• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magura Spiska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Riňava (1105 m) – szczyt na Słowacji w paśmie Magury Spiskiej. Znajduje się we wschodniej części jej głównego grzbietu, pomiędzy Kamieniarką (935 m) a Plontaną (1107 m). W przewodnikach turystycznych bywa opisywany jako Riniava. Północne stoki opadają do doliny potoku Šoltysa, w kierunku południowym natomiast odchodzi od Riňavy grzbiet oddzielający doliny potoków o nazwie Križny potok i Toporský potok. W grzbiecie tym wyróżnia się szczyty Špiciak (1051 m), Homôlka (865 m) i Mamrich (780 m).
  Dolina Zdziarska i główny grzbiet Magury Spiskiej
  Zachodnia część Magury Spiskiej. Widok z Łapszanki
  Grzbiet Magury Spiskiej po huraganie w 2004 r
  Okolice Przełęczy Magurskiej i dolina Rieki
  Wielki Lipnik i wschodnia część Magury Spiskiej
  Rzepisko po wiatrołomach i Tatry Bielskie

  Magura Spiska (słow. Spišská Magura, niem. Zipser Magura, węg. Szepesi Magura) – pasmo górskie wchodzące w skład Pogórza Spiskiego i będące główną jego częścią. Jest to jeden tylko grzbiet, który rozciąga się na długości ponad 30 km od doliny Jaworowego Potoku na zachodzie po dolinę Popradu na wschodzie. Od Tatr oddziela go Rów Podspadzki, Zdziarska Przełęcz i Rów Zdziarski. Najwyższym szczytem jest Rzepisko (1259 m). W części zachodniej od doliny Białki po dolinę Rieki (w Starej Wsi Spiskiej) sąsiaduje z Zamagurzem znajdującym się po północnej stronie Magury Spiskiej. Od Pienin oddziela go dolina Dunajca, Lipnika, Straňanské sedlo i dolina Kamienki.

  Toporec (węg. Toporc, niem. Toportz) – wieś w północnej Słowacji leżąca w powiecie Kieżmark, w kraju preszowskim.Przysłop (słow. Príslop, 1214 m) – znajdujący się na Słowacji szczyt Magury Spiskiej, położony w południowo-wschodnim grzbiecie Rzepiska, który poprzez Zdziarską Przełęcz (1081 m) łączy Magurę Spiską z Tatrami (z Wierchem Średnica 1129 m). Przysłop jest też zwornikiem; w kierunku południowo-wschodnim odchodzi od niego boczny grzbiet Zdziarskich Brzegów, który poprzez przełęcz Średnica łączy się z Ptasiowskimi Turniami. W kierunku południowym (niżej zakręca na południowy wschód) spływa spod Przysłopu potok Średnica (Strednický potok) uchodzący do Bielskiego Potoku. Szczyt i południowe stoki Przysłopu są trawiaste, pozostałe porasta las.

  Przebieg pasma[ | edytuj kod]

  Wyróżnia się w nim dwie części:

 • część zachodnia – od doliny Jaworowego Potoku po Przełęcz Magurską. Rozpoczyna się na zachodzie nad Jurgowem wzniesieniem Górków Wierch (1046 m) i biegnie w południowo-wschodnim kierunku poprzez Suchy Wierch (1126 m), Rzepisko (1252 m) i Przysłop (1214 m). Na tym odcinku grzbiet Magury Spiskiej jest równocześnie granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego, Słowacy bowiem południowo-zachodnią część Magury Spiskiej włączyli w obszar tego parku. Od Przysłopu kręty grzbiet pasma biegnie ogólnie we wschodnim kierunku przez wierzchołki Priehrštie (1209 m), Magurka (1193 m), Slodičovský vrch (1167 m), Smreczyny (1157 m) i Spádik (1088 m) do Przełęczy Magurskiej (949 m).
 • część wschodnia – od Przełęczy Magurskiej po dolinę Popradu. Z Przełęczy Magurskiej grzbiet biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim, obniżając się poprzez Jawor (ok. 970 m) do Przełęczy Toporzeckiej (802 m). Od przełęczy grzbiet znów wznosi się poprzez Kamieniarkę (935 m), Riniavę (1005 m) i Plontanę (1040 m) na Wietrzny Wierch (1111 m). Na nim pasmo rozgałęzia się na kilka krótkich grzbietów opadających do miejscowości Wyżne Rużbachy, do Kamionki i do Przełęczy Straňanské sedlo.
 • Geografowie słowaccy często nazywają część zachodnią Rzepiskiem, a wschodnią Wietrznym Wierchem (tak, jak najwyższe ich szczyty). Do Magury Spiskiej włączają też Zamagurze.

  Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Plontana (1107 m) – szczyt na Słowacji w paśmie Magury Spiskiej. Znajduje się we wschodniej części jej głównego grzbietu, pomiędzy Riniavą (1005 m) a Wietrznym Wierchem (1111 m). Jest to szczyt o czterech niewybitnych wierzchołkach, z których dwa znajdują się w grzbiecie głównym, a dwa w bocznym opadającym poprzez Zbojnícki stôl do Drużbaków Wyżnych. Na Plontanie następuje bowiem załamanie grani. Przełęcz oddzielająca skrajny południowy wierzchołek Plontany od Zbojníckiego stôlu na mapie Słowacji ma nazwę Pod Zbojníckim stôlom, na szlaku turystycznym natomiast opisana jest tabliczką jako Plontana 1040 m. Przełęcz oddzielająca skrajny północny wierzchołek Plontany od Wietrznego Wierchu na mapie nie ma nazwy, na tabliczce turystycznej opisana jest jako Plontana 1050 m.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeka (słow. Rieka) – rzeka na Słowacji, prawy dopływ Dunajca. Ma źródła na północnych stokach zachodniej części Magury Spiskiej. Zasilające ją potoki zbierają wody z Magury Spiskiej na odcinku od Przełęczy Magurskiej po Małą Polanę. Spływa w północno-zachodnim kierunku przez miejscowość Relów do Hanuszowców, stąd w północno-wschodnim do Maciaszowców, gdzie zmienia kierunek na północny. Przepływa następnie przez Spiską Starą Wieś i na wysokości 476 m, naprzeciwko polskiej miejscowości Sromowce Wyżne, w miejscu o współrzędnych 49°23′51,8″N 20°21′29,7″E/49,397722 20,358250 uchodzi do Dunajca. Jest jednym z większych jego dopływów.
  Kamionka (sł. Kamienka, węg. Kövesfalva, niem. Stein) – wieś na Słowacji w kraju preszowskim, powiecie Lubowla. Jedna z najdalej na zachód wysunięta wieś rusińska.
  Prehrštie – szczyt słowackiej Magury Spiskiej. Znajduje się w zachodniej części jej grani głównej, pomiędzy szczytami Przysłop (1214 m) i Magurka (1193 m). Jest zwornikiem dla długiego grzbietu opadającego w północnym kierunku do doliny Osturniańskiego Potoku. Grzbiet ten oddziela od siebie doliny potoków Bystrá i Kremeniak (dopływy Osturniańskiego Potoku). Południowo-wschodnie stoki szczytu Priehrstie opadają do Doliny Zdziarskiej. Spływa z nich Zoricky potok.
  Smreczyny (słow. Smrečiny) – szczyt słowackiej Magury Spiskiej. Znajduje się w zachodniej części jej grani głównej, pomiędzy szczytami Bukowina (Bukovina, 1176 m) i Godšinová (1094 m). Jest zwornikiem dla dwóch grzbietów:
  Tatry Bielskie (słow. Belianske Tatry, Belanské Tatry, Bielské Tatry, niem. Kalkalpen, Belaer Kalkalpen, Beler Tatra, węg. Bélai-havasok, Bélai mészhavasok, Bélai-Tátra) – położone na Słowacji pasmo górskie, część Tatr ustawiona poprzecznie do grani głównej Tatr. Z jej częścią położoną w obrębie Tatr Wysokich łączy się przez Przełęcz pod Kopą (Kopské sedlo).
  Łańcuch górski – teren górski o równolegle ułożonych pasmach wraz z kotlinami i przylegającymi doń pogórzami.
  Poprad (słow. Poprad, niem. Popper, węg. Poprád) – rzeka we wschodniej Słowacji i w południowo-wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. W dokumentach źródłowych nazwa Poprad jest jedną z najstarszych na Podtatrzu. W 1244 występowała jako Poprad, ale także Poprat, Popart, Paprad, Poprut itp., jednak etymologia tego słowa jest wciąż sporna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.918 sek.