• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Makrorodzina językowa

  Przeczytaj także...
  Języki boreańskie (łac. haemisphera borealis – półkula północna) – hipotetyczna makrorodzina językowa, w skład której miałaby wchodzić większość języków Eurazji, Afryki północnej oraz obu Ameryk. Do języków boreańskich zaliczałyby się takie makrorodziny jak: nostratyczna, dene-kaukaska, amerindiańska oraz austrycka. Teoria języków boreańskich została wprowadzona przez S. Starostina, który twierdził, że języki nostratyczne, dene-kaukaskie, oraz austryckie są bliżej spokrewnione ze sobą niż np. z językami Bantu lub nilo-saharyjskimi. Hipotetyczny przodek języków boreańskich istniałby 15-20 tys. lat temu najprawdopodobniej gdzieś na terenie Eurazji.Języki austryckie – hipotetyczna makrorodzina językowa zaproponowana przez Wilhelma Schmidta w 1906 roku. W skład tej makrorodziny miałyby wchodzić języki:
  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.

  Makrorodzina językowa (nadrodzina językowa) – w genetycznej klasyfikacji języków jednostka obejmująca rodzinę językową plus język(i), które w założeniu są ze sobą spokrewnione wywodząc się od wspólnego prajęzyka.

  Języki eurazjatyckie – hipotetyczna makrorodzina językowa zaproponowana przez Josepha Greenberga, w skład której miałyby wchodzić niektóre języki Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Stanowi hipotezę konkurencyjną dla hipotezy języków nostratycznych.Języki nostratyczne – hipotetyczna makrorodzina językowa zaproponowana przez duńskiego językoznawcę Holgera Pedersena w 1903 roku. W jej skład wchodzi wiele rodzin językowych z Europy, Azji i północnej Afryki.

  Postulowane przez językoznawców makrorodziny przeważnie mają charakter hipotetyczny, opierają się głównie na występowaniu pewnych trudno zauważalnych podobieństw słownikowych, gramatycznych i składniowych.

  Języki świata – obecnie na świecie używa się ok. 6-7 tysięcy języków. Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych etnolektów jako odrębnych języków bądź dialektów. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej.Języki amerindiańskie – postulowana fyla językowa, zaproponowana przez Josepha Greenberga, obejmujące wszystkie rdzenne języki Ameryki Północnej i Południowej z wyjątkiem języków eskimo-aleuckich i języków na-dene. Wyróżnienie fyli amerindiańskiej jest bardzo dyskusyjne i obecnie odrzucane przez zdecydowaną większość językoznawców.

  Przykłady niektórych postulowanych makrorodzin[]

 • Języki nostratyczne,
 • języki eurazjatyckie
 • Języki dene-kaukaskie
 • Języki amerindiańskie
 • języki boreańskie
 • języki austryckie
 • Zobacz też[]

 • języki świata
 • Bibliografia[]

 • Majewicz, Alfred F., Języki świata i ich klasyfikacja, PWN, Warszawa, 1989, ISBN 83-01-08163-5
 • Rodzina językowa – w klasyfikacji języków jednostka obejmująca grupę języków, co do których zakłada się lub istnieją bezpośrednie dowody, że wywodzą się one od wspólnego prajęzyka. Wniosek o pochodzeniu języków od wspólnego źródła wysuwa się ze względu na ich regularne podobieństwa (występowanie wspólnych lub zbliżonych form wyrazów, podobieństwo morfologii, składni itp.). Przykładowo uważa się, że języki indoeuropejskie wywodzą się od języka praindoeuropejskiego (co dziś nie jest przez nikogo specjalnie podważane).Prajęzyk - wspólny przodek rodziny językowej, najczęściej nie zaświadczony bezpośrednio, ale częściowo zrekonstruowany za pomocą metody porównawczej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.