• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magma macierzysta

  Przeczytaj także...
  Zbiornik magmowy – nagromadzenie dużej ilości magmy w obrębie skorupy ziemskiej. Często, ale nie zawsze, może pokrywać się z miejscem wytopienia tej magmy, czyli z ogniskiem magmowym.Magma pochodna – to magma będąca produktem stopniowej dyferencjacji magmy macierzystej. Magmy te po opuszczeniu komory magmowej tworzą samodzielne ciała magmowe lub osiągają powierzchnie Ziemi w postaci lawy. Mogą również podlegać krystalizacji tworząc intruzje.
  Magma resztkowa – jest to magma będąca ostatnim stadium krystalizacji magm pochodnych. Jest to pozostałość po krystalizacji głównych skał magmowych w komorze magmowej, wzbogacony w składniki lotne jak F, B, Cl oraz w pierwiastki niekompatybilne (niedopasowane), które nie wchodzą w skład minerałów skałotwórczych np.: B, Zn, Hf, Be, Th, U, Ta, Nb, Mo, Ga, Sn, Ti, Ge, Zn, Cu. Z magm resztkowych krystalizują między innymi pegmatyty.

  Magma macierzysta - jest to zarówno magma pierwotna jak i jej bardziej wyewoluowane porcje, które po dotarciu do komory magmowej podlegają procesom dyferencjacji i krystalizacji.

  Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się proces krystalizacji.Magma pierwotna - jest to magma pochodząca wprost z obszaru źródłowego, stosunkowo wysokotemperaturowa. Jest układem termodynamicznym jedno- lub dwufazowym (faza ciekła - stop i stała - kryształy). Charakteryzują się prymitywnym wyjściowym składem chemicznym, aczkolwiek rzadko zdarza się by w takim stanie dosięgnęły powierzchni Ziemi. Przeważnie ulegają procesem dyferencjacji magmowej.

  Zobacz też[]

 • magma pierwotna,
 • magma pochodna,
 • magma resztkowa
 • Bibliografia[]

 • Majerowicz A., Wierzchołowski B., Petrologia skał magmowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990, ISBN 83-220 0335-8
 • Manecki A, Muszyński M., Przewodnik do petrografii, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008, ISBN 978-83-7464-110-4 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.