Makroasembler

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Makroasembler jest to asembler posiadający obsługę makr w czasie prekompilacji. Oprócz wszystkich funkcjonalności właściwych asemblerowi, jako językowi niskiego poziomu, daje równocześnie możliwość stosowania makropoleceń − fragmentów programu będących identyfikowanymi poprzez etykiety, które można wstawiać w odpowiednie miejsca kodu źródłowego, a które podczas prekompilacji są zamieniane na odpowiadające im fragmenty kodu asemblera. Do zalet stosowania makr można zaliczyć:

SAS (System Adresów Symbolicznych) - rodzina makroasemblerów polskich komputerów XYZ, ZAM-2 i ZAM-41, oraz radzieckiego komputera Urał 2.Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów. W języku polskim oznacza on program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem. W tym artykule język programowania nazywany będzie językiem asemblera, a program tłumaczący – asemblerem.
 • zwiększenie czytelności − złożone operacje mogą zostać zastąpione jedną prostą etykietą w kodzie programu,
 • zmniejszenie rozmiaru pliku z tekstem programu − np. funkcje inline w kodzie maszynowym mogą być napisane tylko raz w pliku źródłowym, a właściwe etykiety wstawione w odpowiednich miejscach programu,
 • wygoda programowania − modyfikacje kodu nie wymagają przerabiania wielu miejsc w tekście, ponieważ wystarczy, by dany kod występował tylko raz w pliku źródłowym,
 • niewielka poprawa wydajności kodu − stosowanie funkcji nie wymaga wywoływania podprogramu, który w innym przypadku zastępowałby makropolecenie, ponieważ cały tekst makra jest wstawiany w miejscu jego wywołania.
 • Przykłady:

  Język niskiego poziomu – typ języka programowania, który w małym stopniu abstrahuje od konstrukcji jednostki centralnej komputera. Innymi słowy, język ten wykazuje duże podobieństwo do kodu maszynowego, zaś kompilacja jest w miarę nieskomplikowana.PLAN (Programming LAnguage Nineteen-hundred) - makroasembler komputerów ICL serii 1900 i wywodzących się od nich maszyn Odra serii 1300 (1304, 1305, 1325).
 • MASM − dla komputerów PC
 • PLAN − dla maszyn Odra 1300
 • SAS − dla maszyn XYZ i ZAM.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • język niskiego poziomu
 • Inline w programowaniu, to słowo identyfikujące deklarację tak zwanej funkcji otwartej lub podprogramu wewnętrznego. Autorzy języków programowania stosują tę konstrukcję w dwojakim znaczeniu:XYZ (1957/1958) – pierwszy elektroniczny komputer cyfrowy zbudowany i uruchomiony w Polsce. Wyprzedził o kilka miesięcy EMAL-2, a wcześniejszy EMAL nie został w pełni uruchomiony. Poprzedziły go: lampowy komputer analogowy ARR oraz nieelektroniczne komputery zerowej generacji: dydaktyczny GAM-1 i użytkowy PARK.
  Warto wiedzieć że... beta

  Makro (lub makropolecenie) – zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem. Makra pisane są zwykle w skryptowych językach programowania wykonywanych przez interpreter wbudowany w aplikacje, w których są uruchamiane.
  ZAM to komputery projektowane w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu.

  Reklama