• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magnoliopsida

  Przeczytaj także...
  James Lauritz Reveal (ur. 1941) - amerykański botanik, systematyk roślin, emerytowany profesor Uniwersytetu w Maryland (USA). Autor kilkuset publikacji z zakresu taksonomii roślin, flory Ameryki Północnej oraz historii odkryć botanicznych w Ameryce Północnej. Do jego najbardziej znanych osiągnięć należą:Dwuliścienne (Dicotyledones) — wyróżniany do niedawna takson obejmujący wszystkie rośliny okrytonasienne z wyjątkiem jednoliściennych. Nazwa tej grupy roślin wywodzi się od wspólnej dla nich cechy – obecności dwóch liści zarodkowych (liścieni).
  System Cronquista – system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Arthura Cronquista (1919-1992) i opublikowany w jego dziełach: An Integrated System of Classification of Flowering Plants (1981) i The Evolution and Classification of Flowering Plants (1968, 2. wyd. 1988).

  Magnoliopsida Brongn., 1843 – klasa roślin wydzielona w systemie Reveala (1999) z dawnej klasy dwuliściennych. Z założenia miała skupiać najstarsze linie rozwojowe okrytonasiennych z wyłączeniem jednoliściennych. W systemach Cronquista (1988) i Takhtajana (1997) klasa Magnoliopsida obejmowała wszystkie rośliny dwuliścienne.

  Pieprzowce (Piperales Bercht. & J. Presl) – rząd roślin stanowiący jedną z najstarszych linii rozwojowych roślin okrytonasiennych.Flaszowcowce (Annonales Lindl.) – monotypowy rząd roślin obejmujący rodzinę flaszowcowate, wyróżniony w systemie Reveala (1999) i umieszczony tamże w klasie Magnoliopsida.

  Opublikowany w roku 2003 system APG II (współtworzony także przez samego Jamesa Reveala) wykazał parafiletyczny charakter także tej grupy roślin. W obrębie klasy brakuje spośród najstarszych kladów okrytonasiennych: rzędów Nymphaeales, Ceratophyllales, kladu jednoliściennych oraz znajdujących się w obrębie kladu magnoliowych (magnoliiids) rzędów Canellales i Piperales. Grupy te w systemie Reveala zaliczone zostały do odrębnych klas: Piperopsida i Liliopsida.

  Grzybieniowce (Nymphaeales Dumort.) – rząd roślin zielnych, hydrofitów o różnym ujęciu systematycznym. Dawniej zaliczany do klasy dwuliściennych (np. w systemie Cronquista 1981), w systemie Raveala (1994-1999) do klasy Piperopsida. Jeszcze w XX wieku zaczęto włączać grzybieniowce parafiletycznej grupy tzw. wczesnych dwuliściennych. Grupa ta powstała zanim od okrytonasiennych oddzielił się klad jednoliściennych. Grzybieniowce wyodrębniły się prawdopodobnie już 171-153 milionów lat temu. Dłuższy czas zaliczano tu dwie (w najnowszych ujęciach czasem łączone w jedną) rodziny z 8 rodzajami i 64 gatunkami (w tym 40 gatunków z jednego tylko rodzaju grzybienie Nymphaea). W marcu 2007 opublikowano wyniki badań, z których wynika, że współczesnymi potomkami siostrzanej linii rozwojowej dla grzybieniowców są rośliny z rodziny hydatellowatych Hydatellaceae. Odkrycie to ujawniło w nowym świetle ewolucję przodków grzybieniowców. Okazało się bowiem, że wobec znacznych różnic (np. morfologicznych) między przedstawicielami tych dwóch kladów o wspólnym pochodzeniu, dojść musiało w przeszłości do znacznego zróżnicowania planów budowy i wykształcenia rozmaitych adaptacji do życia w środowisku wodnym. Hydatellowate zaczęły być włączane do grzybieniowców.Rogatkowate (Ceratophyllaceae) – rodzina roślin o kosmopolitycznym zasięgu reprezentowana przez jeden tylko rodzaj hydrofita o nazwie rogatek Ceratophyllum. Rodzina zaliczana jest obecnie do monofiletycznego i monotypowego rzędu rogatkowców Ceratophyllales.

  W porównaniu do innych systemów klasyfikacyjnych klasa w ujęciu Reveala odpowiada części podklasy Magnoliidae w systemie Takhtajana (1997) i Cronquista (1981-1988), części nadrzędu Magnolianae w systemie Dahlgrena (1989), rzędom Magnoliales i Illiciales w systemie Kubitzkiego (1990-).

  Magnoliowe (Magnoliidae Novák ex Takht.) – grupa roślin wyróżniana zwykle w randze podklasy lub definiowana bez odniesienia do rang systematycznych jako jeden z kladów roślin okrytonasiennych. Magnoliowe jako podklasę w obrębie klasy okrytonasiennych (Magnoliopsida) wymienia system Reveala (1999) i popularny w ostatnich dekadach XX wieku system Cronquista (1981) (jednak w obu tych systemach takson różni się pozycją i składem). Od końca lat 90. XX wieku grupa określana jako klad magnoliowych zidentyfikowana jest jako jedna z najstarszych linii rozwojowych okrytonasiennych, oddzielona od wspólnego pnia jeszcze przed zróżnicowaniem jednoliściennych i dwuliściennych właściwych. Należą tu zazwyczaj krzewy lub niewielkie drzewa, rzadko można spotkać duże drzewa lub rośliny zielne.Kanellowce, korzybielowce (Canellales Cronquist) – rząd roślin stanowiący klad w obrębie linii rozwojowej magnoliowych, jednej z najstarszych wśród okrytonasiennych. Obejmuje rośliny o zachowanych wielu cechach pierwotnych okrytonasiennych, występujące w Ameryce Południowej i Środkowej, wschodniej Afryce oraz w południowo-wschodniej Azji i wschodniej Australii. Współcześnie zalicza się tu dwie rodziny liczące w sumie około 100 gatunków. Stanowią one grupę siostrzaną dla pieprzowców (Piperales).

  Systematyka według Reveala (1999)[]

  Pozycja w systemie Reveala

  Gromada okrytonasienne, podgromada Magnoliophytina. Podział według Reveala

 • Podklasa: Magnoliidae Novák ex Takht., Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 51 1967 – magnoliowe
 • Nadrząd: Lauranae Takht., Divers. Classif. Fl. Pl.: 53 1997
 • Rząd: Calycanthales Mart., Consp. Regn. Veg.: 37 1835 – okolnicowce
 • Rząd: Chloranthales A.C. Sm. ex J.-F. Leroy, Taxon 32: 1169 1983
 • Rząd: Laurales Perleb, Lehrb. Naturgesch. Pflanzenr.: 174 1826 – wawrzynowce
 • Nadrząd: Magnolianae Takht., Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 51 1967
 • Rząd: Annonales Lindl., Nix. Pl.: 9 1833 – flaszowcowce
 • Rząd: Austrobaileyales Takht. ex Reveal, Novon 2: 238 1992
 • Rząd: Canellales Cronquist, Bull. Jard. Bot. Bruxelles 27: 17 1957 – kanellowce, korzybielowce
 • Rząd: Eupomatiales Takht. ex Reveal, Novon 2: 238 1992
 • Rząd: Illiciales Hu ex Cronquist, Integr. Syst. Class. Fl. Pl.: 94 1981 – badianowce
 • Rząd: Magnoliales Bromhead, Edinburgh New Philos. J. 25: 132 1838 – magnoliowce
 • Rząd: Myristicales Thomé, Lehrb. Bot., ed. 5: 254, 267 1877 – muszkatołowce
 • Rząd: Winterales A.C. Sm. ex Reveal, Phytologia 74: 174 1993 – winterowce
 • Przypisy

  1. Reveal James L. System of Classification. PBIO 250 Lecture Notes: Plant Taxonomy. Department of Plant Biology, University of Maryland, 1999.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Austrobaileyales Takht. ex Reveal – rząd roślin w obrębie okrytonasiennych. Należą tu drzewa, krzewy i liany występujące w Azji wschodniej i południowej, Australii północno-wschodniej oraz w południowo-wschodniej części Ameryki Północnej i w Meksyku.Muszkatołowce, muszkatowce (Myristicales Thomé) – monotypowy rząd roślin wyróżniany w systemie Reveala w latach 1993-1999 w obrębie klasy Magnoliopsida. James L. Reveal zaliczył do niego tylko rodzinę muszkatołowcowatych (Myristicaceae) z około 300 gatunkami drzew i krzewów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Winterowce (Winterales A.C. Sm. ex Reveal) – rząd roślin wyróżniony w niektórych systemach klasyfikacyjnych okrytonasiennych. Włączano do niego rodzinę winterowatych Winteraceae z około 90 gatunkami drzew i krzewów rosnącymi w górskich lasach tropikalnych.
  Jednoliścienne – grupa roślin okrytonasiennych o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacyjnego. W dawniejszych systemach klasa Liliopsida (np. w systemie Cronquista z 1981 r. i Reveala z 1999 r.), obecnie klad (grupa monofiletyczna) (ang. monocots) (system APG III z 2009 r. i aktualizowany system według APweb). Należą tu rośliny zielne, rzadziej drzewiaste. Często z łodygą przekształconą w kłącze, o sympodialnym typie wzrostu, z liśćmi zwykle niepodzielonymi, całobrzegimi, kwiatami trzykrotnymi. Wytwarzają tylko jeden liść zarodkowy liścień (cotyledon) i od tej cechy pochodzi ich nazwa.
  Wawrzynowce (Laurales Perleb) – rząd roślin zaliczanych w systemie Reveala z lat 90. XX wieku do klasy Magnoliopsida Brong. Jeden ze starszych kladów roślin okrytonasiennych, zaliczany do tzw. wczesnych dwuliściennych. Takson siostrzany dla rzędu magnoliowców (Magnoliales). Należy tu 2500-2800 gatunków z 85-90 rodzajów drzew i krzewów występujących głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Kilka rodzajów rośnie też w klimacie umiarkowanym. W Polsce brak przedstawicieli we florze rodzimej, wiele gatunków uprawianych jest jednak jako rośliny ozdobne. Należy tu szereg znanych powszechnie roślin ozdobnych, owocowych lub przyprawowych takich jak np: wawrzyn szlachetny, cynamonowiec, awokado.
  Magnoliowce (Magnoliales Juss. ex Bercht. & J. Presl) – rząd roślin okrytonasiennych. Należą do nich drzewa i krzewy reprezentujące jedne z wcześniejszych grup rozwojowych roślin kwiatowych (tzw. wczesne dwuliścienne).
  Zieleńcowce (Chloranthales A.C. Sm. ex J.-F. Leroy) – monotypowy rząd roślin zaliczanych w systemie Reveala do klasy Magnoliopsida Brong. Jedna ze starszych linii rozwojowych roślin okrytonasiennych, zaliczana do tzw. wczesnych dwuliściennych.
  Magnoliowe (Magnoliidae Novák ex Takht.) – grupa roślin wyróżniana zwykle w randze podklasy lub definiowana bez odniesienia do rang systematycznych jako jeden z kladów roślin okrytonasiennych. Magnoliowe jako podklasę w obrębie klasy okrytonasiennych (Magnoliopsida) wymienia system Reveala (1999) i popularny w ostatnich dekadach XX wieku system Cronquista (1981) (jednak w obu tych systemach takson różni się pozycją i składem). Od końca lat 90. XX wieku grupa określana jako klad magnoliowych zidentyfikowana jest jako jedna z najstarszych linii rozwojowych okrytonasiennych, oddzielona od wspólnego pnia jeszcze przed zróżnicowaniem jednoliściennych i dwuliściennych właściwych. Należą tu zazwyczaj krzewy lub niewielkie drzewa, rzadko można spotkać duże drzewa lub rośliny zielne.
  APG II – Akronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.