• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Madagaskarniki

  Przeczytaj także...
  Żurawiowe (Gruiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki prowadzące naziemny tryb życia, zamieszkujące stepy, pustynie i półpustynie, bagna oraz lasy tropikalne. Wiele występuje jako gatunki reliktowe. Stanowią grupę silnie zróżnicowaną, co powoduje, że niektóre rodziny bywają klasyfikowane w innych rzędach, a ich systematyka jest powodem kontrowersji.Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Madagaskarnikirząd (Mesitornithiformes) oraz rodzina (Mesitornithidae) ptaków z podgromady Neornithes. Obejmuje trzy gatunki, występujące wyłącznie w wilgotnych lasach i zaroślach na Madagaskarze. Wszystkie uznawane są za gatunki zagrożone i objęte ochroną.

  Mesitornis – rodzaj ptaków z rodziny madagaskarników (Mesitornithidae), obejmujący gatunki występujące w Afryce na Madagaskarze.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Są to ptaki średniej wielkości, prowadzące naziemny tryb życia. Latają rzadko, do lotu podrywają się jedynie spłoszone, w sytuacji zagrożenia. Upierzenie szare lub brązowe, jaśniejsze od spodu, niekiedy plamkowane. Ubarwienie obu płci podobne lub zróżnicowane, zależnie od gatunku.

  Neornithes – podgromada ptaków nowoczesnych obejmująca tradycyjnie wszystkie współcześnie występujące taksony, taksony wymarłe w czasach historycznych, a także znane z mezozoiku ptaki uzębione.Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Owadożerne, mogą też odżywiać się pokarmem roślinnym. Gniazdo budują z gałęzi, na krzewach.

  Madagaskarniki były dawniej klasyfikowane w rzędzie żurawiowych, jednak badania filogenetyczne sugerują ich odrębność od żurawiowych i przynależność do odrębnego rzędu.

  Podział systematyczny[]

  Do rodziny należą następujące rodzaje:

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
 • Mesitornis
 • Monias – jedynym przedstawicielem jest Monias benschi – madagaskarnik krzywodzioby.
 • Przypisy

  1. Mesitornithiformes, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Mesoenatides. w: Integrated Taxonomic Information System (ang.) [dostęp 2014-02-14]
  3. Mesitornithes. w: Integrated Taxonomic Information System (ang.) [dostęp 2014-02-14]
  4. Mesitornithidae. w: Integrated Taxonomic Information System (ang.) [dostęp 13 stycznia 2011]
  5. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rząd: Mesitornithiformes Wetmore, 1960 - madagaskarniki (wersja: 2015-10-17). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2016-05-10].
  6. F. Gill, D. Donsker: Bustards, mesites, Kagu, seriemas, flufftails & finfoots (ang.). IOC World Bird List: Version 6.2. [dostęp 2016-05-10].
  7. Wielka encyklopedia ptaków. konsultacja dr Christopher M. Perrins. Warszawa: Muza SA, 2004. ISBN 83-7319-521-1.
  8. Shannon J. Hackett i inni. A phylogenomic study of birds reveals their evolutionary history. „Science”. 320 (5884), s. 1763–1768, 2008. DOI: 10.1126/science.1157704 (ang.). 

  Linki zewnętrzne[]

 • Mesites (Mesitornithidae) (ang.). IBC: The Internet Bird Collection. [dostęp 2014-02-14].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.175 sek.