• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magnetorecepcja

  Przeczytaj także...
  Walenie (Cetacea) – rząd ssaków (w kladystyce to klad w obrębie parzystokopytnych). Występują one głównie w oceanach. Wyjątkiem są delfiny słodkowodne, zamieszkujące rzeki, oraz nieliczne gatunki żyjące na styku tych dwóch środowisk (estuaria).Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).

  Magnetorecepcja – zdolność organizmu do wykrywania kierunku linii ziemskiego pola magnetycznego umożliwiająca orientację w przestrzeni. Zdolność tę ma wiele zwierząt, w tym człowiek, przy czym jej aktywne wykorzystanie – nazywane nawigacją geomagnetyczną – zaobserwowano tylko u niektórych, np. u zwierząt wędrownych (m.in. ptaki, pszczoły, ryby, walenie i żółwie).

  Fotorecepcja – wszystkie biologiczne reakcje organizmu powstające wskutek jego stymulacji przez światło, a także mechanizm, poprzez który zwierzęta odbierają zmysłowe dane przenoszone poprzez światło (długość fali, intensywność, modele czasowe, polaryzacja) i wykorzystują je do swoich potrzeb. Podstawową reakcją fotorecepcyjną u roślin jest fotosynteza, a reakcjami pośrednimi - występującymi zarówno u roślin, jak i wielu zwierząt - są uzależnienie wzrostu, rozwoju oraz modeli reprodukcyjnych od corocznych, cyklicznych zmian dostępności światła słonecznego. Człowiek ma ograniczoną zdolność do odbierania bodźców świetlnych i reagowania na nie.Rudzik, rudzik zwyczajny, raszka (Erithacus rubecula) – gatunek małego ptaka wędrownego z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae), wcześniej zaliczany do drozdów (Turdidae).

  Postawioną przez von Middendorffa w 1859 r. hipotezę o wykorzystywaniu przez ptaki wędrowne magnetorecepcji potwierdziły badania Wiltschko i Merkela przeprowadzone w 1966 r. oraz Wiltschko i Wiltschko w 1996 r. na rudzikach i kilkunastu innych gatunkach ptaków.

  Zjawisko magnetorecepcji pozostaje słabo rozpoznane. W 1981 r. Joseph Kirschvink wysunął hipotezę, iż receptorem magnetyzmu są odkryte w organizmach wielu gatunków kryształy magnetytu, które występują w pobliżu komórek nerwowych. W 2012 r. zespół Davida Anthony'ego Keysa obalił hipotezę magnetytu udowadniając, że kryształy to produkt metabolizmu komórek układu odpornościowego. Od tego czasu za receptory magnetyzmu najczęściej uważa się grupę białek (tzw. kryptochromów), która występuje w siatkówce oka wielu gatunków czułych na magnetyzm (w tym ludzi). Hipoteza kryptochromów nie jest powszechnie uznawana i ma wielu przeciwnków, którzy wskazują, że ziemskie pole magnetyczne jest za słabe by kryptochromy je wykrywały. Badania Xie Can przyczyniły się natomiast do odkrycia białka nazwanego MagR, które wiąże się z żelazem oraz kryptochromem i reaguje na występowanie pola magnetycznego.

  Wolfgang Wiltschko (ur. 21 sierpnia 1938 r. w Kienbergu) – niemiecki zoolog, odkrywca zmysłu magnetycznego u zwierząt (magnetorecepcji).Ziemskie pole magnetyczne – pole magnetyczne występujące naturalnie wewnątrz i wokół Ziemi. Odpowiada ono w przybliżeniu polu dipola magnetycznego z jednym biegunem magnetycznym w pobliżu geograficznego bieguna północnego i z drugim biegunem magnetycznym w pobliżu bieguna południowego. Linia łącząca bieguny magnetyczne tworzy z osią obrotu Ziemi kąt 11,3°. Pole magnetyczne rozciąga się na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od Ziemi, a obszar w którym ono występuje nazywa się ziemską magnetosferą.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Evidence of a nonlinear human magnetic sense
  2. von Middendorff, A. 1859. Die Isepiptesen Russlands. Mem. Acad. Sci. St. Petersbourg VI, Ser. Tome. 8:1-143
  3. Wiltschko, W., R. Wiltschko. 1996. Magnetic orientation in birds. J. Exp. Biol. 199:29-38 (abstrakt)
  4. Wiltschko, W., F. Merkel. 1966. Orientierung zugunruhiger Rotkehlchen im statischen Magnetfeld. Verh. dt. zool. Ges. 59:362-367.
  5. Wojciech Mikołuszko, Szósty zmysł? Magnetyczny!, wyborcza.pl, 5 lipca 2016 [dostęp 2016-07-20].

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • fotorecepcja
 • Żółwie (nazwa systematyczna nieustalona, zobacz niżej) – rząd owodniowców z gromady zauropsydów (Sauropsida) lub według linneuszowskiej klasyfikacji rząd z gromady gadów (Reptilia). Rząd żółwi dzieli się na 2 podrzędy, 14 rodzin i obejmuje 328 gatunków oraz 124 podgatunki żyjące w czasach nowożytnych, tj. od 1500 roku n.e. W tym czasie wyginęło 8 gatunków oraz 2 podgatunki.Pszczoły (Apoidea = Sphecoidea) – nadrodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych (błonkówek). Należące do niej gatunki stanowią ~20% wszystkich błonkoskrzydłych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.