• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magistrat

  Przeczytaj także...
  Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.Joachim Stefan Bartoszewicz (ur. 3 września 1867, Warszawa, zm. 23 września 1938, Warszawa) – polityk endecki, publicysta, działacz niepodległościowy, prawnik, lekarz.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Magistrat w Brodnicy

  Magistrat – zarząd miasta, urząd municypalny.

  Jest to władza wykonawcza, rządząca miastem w granicach przyznanego mu samorządu. Różni się od rady miejskiej, która jest ciałem obradującym i kontrolującym.

  potoczne określenie organu wykonawczego samorządu terytorialnego w miastach.

  W innych znaczeniach magistrat jest albo określeniem budynku, w którym siedzibę mają władze miasta (niekiedy dla odróżnienia od historycznego lub zabytkowego ratusza), albo całego urzędu miasta (zarządu miejskiego wraz z aparatem urzędniczym).

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Urząd Miasta Krakowa (UMK) – biuro organów wykonawczych miasta Krakowa. Oficjalną siedzibą urzędu miasta jest Pałac Wielopolskich w Krakowie przy placu Wszystkich Świętych 3-4. UMK wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Miasta Krakowa oraz realizuje uchwały Rady Miasta Krakowa.

  W Polsce[ | edytuj kod]

  Magistrat był w Polsce nazwą oficjalną do 1933, kiedy ustawa scaleniowa (o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego) przemianowała magistraty na zarządy miejskie. Mimo to była używana w języku potocznym do 1950 (do czasu likwidacji samorządu) i jest ponownie od 1990 (po jego restytucji), także w dokumentach urzędowych (m.in. przez Urząd Miasta Krakowa).

  Urząd miejski (także urząd miasta, urząd gminy) – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.818 sek.