• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maciej Tokarczyk

  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.
  Mariusz Łapiński (ur. 26 sierpnia 1957 w Szczecinie) – polski polityk, lekarz kardiolog, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w latach 2001–2003 minister zdrowia, poseł na Sejm IV kadencji.

  Maciej Tokarczyk (ur. 17 kwietnia 1963 w Gdańsku, zm. 4 października 2003) – polski lekarz, działacz państwowy, były wiceminister zdrowia i były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1988) i studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Przez wiele lat był związany z Elblągiem, gdzie pracował jako laryngolog w szpitalu wojewódzkim i pogotowiu. Był też założycielem i wiceprzewodniczącym elbląskiego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu.

  Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych – urząd utworzony jako element reformy systemu opieki zdrowotnej wprowadzonej od 1999 oraz jako centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad kasami chorych. Jego zadaniem miała być ochrona interesów ubezpieczonych. Urzędem kierował prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra zdrowia. Urząd sprawował nadzór nad gospodarką finansową kas chorych i współpracujących z nimi zakładów opieki zdrowotnej. W 2002 rząd SLD-PSL planował jego likwidację wraz z Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i przekazanie jego zadań Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, ostatecznie jednak nie zrealizowanego tego zamiaru w związku z likwidajcą kas chorych i powołaniem w ich miejsce w 2003 Narodowego Funduszu Zdrowia nad którym nadzór powierzono Ministrowi Zdrowia. Prezesem UNUZ była Teresa Kamińska a następnie Michał Żemojda, którego zastąpił Maciej Tokarczyk.4 października jest 277. (w latach przestępnych 278.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 88 dni.

  Od 1999 pracował w Warmińsko-Mazurskiej Kasie Chorych – od września 2000 jako zastępca dyrektora ds. medycznych. Był bliskim współpracownikiem Mariusza Łapińskiego. Po wyborach 2001 został zastępcą szefa, a we wrześniu 2002 szefem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Po likwidacji UNUZ w kwietniu 2003 został wiceministrem zdrowia; odpowiadał za politykę lekową i nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu 2003 został powołany przez premiera na stanowisko prezesa NFZ. Miał poważne problemy z kręgosłupem – przeszedł dwie operacje; w czasie choroby i rehabilitacji w zarządzaniu Funduszem zastępowali go wiceprezesi Mirosław Manicki i Maciej Mazur. W październiku 2003 popełnił samobójstwo – zastrzelił się z broni myśliwskiej niedaleko swego domu pod Olsztynem.

  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.Otorynolaryngologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.