione (1902)
 • Mosty kratowe żelazne (1905–1906)
 • Mosty kamienne (1908)
 • Budownictwo żelazno-betonowe (1909)
 • Mosty łukowe i wiszące (1909)
 • Teorja żelbetu (1915)
 • Mosty żelbetowe (1921)
 • Naprężenia drugorzędne w belkach kratowych (1928)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Akademia Nauk Technicznych
 • Rada Miasta Lwowa (1919–1939) – polski organ samorządowy gminy miejskiej Lwowa, funkcjonujący od momentu przejęcia władzy w mieście w okresie II Rzeczpospolitej od zakończenia I wojny światowej w 1918 do wybuchu II wojny światowej w 1939.Kolej Żelazna Lwów-Czerniowce-Jassy (niem. Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahn, LCJE) - wybudowana, w latach 1864-1870, w granicach Cesarstwa Austriackiego i częściowo Rumunii, o łącznej długości 579,6 km. Kolej składała się z 5, połączonych ze sobą, linii o dość zróżnicowanej długości (od 60 do 267 km). Pierwszą, najdłuższą z nich, 267 km otwarto we wrześniu 1866. Ostatnią uruchomiono, 4 lata później, w listopadzie 1870.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) – jeden z wysokich medali Kościoła rzymskokatolickiego. Może go otrzymać osoba świecka. Krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Uniwersytet Techniczny w Wiedniu (niem. Technische Universität Wien, TUW) – politechnika z siedzibą w Wiedniu, największa uczelnia techniczna w Austrii.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.