• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magma pochodna

  Przeczytaj także...
  Magma (stgr. μάγμα „gęsta maść”) – gorąca, stopiona masa krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami tlenków i siarczków, z dużą ilością wody i gazów, powstająca w głębi Ziemi. Magma, która wydobywa się na powierzchnię jest nazywana lawą.Lawa – ciekły produkt działalności wulkanicznej, składający się głównie ze stopionych tlenków krzemu, żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. Ma podobny skład jak magma, z której stopienia powstaje, ale jest zubożona o składniki lotne.
  Intruzja (z łac. intrusus = wepchnięty) – ciało skalne powstałe z zastygłej w głębi skorupy ziemskiej magmy, która wdarła się pomiędzy starsze utwory skalne. Magma unosi się w płytsze rejony skorupy ziemskiej w postaci diapiru, wciskając się pomiędzy skały otoczenia. Diapiry docierające w bezpośrednie sąsiedztwo powierzchni ziemi dają początek zjawiskom wulkanicznym, jednak większość takich ciał skalnych, na skutek powolnego schładzania, zastyga pomiędzy 5. a 30. kilometrem pod powierzchnią, tworząc ciała skalne określane jako plutony. Ich forma, wielkość i stosunek do skał otoczenia pozwala wyróżnić następujące typy intruzji:

  Magma pochodna – to magma będąca produktem stopniowej dyferencjacji magmy macierzystej. Magmy te po opuszczeniu komory magmowej tworzą samodzielne ciała magmowe lub osiągają powierzchnie Ziemi w postaci lawy. Mogą również podlegać krystalizacji tworząc intruzje.

  Magma macierzysta - jest to zarówno magma pierwotna jak i jej bardziej wyewoluowane porcje, które po dotarciu do komory magmowej podlegają procesom dyferencjacji i krystalizacji.Magma resztkowa – jest to magma będąca ostatnim stadium krystalizacji magm pochodnych. Jest to pozostałość po krystalizacji głównych skał magmowych w komorze magmowej, wzbogacony w składniki lotne jak F, B, Cl oraz w pierwiastki niekompatybilne (niedopasowane), które nie wchodzą w skład minerałów skałotwórczych np.: B, Zn, Hf, Be, Th, U, Ta, Nb, Mo, Ga, Sn, Ti, Ge, Zn, Cu. Z magm resztkowych krystalizują między innymi pegmatyty.

  Zobacz też[]

 • magma pierwotna,
 • magma macierzysta,
 • magma resztkowa
 • Bibliografia[]

 • Majerowicz A., Wierzchołowski B., Petrologia skał magmowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990, ISBN 83-220 0335-8
 • Manecki A, Muszyński M., Przewodnik do petrografii, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008, ISBN 978-83-7464-110-4
 • Magma pierwotna - jest to magma pochodząca wprost z obszaru źródłowego, stosunkowo wysokotemperaturowa. Jest układem termodynamicznym jedno- lub dwufazowym (faza ciekła - stop i stała - kryształy). Charakteryzują się prymitywnym wyjściowym składem chemicznym, aczkolwiek rzadko zdarza się by w takim stanie dosięgnęły powierzchni Ziemi. Przeważnie ulegają procesem dyferencjacji magmowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.