• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maciej Latalski

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) - Uczelnia niepubliczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, utworzona na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji z 19 marca 1996 r. W rejestrze niepaństwowych uczelni wyższych została zapisana pod numerem 82.
  Grób profesora Macieja Latalskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

  Maciej Latalski (ur. 9 lutego 1936 w Jeziórku, zm. 12 października 2008 w Lublinie) – polski lekarz, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Lublinie (1999–2005).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył w 1959 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskując dyplom lekarza. Doktoryzował się w 1961 w zakresie nauk medycznych, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1968. W 1977 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 1956 zawodowo związany z macierzystą uczelnią, od 1988 na stanowisku profesora zwyczajnego. Zajmował się zagadnieniami z zakresu histologii, medycyny społecznej, ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W 1962 został kierownikiem Samodzielnej Pracowni Mikroskopii Elektronowej, w latach 1974–1991 był dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, pełnił później funkcję przewodniczącego rady naukowej tej instytucji. W latach 90. objął stanowisko kierownika Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego, był też kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej. Od 1996 do 1999 pełnił obowiązki prorektora ds. nauki. Następnie do 2005 przez dwie kadencje zajmował stanowisko rektora Akademii Medycznej w Lublinie. W okresie tym m.in. wybudowano dwa nowe gmachy uczelni – Collegium Universum i następnie Collegium Maius.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Na mapach: 51°14′35″N 22°32′55″E/51,243056 22,548611 Cmentarze przy ul. Lipowej – znajdujący się przy ul. Lipowej w Lublinie najstarszy i najbardziej znany zespół cmentarzy we wschodniej Polsce, w skład którego wchodzą:

  W latach 90. był krajowym konsultantem w sprawach dotyczących lekarzy rodzinnych. Wykładał także w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, był prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Rodzinnej i przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – szkoła wyższa o profilu medycznym z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.

  Odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2003 otrzymał tytuł doctora honoris causa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

  Pochowany w części prawosławnej cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie (kwatera J–9–1).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Jakubowicz: Żegnamy JM Rektora Macieja Latalskiego. medicus.lublin.pl, listopada 2008. [dostęp 2016-04-21].
  2. Zmarł prof. Maciej Latalski. dziennikwschodni.pl, 12 października 2008. [dostęp 2016-04-21].
  3. Prof. zw. dr hab. Maciej Latalski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-04-21].
  4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2005 r. nr 8, poz. 127).
  5. Informacje w serwisie Grobonet. [dostęp 2020-08-29].
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW) jest jednostką badawczą podległą Ministrowi Zdrowia, zajmującą się realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia ludności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożeń dla zdrowia osób zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle drzewnym.
  Lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu) – specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Profesor (do 2018 roku profesor zwyczajny; skrót: prof. zw., łac. professor ordinarius) – stanowisko w szkole wyższej przewidziane dla nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora.
  Tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów).
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.