• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Makrorestrukturyzacja

  Przeczytaj także...
  Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.
  Sektor gospodarki – w geografii ekonomicznej i niekiedy w makroekonomii ogół działalności gospodarczych podmiotów dostarczających produkty o podobnym charakterze.

  Makrorestrukturyzacja – polega na przebudowie struktury gospodarki pojmowanej jako całości, co w efekcie prowadzi do zmiany proporcji tworzenia i podziału dochodu narodowego. Ukierunkowana jest na osiągnięcie długofalowych celów gospodarczych.

  Cechy makrorestrukturyzacji to m.in.:

 • wiodąca rola państwa,
 • podporządkowanie zmian strukturalnych określonemu programowi rozwoju gospodarczego,
 • wykorzystanie mechanizmów systemu ekonomiczno-finansowego.
 • Makrorestrukturyzacja jest procesem, w którym państwo przyczynia się do szybszego rozwoju produktów, sektorów, regionów czy gospodarki.

  Dochód narodowy (ekon.) inna nazwa dla Produktu Narodowego Netto, jest to suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług, pomniejszona o koszty amortyzacji (czyli koszty zużycia czynników produkcyjnych).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. R. Borowiecki: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE Kraków.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.