• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”

  Przeczytaj także...
  Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

  Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”czasopismo popularnonaukowe, wydawane od roku 1994 (wcześniej, w październiku 1993 r. wyszedł czterostronicowy numer zerowy) przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” jako półrocznik. Wśród jego czytelników są m.in. liczne instytucje i osoby zajmujące się ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, szeroko pojętą turystyką przyrodniczą, a także miłośnicy przyrody.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” - społeczna organizacja przyrodnicza powstała w roku 1993. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski - fauny, flory, ekosystemów i krajobrazów. Zajmuje się również edukacją ekologiczną. Stara się także wpływać na kształt prawa ochrony przyrody i zwiększać stopień jego przestrzegania. Organizacja kierowana jest przez osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, a jej przedsięwzięcia koordynują specjaliści z odpowiednich dziedzin. Poza tym Towarzystwo korzysta z pomocy wolontariuszy. W 2012 r. liczy ponad 3000 członków, z czego ok. 500 aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia. Ponadto z organizacją stale współpracuje kilkadziesiąt osób, niebędących jej członkami, a także wiele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jest członkiem organizacji międzynarodowych: IUCN, BatLife Europe i CEEweb. Wydaje popularnonaukowe czasopismo Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz specjalistyczne - Ptaki Wielkopolski. Siedziba organizacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Stolarskiej 7/3, 60-788, KRS: 0000117212.

  Celem wydawania Magazynu Przyrodniczego Salamandra jest popularyzowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i zagrożonych oraz cennych pod względem przyrodniczym obszarów, a także kształtowanie korzystnych dla przyrody postaw i zachowań.

  Poziom i język artykułów jest dobierany w taki sposób, aby przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej większość tekstów była zrozumiała dla niebiologów o wykształceniu na poziomie gimnazjum, a jednocześnie aby także przyrodnicy znajdowali w czasopiśmie interesujące treści.

  Szeroki krąg odbiorców dotyczy także większości innych działań edukacyjnych PTOP „Salamandra”. Osoby zaangażowane w ich realizację (większość z nich współpracuje z Magazynem pisząc artykuły) mają wieloletnie doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej.

  Czasopismo „Salamandra” realizuje cel edukacji ekologicznej podjętej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Publikuje artykuły na temat flory i fauny, głównie polskiej. Ukazuje istniejące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przedstawia aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony przyrody. Patronuje wielu imprezom, konkursom i wydawnictwom. Na jego łamach corocznie publikowane są m.in. wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Redaktor naczelną od 2004 roku jest Adriana Bogdanowska.

  Przypisy

  1. Bogdanowska A., 2013: Od redakcji. Salamandra 2/2013, wewnętrzna strona okładki.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Strona internetowa magazynu
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.117 sek.