• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magnetotelluryka

  Przeczytaj także...
  Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.Piorun – w meteorologii bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne znów w ciągu ułamka sekundy przypominają swym kształtem świecący sznur pereł.
  Jonosfera – zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50–60 km nad powierzchnią Ziemi (do wysokości 1000 km) w termosferze.

  Metody magnetotelluryczne [MT] – zespół metod geoelektrycznych wykorzystujących harmonicznie zmienne pole elektromagnetyczne do rozpoznawania rozkładu oporności w ośrodku geologicznym. Pole źródłowe generowane jest poprzez naturalne procesy będące skutkiem oddziaływania wiatru słonecznego na jonosferę lub też propagację w atmosferze fali elektromagnetycznej wywołanej przez odległe wyładowania atmosferyczne. Badania MT najczęściej stosowane są do rozpoznawania głębokich struktur, takich jak systemy geotermalne, złoża wód pitnych i ropy naftowej. Metoda magnetotelluryczna pozwala na zobrazowanie rozkładu przewodnictwa kompleksów skalnych na głębokości od kilkunastu metrów do setek kilometrów. Im głębiej położona jednostka, tym większą miąższość musi posiadać, aby mogła zostać prawidłowo zlokalizowana i rozpoznana.

  Punkt referencyjny - wybrany na sieci drogowej punkt charakterystyczny przyjety jako punkt odniesienia dla lokalizowania informacji o drodze.

  Rodzaje metody magnetotellurycznej:[ | edytuj kod]

  Badania magnetotelluryczne wykonywane są w różnych wariantach metodycznych.

  Badania magnetotelluryczne wykorzystujące źródło naturalne:

 • MT – magnetotelluryka, zakres częstotliwości 1 Hz – 0.0001 Hz
 • AMT – audiomagnetotelluryka, zakres częstotliwości 10kHz – 1 Hz
 • Badania magnetotelluryczne wykorzystujące źródło sztuczne:

 • CSAMT – audiomagnetotelluryka z kontrolowanym źródłem, zakres częstotliwo ści 10kHz – 1 Hz
 • Technika prac magnetotellurycznych.[ | edytuj kod]

  Typowa stacja magnetotelluryczna składa się z dwóch prostopadłych dipoli elektrycznych (ogniw galwanicznych) oraz dwóch /trzech czujników magnetycznych (cewek) rozmieszczonych w różnych płaszczyznach. Do prawidłowej interpretacji danych konieczna jest również stacja bazowa złożona z jednostki pomiarowej oraz cewek. Pełni ona funkcję punktu referencyjnego. Stacja pomiarowa jest mobilna i umieszczona może być wszędzie, gdzie człowiek jest w stanie  dotrzeć pieszo. Ponieważ metoda ta nie jest wymagająca logistycznie, umożliwia ona przebadanie dużego obszaru we względnie krótkim czasie. Pomiary są nieinwazyjne i nie powodują szkód dla środowiska.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wait J.R., Theory of magnetotelluric fields, „Journal of Research Radio Propagation”, 66D, 1962, s. 509–541.
  2. Wojciech Klityński, magnetotelluryka wykłady AGH.
  3. Geopartner, metoda magnetotelluryczna.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.614 sek.