• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Make

  Przeczytaj także...
  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.
  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  make – program powłoki systemowej automatyzujący proces kompilacji programów, na które składa się wiele zależnych od siebie plików.

  Program przetwarza plik reguł Makefile i na tej podstawie stwierdza, które pliki źródłowe wymagają kompilacji. Zaoszczędza to wiele czasu przy tworzeniu programu, ponieważ w wyniku zmiany pliku źródłowego kompilowane są tylko te pliki, które są zależne od tego pliku. Dzięki temu nie ma potrzeby kompilacji całego projektu.

  Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Make nadaje się również do innych prac, które wymagają przetwarzania wielu plików zależnych od siebie.

  Program został pierwotnie stworzony przez dr. Stuarta I. Feldmana w 1977 roku, który pracował w owym czasie w Bell Labs.

  Istnieje kilka implementacji make jak np.:

 • BSD make
 • GNU make
 • Microsoft make
 • Borland make
 • BSD (ang. Berkeley Software Distribution, czasami nazywany Berkeley Unix) – odmiana systemu operacyjnego Unix wywodząca się ze stworzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley rozszerzeń dla systemu rozwijanego przez firmę AT&T. Także potoczna nazwa licencji BSD, na której te systemy są wydawane oraz pokrewnych licencji tego typu (np. licencja MIT).Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Makefile[]

  Makefile to plik reguł dla programu make. Zawiera opis zależności pomiędzy plikami źródłowymi programu. Umożliwia to przetwarzanie tylko tych plików, które się zmieniły od ostatniej kompilacji i plików od nich zależnych. Skraca to znacznie czas generowania pliku wynikowego.

  Make (Borland) – program usługowy typu make, wchodzący w skład pakietów programowania firmy Borland, w szczególności serii pakietów oznaczonej nawą Turbo/Borland, przeznaczony do automatyzacji i ułatwienia kompilacji oraz łączenia powiązanych ze sobą zbiorów programowych.configure jest to skrypt dokonujący ustawień dla make oraz sprawdzający, czy środowisko, w którym jest uruchomiony zawiera potrzebne biblioteki do kompilacji. Skrypt jest zwykle tworzony w sposób automatyczny przy pomocy narzędzi z pakietu autoconf. Używany jest on głównie przy wykorzystywaniu GCC.

  Format pliku różni się w zależności od implementacji programu make, ale podstawowe reguły są takie same dla wszystkich odmian make.

  W złożonych projektach informatycznych istnieje zazwyczaj kilka plików reguł, odpowiedzialnych za tworzenie poszczególnych modułów. Plik reguł jest często nazywany Makefile – program make wywołany bez parametrów rozpoczyna przetwarzanie pliku o takiej właśnie nazwie.

  Przykładowy makefile[]

  Najprostszy przykład opisujący zależności między plikami:

  helloworld.o: helloworld.c
  	cc -c helloworld.c -o helloworld.o
  

  W pierwszej linii znajduje się informacja, że plik helloworld.o zależy od pliku helloworld.c - czyli jeśli helloworld.c jest nowszy, to program make powinien wykonać polecenie znajdujące się w linii poniżej zależności.

  Linia opisująca polecenie musi zaczynać się od znaku tabulacji (inna składnia jest częstym błędem).

  Make dla uproszczenia zapisu pozwala na użycie symbolicznych nazw dla plików, przykładowo, $@ nazwa pliku wynikowego, $< nazwa pierwszego pliku od którego zależy wynik, $? lista wszystkich plików które są nowsze niż wynik.

  Powyższy przykład można przepisać:

  helloworld.o: helloworld.c
  	cc -c $< -o $@
  

  Poniżej znajduje się badzo prosty makefile, który kompiluje plik źródłowy "helloworld.c", używając kompilatora C – cc. Tag PHONY oznacza, że stojąca za nim nazwa nie jest nazwą pliku.

  helloworld: helloworld.o
  	cc -o $@ $<
   
  helloworld.o: helloworld.c
  	cc -c -o $@ $<
   
  .PHONY: clean
   
  clean:
  	rm -f helloworld helloworld.o
   
  

  Zobacz też[]

 • configure
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona domowa GNU Make • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.