• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maciej Mycielski - historyk

  Przeczytaj także...
  Jerzy Feliks Mycielski h. Dołęga (ur. 1930 w Krakowie, zm. 10 lutego 1986 w Warszawie) – polski profesor, fizyk teoretyk.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to placówka naukowa powołana do życia w roku 1930. Wchodzi w skład Wydziału Historycznego UW.

  Maciej Mycielski (ur. 1965) – polski historyk, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią I poł. XIX wieku.

  Andrzej Mycielski - (ur. 20 grudnia 1900 w Krakowie, zm. 6 października 1993 w Warszawie) - profesor prawa konstytucyjnego, przed wojną profesor Uniwersytetu w Wilnie, po 1945 r. uczestniczył w reaktywowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego, później kierownik Zakładu Prawa Państwowego na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach pięćdziesiątych relegowany z uczelni m.in. w następstwie powoływania się na jego publikacje przez Stanisława Mikołajczyka, w walce przeciwko ustrojowi stalinowskiemu w Polsce. Wrócił po odwilży 1956 r.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodzony w 1965 roku. Syn profesora fizyki Jerzego Mycielskiego, wnuk profesora prawa Andrzeja Mycielskiego. Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Warszawskim. Magisterium uzyskał w 1988 roku, doktorat w 2000, a habilitację w 2012 roku. Od 1992 pracownik zakładu XIX wieku Instytutu Historycznego UW. Obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej IH. Autor licznych publikacji.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Między izbą a cesarzem. Marszałkowie izby poselskiej w Królestwie Polskim, „Przegląd Historyczny”, t. 84, 1993
 • Marcin Badeni (1751-1824). Kariera kontuszowego ministra, Warszawa 1994
 • „Dwa stołki” Niemcewicza. O patriotycznej kompromitacji Kajetana Koźmiana i nastrojach przedlistopadowych, „Pamiętnik Literacki”, r. 86, 1995, z. 1
 • „O duchu publicznym” Kajetana Koźmiana, „Pamiętnik Literacki”, r. 88, 1997, z. 1
 • Józef Szepietowski i sejmik tykociński, [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, Warszawa 2003, red. M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Sierakowska
 • „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław 2004 (II wyd.: Toruń 2017)
 • Staszic wobec problemów budżetu w latach 1816–1821, „Wiek Oświecenia”, t. 22, 2006
 • Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Warszawa 2010
 • Uniwersytet Królewski 1816-1831, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, red. T.Kizwalter, Warszawa 2016
 • W „naszym pogrobowym położeniu”. Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym, Toruń 2019
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Magdalena Bajer, Mycielscy, forumakademickie.pl [dostęp 2020-12-03].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-hab-maciej-mycielski
 • https://wydawnictwo.umk.pl/pl/authors/18988/maciej-mycielski
 • https://bibliografia.ipn.gov.pl/
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.647 sek.